Agenda

GEMEENTELIJKE POLITIEK

De verkiezingen komen eraan! Op 16 maart 2022 kunnen de Stadjers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Stadspark Natuurlijk zal de partijen aan de tand gaan voelen over hun standpunten met betrekking tot de evenementen op de Drafbaan en de ontwikkelingen in het Stadspark, waarbij we hun – ongetwijfeld mooie – woorden zullen vergelijken met wat vertegenwoordigers van hun partij in het verleden daarover hebben gezegd en hoe ze op 2 juni 2021 hun stem hebben uitgebracht.

Momenteel is men op het Stadhuis bezig met de ontwerp-omgevingsvisie. Een belangrijk document aan de hand waarvan het gemeentebeleid voor de komende jaren wordt bepaald. Deze heeft tot 4 november j.l. ter inzage gelegen. Nu wordt er een definitief voorstel opgesteld dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ga voor meer informatie hierover naar deze site van de gemeente.

Waar praat de gemeenteraad van Groningen over en wanneer? Kijk hier voor de algemene link naar de site van de gemeenteraad.

EVENEMENTEN

Welke evenementen staan er in het park gepland?

Op 30-12-21 heeft de gemeente de jaarkalender van de grote evenementen gepubliceerd. Voor omwonenden en natuur van het Stadspark en de Suikerunie belooft het niet veel goeds, met name niet in het voorjaar, in juni. Klik hier voor het overzicht en bedenk dat er daarnaast nog verschillende zogenaamd kleinere evenementen zullen worden georganiseerd, die net zoveel overlast kunnen opleveren dan de grote. Ook hinderlijk: de locatie Stadspark is niet precies hetzelfde als het Evenemententerrein Stadspark, blijkbaar de nieuwe naam voor de Drafbaan. Wáár bepaalde evenementen, zoals het Terrassenfestival en Rapalje, zullen plaatsvinden is dan ook volstrekt niet uit dit overzicht op te maken.

Meer informatie is te vinden op de site van de evenementenkalender. Deze is echter lang niet altijd up-to-date. Kijk daarom ook op de site van Stadsblog Sikkom of op andere sites waar evenementen worden aangekondigd,

Voor alle evenementen waar een vergunning voor is verleend geldt dat je bij de gemeente overlast kunt melden. Tijdens het evenement kun je het telefonisch melden bij: 050 367 11 33.

Digitaal melden kan ook: ga naar de gemeentelijke site Overlast en zorg melden en klik via het rode balkje van “Overlast melden” door naar het formulier. Het nadeel is dat er niet meteen iets met je klacht kan gebeuren; het voordeel is dat je een ontvangstbevestiging krijgt en daarmee later kunt aantonen dat je een klacht hebt ingediend. (Tip: je kunt natuurlijk ook beide doen- telefonisch én digitaal!)

En wil je op de hoogte blijven van alle aangevraagde vergunningen voor evenementen, ga dan naar de site van bekendmakingen en regelingen en meld je aan om notificaties te ontvangen

Ervaar je overlast van feesten of bijeenkomsten die niet op de evenementenkalender staan, dan gaat het waarschijnlijk a) om een besloten feest, of b) om een illegaal feest. Telefonisch kun je dan geen klacht indienen bij de gemeente, maar moet je de politie bellen op 0900-8844. Wel kun je bij de gemeente een digitale melding doen via de gemeentelijke site overlast en zorg. Ook al gebeurt er dan niet onmiddellijk iets tegen de overlast, je melding draagt bij aan het beeld dat de gemeente krijgt van alle overlast die mensen ervaren. En dankzij de ontvangstbevestiging krijg je zelf ook het bewijs in handen dat je een klacht tegen overlast hebt ingediend.

STADSPARK

Wat zijn de plannen van de gemeente voor het Stadspark? Vind deze informatie en meer op de site van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/stadspark. Toe en met de maand november is de aangestelde parkregisseur bezig zich te oriënteren, daarna zal er meer bekend worden over plannen en parkcommissie.