Berichten van Stadspark Natuurlijk!

Zonnige toekomst voor de Drafbaan in het verschiet?

Eindelijk, na twee keer uitstel, lijken de plannen voor het Stadspark in een beslissend stadium te zijn gekomen. De gemeente heeft de definitieve raadsvoorstellen geformuleerd en hoopt na het inspreek- en discussietraject in mei  op 2 juni goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen, voor zowel de nieuwe Visie voor het Stadspark als voor de investeringsplannen …

Meer lezen over Zonnige toekomst voor de Drafbaan in het verschiet?

Stadspark als groene oase essentieel voor welzijn Stadjers

Welkom op de site van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze actiegroep hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met …

Meer lezen over Stadspark als groene oase essentieel voor welzijn Stadjers

Geframed beeld van Stadspark als uitgestorven recreatiegebied kenmerkt herijkingsvisie stadspark

GEFRAMED BEELD VAN STADSPARK ALS UITGESTORVEN RECREATIEGEBIED KENMERKT HERIJKINGSVISIE STADSPARK Afgelopen week presenteerde de gemeente het concept voor de herijkingsvisie Stadspark, getiteld Stadspark, park voor de stad. Volgens deze herijkingsvisie weten de Stadjers het park onvoldoende te vinden. Dat het park bij de Stadjers niet bekend zou zijn werd meteen al gelogenstraft, toen vorig weekend …

Meer lezen over Geframed beeld van Stadspark als uitgestorven recreatiegebied kenmerkt herijkingsvisie stadspark

Welkom op de site van Stadspark Natuurlijk!

Deze actiegroep is in oktober 2020 opgericht door omwonenden en bezoekers van het Stadspark. Wij willen tegenwicht bieden aan de voortvarende plannen die het college van Burgemeester en wethouders (B&W) heeft om van het groene, rustige Stadspark een lawaaierig evenementenpark te maken. Dat gebeurt weliswaar onder het motto ʻHet Stadspark is voor álle Stadjers’, maar …

Meer lezen over Welkom op de site van Stadspark Natuurlijk!

Leefbaarheid is een variabel begrip

Begin januari 2021 presenteert het college haar Meerjarenplannen Stadsontwikkeling voor de komende vier jaren. De koers die men daarbij heeft gekozen is verwoord in een bijlage met de fraaie titel “Leefkwaliteit verbindt alles wat we bedenken en doen”. Stadspark Natuurlijk! nam deze bijlage door en ontdekte dat de gemeente het woord Leefkwaliteit nogal losjes gebruikt …

Meer lezen over Leefbaarheid is een variabel begrip

Groen is meer dan een kleur

Met veel tamtam werd donderdag 17 december bekend gemaakt dat Groningen gaat vergroenen. Vol trots presenteerde wethouder Chakor het plan Vitamine Groen, waarmee Groningen zichzelf wil kronen tot de groenste gemeente van Nederland. De komende 5 jaar wordt er 25 miljoen uitgegeven aan vergroening. In alle stadswijken komen meer bomen te staan, tot de Grote …

Meer lezen over Groen is meer dan een kleur

Overlast in beeld

Presentatie onderzoek naar overlast Op woensdag 25 november hadden we de raadsleden van de gemeente Groningen uitgenodigd voor een locatiebezoek. Vrijwel alle partijen stuurden een vertegenwoordiger en zij toonden zich geïnteresseerd en betrokken. We hadden op basis van het bestemmingsplan en onze eigen inventarisatie naar de beleving van de overlast door evenementen twee sheets uitgewerkt, …

Meer lezen over Overlast in beeld

Reuring in het park

In 2018 maakte wethouder Roelof van der Schaaf bekend dat er wat hem betrof meer reuring in het Stadspark moest komen. Als reden daarvoor gaf hij op dat zijn eigen dochter er alleen maar kwam als er een festival was. Ergo: meer festivals. Dat veel andere mensen het Stadspark graag bezoeken vanwege de stilte en …

Meer lezen over Reuring in het park

De kleur van de gordijnen

Stel je voor: op een dag ontvang je bericht dat je moet verhuizen. Je weet nergens van, maar er is al een huis voor je gebouwd. Het is helemaal voor je ingericht, op één ding na: er moeten nog gordijnen komen. Daar mag jij voor zorgen. Je vindt geen gehoor voor je tegenwerpingen dat je …

Meer lezen over De kleur van de gordijnen

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

Plantsoenvijver met op de achtergrond het Paviljoen uit 1926