Agenda

GEMEENTELIJKE POLITIEK

De verkiezingen zijn geweest! Op 16 maart 2022 hebben de Stadjers hun stem uitgebracht. Voorlopig resultaat is dat er net genoeg kleine verschuivingen zijn geweest om een nieuwe coalitie te moeten vormen. Stadspark Natuurlijk heeft de partijen aan de tand gevoeld over hun standpunten met betrekking tot de evenementen op de Drafbaan en de ontwikkelingen in het Stadspark. Wat ze met de beloftes in hun partijprogramma’s doen is altijd weer de vraag (zie: Stemwijzer Stadspark Natuurlijk!), maar hun antwoorden op de stellingen die we ze hebben voorgelegd, houden we nog even in gedachten om ze er op een geschikt moment aan te herinneren. Kijk hiervoor op de pagina Stellingen over het Stadspark.

Momenteel is men op het Stadhuis bezig met de ontwerp-omgevingsvisie. Een belangrijk document aan de hand waarvan het gemeentebeleid voor de komende jaren wordt bepaald. Deze heeft tot 4 november j.l. ter inzage gelegen. Nu wordt er een definitief voorstel opgesteld dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ga voor meer informatie hierover naar deze site van de gemeente. Invoering ervan hangt samen met ontwikkelingen in de landelijke politiek en inmiddels is duidelijk dat die invoering weer is uitgesteld, nu tot 2023.

Waar praat de gemeenteraad van Groningen over en wanneer? Kijk hier voor de algemene link naar de site van de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

Welke evenementen staan er in het park gepland?

Op 30-12-21 heeft de gemeente de jaarkalender van de grote evenementen gepubliceerd. Daarop worden de grote evenementen voor het jaar erop vermeld waarvoor de reservering inmiddels is gedaan. Voor omwonenden en natuur van het Stadspark en de Suikerunie belooft het niet veel goeds, met name niet in het voorjaar, in juni. Voor de zogeheten kleinere evenementen is het goed om naar de evenementenkalender te kijken, waar alles op staat waarvoor vergunningen zijn aangevraagd. Klik hier voor de evenementenkalender en bedenk dat verschillende van die zogenaamd kleinere evenementen net zoveel overlast kunnen opleveren dan de grote. Ook hinderlijk: de locatie Stadspark is niet precies hetzelfde als het Evenemententerrein Stadspark, blijkbaar de nieuwe naam voor de Drafbaan. Wáár bepaalde evenementen die in het Stadpark zelf zullen worden gehouden, is dan ook volstrekt niet uit dit overzicht op te maken.

De evenementenkalender is echter lang niet altijd up-to-date. Kijk daarom ook op de site van Stadsblog Sikkom of op andere sites waar evenementen worden aangekondigd. Zij zijn vaak al veel eerder op de hoogte,

Voor alle evenementen waar een vergunning voor is verleend geldt dat je bij de gemeente overlast kunt melden. Vanaf 1 juni 2022 is het speciale telefoonnummer voor het melden van overlast door evenementen komen te vervallen en kun je alleen nog digitaal melding doen.

Je kunt je klachten digitaal doorgeven via een nieuw formulier: https://gemeente.groningen.nl/klacht-over-evenement. Dit nieuwe formulier wordt direct gelezen en doorverwezen naar Stadsbeheer en Stadstoezicht, zodat er indien nodig direct iets aan je klacht kan worden gedaan. Ook kun je na afloop van het evenement nog melding doen. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je een no-reply bericht terug, dat dient als bewijs voor je meldiing. Ons advies is daarom om altijd melding te doen van overlast. De gemeente moet alle klachten tellen (de “vinkjes”). Zijn er te veel klachten, dan kan dat betekenen dat het evenementenbeleid moet worden aangepast. Dus wees niet bang dat je een zeur bent als je voor de zoveelste keer niet kunt slapen door een feest. Je groot houden en geen melding doen heeft helaas een averechts effect.

En wil je op de hoogte blijven van alle aangevraagde vergunningen voor evenementen, ga dan naar de site van bekendmakingen en regelingen en meld je aan om notificaties te ontvangen.

Ervaar je overlast van feesten of bijeenkomsten die niet op de evenementenkalender staan, dan gaat het waarschijnlijk a) om een besloten feest, of b) om een illegaal feest. Dan moet je de politie bellen op 0900-8844. Weliswaar kun je bij de gemeente een digitale melding doen via het klachtenformulier, maar waarschijnlijk krijg je dan een antwoord in de trant van: Wij hebben uw klacht over een evenement ontvangen. U geeft aan dat u geluidsoverlast heeft ervaren op een tijdstip dat er geen evenement gaande was in de gemeente Groningen waarvan u geluidsoverlast zou kunnen ervaren. We kunnen u helaas niet verder helpen. Toch adviseren we wel zo’n digitale melding te doen want je melding draagt bij aan het beeld dat de gemeente krijgt van alle overlast die mensen ervaren. En dankzij de ontvangstbevestiging krijg je zelf ook het bewijs in handen dat je een klacht tegen overlast hebt ingediend.

STADSPARK

Wat zijn de plannen van de gemeente voor het Stadspark? Vind deze informatie en meer op de site van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/stadspark. Vanaf februari 2022 is er een Adviesgroep Stadspark aangesteld, die zich zal buigen over alle plannen en initiatieven die er voor invulling van het Stadspark worden ingediend. De bedoeling is dat die divers samengestelde groep een advies aan het college geeft over de wenselijkheid van een bepaald plan of initiatief. Het college hoeft overigens geen rekening te houden met die adviezen.