Overlast in beeld

Presentatie onderzoek naar overlast

Op woensdag 25 november hadden we de raadsleden van de gemeente Groningen uitgenodigd voor een locatiebezoek. Vrijwel alle partijen stuurden een vertegenwoordiger en zij toonden zich geïnteresseerd en betrokken. We hadden op basis van het bestemmingsplan en onze eigen inventarisatie naar de beleving van de overlast door evenementen twee sheets uitgewerkt, waarop deze overlast concreet in beeld was gebracht. Dit omdat de registratie van de klachten tijdens evenementen waar de gemeente de overlast aan afmeet, niet overeenkomt met hoe omwonenden en bezoekers die overlast ervaren.

Op de sheet met als kop Samenvatting van resultaten geven de weergegeven citaten uit het onderzoek aan wat de overlast voor gevolgen heeft op de directe leefomgeving en voor het eigen sociale leven van de respondenten.

De vrolijk gekleurde sheet met als kop 36 geluidsdagen geeft aan hoe de geluidsgolven met het aantal decibellen zich verspreiden volgens de gegevens uit het bestemmingsplan. De in tekstballonnen weergegeven citaten komen uit onze inventarisatie en geven aan hoe omwonenden die overlast ervaren en waar welke overlast ervaren wordt.

Daarbij drie opmerkingen:1) In het bestemmingsplan is het gebied waarin de overlast wordt aangegeven, begrensd door rechte lijnen, waardoor het lijkt alsof het geluid zich tot de aangegeven rechthoek beperkt. In werkelijkheid plant het geluid zich onregelmatig voort tot ver buiten die rechthoek.

2) Bij decibellen is sprake van een exponentiële groei. Elke 3 decibellen extra betekent niet drie procent meer volume, maar een verdubbeling. Het verschil tussen 80 en 85 dBA is dus behoorlijk veel meer overlast dan de 5 decibellen extra suggereren.

3) Bij de vaststelling van het bestemmingsplan uit 2017 heeft de raad besloten dat er als extra bescherming voor de omwonenden een grens van 85 decibel op het hek van de drafbaan zou gelden. In de partiële herziening uit 2018 zijn de gecursiveerde woorden echter om ons onbekende redenen komen te vervallen. Het resultaat is dus dat de gemeente een belasting van 80 tot 90 decibel op nabijgelegen gevels als acceptabel beschouwt. Dit komt overeen met het geluid van een voorbijrazende trein, en dan 10 tot 12 uur aan één stuk door.

Een van de conclusies uit onze inventarisatie is dat men de ervaren overlast acceptabel vindt als er hooguit 1 x per maand sprake is van een geluidsdag (dus verspreid over de zomerperiode 5 tot 6 grote evenementen). 12 evenementen (gemiddeld 1 x per twee weken) wordt als te veel ervaren en een verdubbeling ervan (zoals de gemeente wil door ook in de rest van het Stadspark nog eens 12 geluidsdagen extra toe te staan via een aanpassing van de locatieprofielen) als veel te veel. Dat er vanwege de nabijheid van het Suikerunie nog eens 12 geluidsdagen met overlast bij kunnen komen, is echt veel te veel overlast voor deze hoek van de stad.

We gaven de raadsleden een presentatie van onze bevindingen en liepen met hen door het park en langs de randen van Laanhuizen om hun te laten zien hoe klein de afstand is tussen de woonwijk en de Drafbaan. Laten we hopen dat de raadsleden door deze wandeling en presentatie de overlast nu ook wat concreter op hun netvlies hebben gekregen dan via de abstracte cijfertjes van het aantal klachten dat de gemeente registreert.

Foto: Marieke Duijvestijn

12 gedachtes over “Overlast in beeld

 1. post

  1x per maand is genoeg.ook hier in Hoogkerk horen wij de muziek .vooral als de wind deze kant op staat en kun je er niet van slapen.geluid gaat naar boven.er zijn genoeg evenementen in de stad.het stadspark is al doormidden gegaan door de ringweg.er blijft geen park meer over op deze manier.plus alle rommel ,zwerfvuil wat dan weer meer wordt.

  Like

 2. Joka olijve

  Goede actie en ik hoop dat de politiek gaat luisteren! Sowieso vind ik het een bespottelijk idee dat men tijdens deze pandemie inzet op grote evenementen. Ook ik ervaar overlast van het geluid zowel van stadspark als suikerunieterrein.
  Ik hoop dat de zeeheldenbuurt zich bij jullie aan gaat sluiten.

