Agenda

GEMEENTELIJKE POLITIEK

Het nieuwe college is aangetreden! Een diepgroen college met een rood randje, bestaande uit Groen Links, PvdA, PvdD, SP en CU. In het coalitieakkoord kun je meer lezen over de plannen en uitgangspunten van de nieuwe bazen van onze gemeente. Wat dit allemaal gaat betekenen voor de ontwikkelingen in het Stadspark en het nieuwe evenementenbeleid is natuurlijk nog even afwachten en zal de tijd uitwijzen. De antwoorden op onze stellingen die de verschillende partijen in de aanloop naar de verkiezingen hebben gegeven, houden we nog even in gedachten om de bewindslieden en de partijen er op een geschikt moment misschien aan te herinneren. Kijk hiervoor op de pagina Stellingen over het Stadspark.

Momenteel is men op het Stadhuis bezig met de ontwerp-omgevingsvisie. Een belangrijk document aan de hand waarvan het gemeentebeleid voor de komende jaren wordt bepaald. Deze heeft tot 4 november j.l. ter inzage gelegen. Nu wordt er een definitief voorstel opgesteld dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ga voor meer informatie hierover naar deze site van de gemeente. Invoering ervan hangt samen met ontwikkelingen in de landelijke politiek en inmiddels is duidelijk dat die invoering weer is uitgesteld, nu tot 2023.

Waar praat de gemeenteraad van Groningen over en wanneer? Kijk hier voor de algemene link naar de site van de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

Welke evenementen staan er in het park gepland?

Medio december 2022 is de jaarkalender voor grote evenementen 2023 gepubliceerd. Daarop worden de grote evenementen voor het jaar erop vermeld waarvoor de reservering inmiddels is gedaan. Voor omwonenden en de natuur van het Stadspark en de Suikerunie belooft het niet veel goeds, want nu al is duidelijk geworden dat op 6 en 7 juli 2023 de Duitse metalband Rammstein op de Drafbaan zal optreden, met een grote act met veel kabaal en vuur. (hoezo, “groene”evenementen?) Opgemerkt moet worden dat de gemeente nog steeds niet in staat is de precieze locaties in het Stadspark van een duidelijke naam te voorzien. Van maar liefst elf dagen durende Terrassenfestival weten we niet meer dan dat het zich in het Stadspark afspeelt…

De grootste evenementen zijn aan het begin van het jaar al bekend, maar voor de zogeheten kleinere evenementen is het goed om regelmatig naar de evenementenkalender te kijken, waar alles op staat waarvoor vergunningen zijn aangevraagd. Die wordt maandelijks of zelfs wekelijks aangepast. Klik hier voor de evenementenkalender en bedenk dat verschillende van die zogenaamd kleinere evenementen net zoveel overlast kunnen opleveren als de grote. Ook hinderlijk: de locatie Stadspark is niet precies hetzelfde als het Evenemententerrein Stadspark, blijkbaar de nieuwe naam voor de Drafbaan. Wáár bepaalde evenementen worden gehouden die in het Stadpark zelf staan gepland, is dan ook volstrekt niet uit dit overzicht op te maken.

De evenementenkalender is lang niet altijd up-to-date. Kijk daarom ook op de site van Stadsblog Sikkom of op andere sites waar evenementen worden aangekondigd, zoals de DJ Partyguide. Zij zijn vaak al veel eerder op de hoogte. Zo hebben we in het weekend van 24-26 februari meldingen ontvangen van zware, langdurige overlast door het techo-house evenement F_ake in de Totohal op de Drafbaan dat niet op de evenementenkalender stond. Heb je daar last van gehad, dan kun je dat ook achteraf nog melden via het klachtenformulier.

Voor alle evenementen waar een vergunning voor is verleend geldt dat je bij de gemeente overlast kunt melden. Vanaf 1 juni 2022 is het speciale telefoonnummer voor het melden van overlast door evenementen komen te vervallen en kun je alleen nog digitaal melding doen.

Je kunt je klachten digitaal doorgeven via een nieuw formulier. Klik hier om bij de evenementenkalender te komen en scrol omlaag tot je bij Vraag, klacht of bezwaar komt. Dit nieuwe formulier wordt direct gelezen en doorverwezen naar Stadsbeheer en Stadstoezicht, zodat er indien nodig direct iets aan je klacht kan worden gedaan. Ook kun je na afloop van het evenement nog melding doen. Als je het formulier hebt ingevuld, kun je aangeven of je het klachtenformulier wilt afdrukken. Je krijgt géén ontvangstbevestiging terug, dus wil je een bewijs dat je een klacht hebt ingediend, zorg dan dat je het zelf afdrukt. En langere antwoorden worden niet in zijn geheel weergegeven bij het afdrukken, dus hou de toelichting kort. Ons advies is om altijd melding te doen van overlast. De gemeente moet alle klachten tellen (de “vinkjes”). Zijn er te veel klachten, dan kan dat betekenen dat het evenementenbeleid moet worden aangepast. Dus wees niet bang dat je een zeur bent als je voor de zoveelste keer niet kunt slapen door een feest. Je groot houden en geen melding doen heeft helaas een averechts effect.

En wil je op de hoogte blijven van alle aangevraagde vergunningen voor evenementen, ga dan naar de site van bekendmakingen en regelingen en meld je aan om notificaties te ontvangen.

Ervaar je overlast van feesten of bijeenkomsten die niet op de evenementenkalender staan, dan gaat het waarschijnlijk a) om een besloten feest, of b) om een illegaal feest. Dan moet je de politie bellen op 0900-8844. Weliswaar kun je bij de gemeente een digitale melding doen via het klachtenformulier, maar waarschijnlijk krijg je dan een antwoord in de trant van: Wij hebben uw klacht over een evenement ontvangen. U geeft aan dat u geluidsoverlast heeft ervaren op een tijdstip dat er geen evenement gaande was in de gemeente Groningen waarvan u geluidsoverlast zou kunnen ervaren. We kunnen u helaas niet verder helpen. Toch adviseren we wel zo’n digitale melding te doen want je melding draagt bij aan het beeld dat de gemeente krijgt van alle overlast die mensen ervaren.

STADSPARK

Wat zijn de plannen van de gemeente voor het Stadspark? Vind deze informatie en meer op de site van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/stadspark. Vanaf februari 2022 is er een Adviesgroep Stadspark aangesteld, die zich zal buigen over alle plannen en initiatieven die er voor invulling van het Stadspark worden ingediend. De bedoeling is dat die divers samengestelde groep een advies aan het college geeft over de wenselijkheid van een bepaald plan of initiatief. Het college hoeft overigens geen rekening te houden met die adviezen. Wat dat betreft is het dus helemaal de vraag of dit nieuwe instrument voor burgerparticipatie aan het doel zal beantwoorden.