Agenda

Geen publieksevenementen op 28 augustus, werd er in de media gemeld. En vervolgens wordt bekend gemaakt dat Hullabaloo op 28 augustus in het Stadspark doorgaat

Op 2 juni vergadert de gemeenteraad over een aantal punten. Punt 7 op de agenda is de Herijkingsvisie Stadspark in combinatie met doorontwikkeling evenemententerrein Drafbaan. Meer informatie is te vinden op de link van de gemeenteraad.

Op 12 mei a.s. is er een meningsvormende gemeenteraadsvergadering over de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark. Hier is inspreken mogelijk. De gemeente heeft de inspreekmogelijkheid omgedoopt tot “bewonersraadpleging.” Meer informatie over schriftelijk of mondeling inspreken is te vinden op:

https://gemeenteraad.groningen.nl/actueel/bewonersraadpleging_over_toekomst_stadspark_en_drafbaan/

Als bomen konden praten… maar zij hebben helaas geen stem

De concept nota Herijking visie Stadspark “Stadspark, park voor de stad” staat tot 28 maart open voor inspraak. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente:https://gemeente.groningen.nl/stadspark

Waar praat de gemeenteraad van Groningen over en wanneer? Kijk hier voor de algemene link naar de site van de gemeenteraad.

Voor 13 januari staan de Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2021-2024 op de agenda van de gemeenteraad. In de bijlage met de fraaie titel “Leefkwaliteit verbindt alles wat we bedenken & doen”, wordt in Hoofdstuk 6, de meerjarenplannen over de ruimtelijke economie, het Stadspark genoemd, in punt 6.2.2, ad 2, op blz, 82. Daarin staat te lezen dat de gemeente in 2021 de visie op het versterken van de recreatieve functie van het Stadspark wil vaststellen. Dit heeft onze aandacht. Deze visie kan het mogelijk maken dat het Stadspark zelf in de toekomst ook een terrein wordt waar grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden, ten koste van de kleinschalige, individuele recreatie die er nu plaatsvindt en die rekening houdt met de rust en de natuur. Het is tekenend dat het Stadspark staat opgevoerd onder de kop van de ruimtelijke economie, met daarin veel aandacht voor de horeca.

Het betreft een meningsvormende bijeenkomst, waar inspraak mogelijk is. Het punt 6, met daarin dus de visie op het Stadspark, staat gepland vanaf 16.30 tot 17.30.

Klik hier voor de link naar de stukken: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30

Welke evenementen staan er in het park gepland? Klik op de site van de evenementenkalender