  Like

  1. Beste Joke,
   Dank je wel voor je instemmende woorden. Wat betreft je wens dat de buurt zich bij ons gaat aansluiten:
   we hebben al heel wat individuele leden die in de Zeeheldenbuurt wonen. Het probleem van de overlast leeft daar ook. Maar bewonersorganisaties, zoals de wijkvereniging, willen bij dit soort politiek gevoelige onderwerpen liever neutraal blijven, uit vrees dat ze bewoners met een andere mening voor het hoofd stoten. Stadspark Natuurlijk is bedoeld voor de individuele Stadjer die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen in het Stadspark en daarmee nergens terecht kan en zich ook niet vertegenwoordigd weet. De Klankbordgroep die namens de bewoners zou spreken is in feite een vreemd samenraapsel van mensen uit clubjes die door de gemeente zijn geselecteerd, en die zwijgplicht hebben, zodat ze niet met hun achterban over de plannen mogen praten. Hoezo democratisch? Hoezo inspraak? Wij zijn voor het instellen van een Stadsparkcommissie, vergelijkbaar met de Parkcommissie bij het Noorderplantsoen, die bestaat uit een fatsoenlijke vertegenwoordiging van omwonenden en andere belangenclubs, die transparant werkt en benaderbaar is door de bewoners.

   Like

 3. Svend

  Evenementen, ja, graag wat meer als het even kan. Ik woon nu ruim 10 jaar in de Badstratenbuurt en herken me absoluut niet in de klachten. Natuurlijk, soms hoor je muziek. Maar trillende kopjes? Geen bezoek meer kunnen ontvangen? Alsjeblieft zeg.

  Rolling Stones en Tina Turner, men heeft er er nog over, maar voor zo ongeveer elk ander concert van een A-artiest moet je uitwijken naar Nijmegen, Lowlands of richting Randstad. Het aanbod van topklasse concerten in de stad is enorm schraal. Sting verleden jaar was na al die jaren een verademing en zo dachten de 20.000 overige bezoekers er ook over.

  Je woont in een stad met dik 200.000 inwoners en die hebben nu eenmaal vermaak nodig. Wil je graag in een levendige stad wonen met veel voorzieningen? Dan hoort dit er ook bij. Anders is misschien Emmen of Delfzijl meer je ding.

  Ik heb trouwens nergens een enquete langs zien komen, maar zouden jullie voor mij nog een tekstballon met ‘mag nog wel wat vertier bij’ willen toevoegen? Dankjewel.

  Geliked door 1 persoon

  1. Beste Svend,
   Geluid is een raar ding. De een dreunt zijn huis uit, twee huizen verderop geen centje pijn. In de Badstratenbuurt zit je tamelijk ver van de Drafbaan als geluidsbron en bovendien zijn er grote gebouwen zoals Niemeijer die voor geluidsluwte zorgen. Terwijl ook in de Badstratenbuurt mensen wonen die wel degelijk overlast ervaren. Je kunt pech hebben of geluk. Als je er geen last van hebt, kun je je inderdaad afvragen waar mensen zo moeilijk over doen. Maar heb je pech en woon je in een straat die in de frontlinie staat, of die uitkomt op een soort geluidstunnel, dan weet je tijdens een dancefestival niet waar je het zoeken moet. Het geluid dringt 10 uur lang ongevraagd je huis binnen en je kunt je niet aan onttrekken. Voor omwonenden die de pech hebben dat het geluid op volle sterkte hun huis binnendringt, is het een structureel probleem. . Dat Groningen een stad is met een jonge bevolking die van een feestje houdt, beseft iedereen wel, en er is dan ook geen bezwaar tegen 1 x per maand zo’n festival. Maar 2 x per maand dergelijke overlast, of zelfs 1 x per week – als de wethouder haar zin krijgt – maakt dat je je niet meer thuis voelt in je eigen huis. Het heeft een enorme impact op het persoonlijke sociale leven. Verhuizen lost alleen het probleem op voor degene die verhuist, want de huizen blijven staan, en daarmee blijft ook het probleem bestaan. Tenzij de gemeente bereid is er wat tegen te doen, door afdoende maatregelen te treffen, en niet, zoals nu, de problemen te bagatelliseren. Overigens was het concert van Sting een voorbeeld van hoe het wél kan. De organisatie gaf de omwonenden op tijd en voldoende informatie en had haar zaakjes goed voor elkaar. Maar ere wie ere toekomt, dat er toen geen klachten waren uit de omliggende wijken kwam door de wind. Tijdens het concert van Sting woei er een straffe Oostenwind, zodat hij tot veler verdriet niet te horen was in de straten waar normaal gesproken de glazen in de kast rinkelen. Helaas waait de wind in het festivalseizoen meestal uit het westen.

   Like

   1. JP

    Ik woon in diezelfde Badstratenbuurt en herken de klachten zeker wel. Wellicht door de ligging van de hoge kantoortorens aan het Cascadeplein, maar als de wind “goed” staat, dan komt het geluid zowel direct als indirect teruggekaatst binnen. En dan rammelen de glazen inderdaad soms op tafel. Helaas nooit tijdens een goed concert van Sting, maar altijd met een Kraantje Pappie of zoiets. Maar smaken verschillen.

