Tweede open brief aan wethouder Chakor

Beste mevrouw Chakor,

Deze tweede open brief aan u sturen wij naar aanleiding van de brief die u op 5 november aan de omwonenden van het Stadspark hebt gestuurd, en die wij als bewoners hebben ontvangen (overigens pas 7 of 8 dagen na dagtekening, wat het wel kort dag maakt om voor 20 november nog te reageren).    

Het is voor u wellicht goed te weten dat onze website na de ontvangst van de brief druk werd bezocht; onze mailbox stroomde vol met vragen van verontruste omwonenden en natuurliefhebbers. Dit toont aan dat Stadjers zich zeer betrokken voelen bij het Stadspark en zich veel zorgen maken over de mogelijke uitbreiding van de reuring in het park.

De inhoud van uw brief stelde ons teleur. Op de eerste bladzijde herhaalt u de punten die u al in een vorig schrijven had aangehaald en zet u er voor de zekerheid nog eens bij dat er geen bezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit dat de gemeenteraad op 9 september heeft genomen. Een korte uitleg waarom dat laatste zo is, had die boodschap wat vriendelijker kunnen doen overkomen. We kunnen uit uw brief evenmin opmaken dat u notie genomen hebt van wat wij in onze eerste open brief schreven over onze zorgen voor de overlast, die gebaseerd zijn op ervaring met evenementen in het verleden. Inplaats daarvan herhaalt u uw uitnodiging om mee te denken over hoe de evenementen nieuwe stijl duurzamer kunnen worden, hoe het verkeer moet worden omgeleid, hoe het afval het beste kan worden verwerkt, en of wij ook kunnen bedenken hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dat u nu overlast wel benoemt als reëel probleem is op zich positief, maar wat we hadden verwacht, was een concreet voorstel van úw kant over het beperken van die overlast. Dat was een handreiking geweest waar we verder mee hadden gekund. Nu blijven we achter met het idee dat we tegen een muur hebben gepraat.

De alarmbellen gingen bij ons pas echt af toen we de tweede bladzijde lazen. Wat u daar in ouderwets wollige ambtenarentaal zegt, komt uitgedrukt in jip-en-janneketaal op het volgende neer: u bent van plan in de rest van het Stadspark nóg eens 12 geluidsdagen toe te staan. Zoals u het uitdrukt, moeten we dus bijvoorbeeld vrezen voor een meerdaags Terrassenfestival in het Voorpark, op de locatie van 2019, maar nu met de juiste vergunning, zodat bezwaar maken geen zin meer heeft. Of een dancefestival bij de Paviljoenvijver, die de mensen die in hun tuinhuisje bij het Stadspark van de rust genieten, zal wegjagen. Over de gevolgen ervan voor flora en fauna van het park zegt u niets. Uit ervaring weten we dat het groen van bomen en struiken deze evenementen waarschijnlijk wel zal doorstaan, maar de grasmat zal er zwaar van te lijden hebben, zodat deze meerdere dagen of zelfs weken erna niet voor andere recreatie gebruikt kan worden. Waar de bezoekers van het park die in de natuur rust en ontspanning zoeken naartoe moeten, wordt nergens genoemd. En over de gevolgen voor de omwonenden die nu in de zomer elk weekend moeten vrezen voor langdurige en oorverdovende herrie uit het park, zwijgt u.

Met uw brief zijn wij als omwonenden NIET blij. De Stadjers die het Stadspark bezoeken om tot rust te komen, zijn hier NIET blij mee. De natuurliefhebbers, de vogelaars en al die andere individuele recreanten die het park nodig hebben om te ontstressen zijn hier NIET blij mee.

We zouden erg graag persoonlijk met u willen spreken over wat wij als noodzakelijk zien om de leefbaarheid van omliggende wijken en het welbevinden van omwonenden en bezoekers van het Stadspark te garanderen. Dat is, kort samengevat:

– massale evenementen met geluidsdagen alleen op de Drafbaan, níét elders in het park (wat voor zin heeft het anders om veel geld te steken in een groot evenemententerrein op de Drafbaan?);

– géén uitbreiding van het aantal geluidsdagen van max. 12, maar een beperking ervan;

– verlaging van de decibelnorm volgens de richtlijnen die de gemeenteraad in 2017 in het bestemmingsplan had opgenomen: 100 dBA en 115 dBC op 15 meter afstand van het podium, 85 dBA op het hek van de drafbaan, – wat als extra beschermende maatregel door de gemeenteraad in 2017 in het bestemmingsplan was vastgelegd en wat in de partiële herziening in 2018 ten onrechte is komen te vervallen, en maximaal 70 dBA op de dichtstbijgelegen huizen; het naar beneden aanpassen van de decibelnorm voor openluchtfestivals zou prima passen in uw streven de Drafbaan te ontwikkelen tot het groenste evenemententerrein van Nederland;

– vervroeging sluitingstijd evenementen van 0.00 uur naar 23.00 uur, ook op feestdagen en in het weekend.

– beter en langer toezicht op publiek buiten de Drafbaan.

Met bovenstaande punten leveren wij alvast onze bijdrage aan de digitale discussie die u eind november wilt voeren. En het verzoek om u persoonlijk te mogen spreken over wat we hierboven hebben aangevoerd, blijft staan.

We zien uit naar uw uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Namens sympathisanten en een groeiende ledenschare van Stadspark Natuurlijk!,

Marieke Duijvestijn, Manon van der Meulen, Lucy Pijttersen, Alfred Somsen, Rita Warmerdam en Marleen van der Wilk

Een gedachte over “Tweede open brief aan wethouder Chakor

  1. Jan Peutz

    Niet alleen als gebruiker (cie-lid en organisator van ’t Peerdespul)van het middenterrein van de drafbaan op 28 augustus tijdens Groningens Ontzet ben ik tegen de plannen omdat de faciliteiten voor dat evenement worden omgeploegd maar ook als bewoner van Groningen. Ben woonachtig aan de Zuid Oost kant van de stad. Het geluid van evenmenten in het Stadspark dragen ook tot daar bij verkeerde wind. Ach een paar keer per jaar geen probleem maar zo vaak als de plannen nu liggen is niet acceptabel. Bovendien wordt de “groene” kleur teniet gedaan door de grote hoeveelheid reisbewegingen van bezoekers.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s