    Ik hou ook wel van een feestje en vertier op zijn tijd, maar zorg dat wanneer ik een feestje hou, ik mijn buren en andere omwonenden niet al te veel tot overlast ben zodat zij niet naar Emmen of een ander hutje-op-de-hei hoeven te verkassen. Dat advies vind ik net zo achterhaald als: als je niet in de rook wilt zitten, dan ga toch lekker niet naar de kroeg. En nee, ik ben een roker 😉

    Like

 4. Harald Veldman

  In het artikel is sprake van een onderzoek, een enquête, onder ‘de omwonenden’. Als omwonende heb ik die enquête niet onder ogen gehad. De buren ook niet. Een paar andere kennissen uit Laanhuizen en de Grunobuurt wisten ook niets van een enquête.
  Mag ik weten welke doelgroep ondervraagd is en wat de vragen waren?

  Geliked door 1 persoon

  1. Beste Harald,
   In augustus kregen een paar buurtgenoten lucht van de plannen van de gemeente om de Drafbaan aan te passen aan mega-festivals. Het kostte tijd om helder te krijgen wat precies de plannen waren en ondertussen zat de gemeente niet stil. De bedoeling was om alles in december rond te krijgen, waarna inspraak van omwonenden (of wat daarvoor moet doorgaan) niet meer mogelijk was. We hebben met een groep omwonenden uit de wijken Grunobuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, Buitenhof en Corpus den Hoorn iets opgestart en zijn pas vanaf oktober echt van start gegaan. Maar buurtverenigingen willen zich niet branden aan politieke besluiten en stellen zich afwachtend op tegenover initiatieven als deze, en zonder financiële middelen is het lastig is om met een klein groepje mensen iedereen in de omliggende wijken op korte termijn te benaderen. De ca. 60 mensen die zich half oktober hadden aangesloten hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen. Op basis daarvan is een voorlopig onderzoek gedaan waarvan de resultaten op 25 november aan de raadsleden is gepresenteerd. Dit alles hebben we zo snel gedaan vanuit de veronderstelling dat de raad begin december een besluit over de plannen rond de drafbaan en het Stadspark zou nemen. Inmiddels is duidelijk dat het februari-maart zal worden voordat er verdere besluiten zullen vallen. Dat geeft ons meer tijd om meer mensen te mobiliseren en meer mensen bij het onderzoek te betrekken. Iedereen die mee wil doen aan dit onderzoek, krijgt op verzoek (mail naar Stadspark.natuurlijk@gmail.com) een vragenlijst toegestuurd. Want hoe meer, hoe beter.

   Like

   1. Harald Veldman

    Bedankt voor de uitleg.
    Het onderzoek, de enquête, is dus alleen gehouden onder betrokkenen bij de actiegroep Stadspark Natuurlijk!
    Dat is niet duidelijk gemaakt in het artikel. In tegendeel zelfs.

    Door deze vorm van misleiding
    voel ik mij als omwonende in mijn naam en eer aangetast. Ik verzoek jullie dan ook het artikel te rectificeren, zodat klip en klaar wordt dat jullie standpunten niet de standpunten zijn van alle bewoners en bezoekers.

    Geliked door 1 persoon

 5. Beste Harald,
  Je hebt gelijk dat we dit artikel iets te onzorgvuldig hebben geformuleerd door het 2 x over “de” omwonenden te hebben. Daaruit zou je kunnen opmaken dat het voor alle omwonenden geldt, en dat is niet zo. We weten dat het sterk afhangt van de plaats van je huis, of je in de geluidsschaduw van een ander gebouw woont of niet, in een bovenwoning of op de begane grond, of hoe de wind staat. Dat passen we aan door het lidwoord weg te halen. Dat ons onderzoek beperkt van opzet is, geven we ook onmiddellijk toe. We zouden het toejuichen als de gemeente – of liever nog een echt onafhankelijke instantie – onder alle omwonenden een degelijk onderzoek naar overlast door evenementen zou uitvoeren, zodat duidelijk wordt hoe erg en waar de overlast ervaren wordt.
  Dat je stelt dat je je in je eer en goede naam voelt aangetast, vinden we echter wel wat erg sterk uitgedrukt. Dat je je als omwonende niet in de geciteerde klachten kunt herkennen, is iets anders.

  Like

 6. Joop

  De manier waarop de gemeente dit doordrukt is wel heel erg als “Poetin in de polder”.
  Plannen maken waartegen je geen bezwaar kan maken? met kreten als in juni gaat de eerste schep de grond proberen ze druk te zetten. Deze groene long is al te vaak kleiner gemaakt. Dat er activiteiten zijn is prima maar de nieuwe plannen laten een enorme toename zien.
  Ik zeg, blijf af van het Stadspark.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s