Alle dagen feest!

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Hieronder vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park en het evenementenbeleid in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“. En op de pagina “Evenementen en overlast” vind je alle noodzakelijke informatie over de evenementen in het Stadpark en lees je hoe je een melding van overlast kunt doen. Om een klacht in te dienen moet je naar de site van de gemeente gaan, naar de evenementenkalender, en omlaagscrollen tot je bij het vakje Vraag, klacht of bezwaar komt.

Alle dagen Feest

De herrieweek waarin er drie mega-evenementen op de Drafbaan plaatsvonden is achter de rug en de balans kan worden opgemaakt. In de regionale pers en op sociale media komt men superlatieven te kort. “Dit smaakt naar meer” kopte RTVNoord op 25-6-22. En op Stadsblog Sikkom werd al een poll uitgezet voor wie de opvolgers van Guns ’n Roses moesten worden. (Nee, niet Rammstein). Voor de feestvierders was het al met al een geslaagde week, die geheel onverwacht op 25-6 nog een toegift kreeg toen de eerste editie van de Rooftop Sessions op het dak van het Forum plaatsvond. Bij veel Stadjers klonk het alsof de buurman een feestje gaf. Het kon niet op deze week!

Laten wij als liefhebbers van natuur en stilte nu niet meteen met alleen maar negatieve punten aan komen zetten. Want vergeleken met de grote evenementen uit het verleden ging er heel veel goed. Zo vond de opbouw op het terrein, die vroeger altijd voor overlast en gevaarlijke verkeerssituaties op de Concourslaan zorgde, vrijwel ongemerkt plaats dankzij een nieuwe achteruitgang bij de A7 en hadden er maar weinig omwonenden en verkeersdeelnemers last van. De bezoekersstromen werden goed gestuurd, wat voor veel minder ergernis en last leidde dan vroeger. En de mensen van de Stadsreiniging verdienen een heel groot compliment voor de manier waarop ze snel en zorgvuldig het park en de aangrenzende straten en buurten schoonmaakten. Dat zijn positieve punten waaruit blijkt dat er van het verleden is geleerd.

Wat het geluid betreft, waren de ervaringen wisselend. Zeker op het eerste evenement, Stadspark Live op zondag, had het volume wel een tandje (of twee, drie) minder gekund (het was tot in Haren te horen!), terwijl het tweede feest, van Greenday op woensdag, een stuk zachter klonk (met uitzondering van het vuurwerk). Toen Guns ’n Roses op donderdag speelden, was de wind naar het oosten gedraaid en hadden vooral de wijken ten westen van de Drafbaan last van de herrie. Maar ook speelde mee dat dat feest, net als dat van Greenday, slechts 5 uur duurde, i.t.t. Stadspark Live, dat in totaal 10 uur duurde. Dus weer een leermoment voor de toekomst: kortere evenementen zorgen voor minder overlast, ofwel grotere tolerantie bij de omwonenden.

Toch waren er ook negatieve punten te noteren. De gemeente Groningen moet vanaf heden elk jaar de evenementen op overlast evalueren. Dat gebeurt onder andere door de klachten van overlast te tellen. Dat er een handiger klachtenformulier was gemaakt om digitaal melding te doen van overlast was prettig, maar dat tegelijkertijd de mogelijkheid om telefonisch te klagen tijdens een evenement verviel, was een schrik voor velen. Op het dringende verzoek van Stadspark Natuurlijk! om deze verandering in elk geval vóór 19 juni via de gemeentelijke Nieuwsbrieven bekend te maken, reageerde de gemeente met de opmerking dat men daar het nut van betwijfelde… Kennelijk liet men op het stadhuis de publiciteit hierover liever aan ons over. Hoe het ook zij: de gemeente liet in een gesprek met RTVNoord weten dat er verspreid over deze 3 evenementen 350 klachten waren binnengekomen, voor zover men alle klachten al had kunnen verwerken. Voor zover wij weten is dat een absoluut record: enkele jaren geleden verwachtte men nog dat er over het héle jaar gerekend voor álle evenementen 235 klachten zouden binnenkomen*. Maar desondanks ziet men nog geen reden om maatregelen te treffen.

Dat twee evenementen midden door de week plaatsvonden en begonnen op het moment dat de avondspits op zijn drukst was, was niet handig. Het zorgde voor ellenlange files en veel buurtbewoners klaagden erover dat ze na afloop van het werk heel moeilijk hun eigen wijk konden bereiken.

En groen en duurzaam waren de evenementen ook niet bepaald, al was dat wel de belofte van het afzwaaiende college aan de gemeenteraad geweest. RTVNoord berichtte al over het diesel-aggregaat van Guns ’n Roses, en de plastic bekertjes waar het park na afloop van het feest mee bezaaid lag, zagen er ook niet echt duurzaam uit.

Bovendien blijft het feit dat er (veel) Stadjers zijn die om wat voor reden dan ook geen prijs stellen op lawaai waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Dat onwelkome lawaai gijzelt hen in hun eigen huis, zodat ze hun ramen niet open kunnen zetten of zelfs oordoppen in moeten doen en geen bezoek kunnen ontvangen. De volumeknoppen omlaag zetten en de frequentie en de tijdsduur van evenementen beperken zijn maatregelen die simpel te treffen zijn, maar dat is in deze gemeente tot nu toe niet bespreekbaar. Dat zorgt voor veel onvrede. Helemaal sneu was het voor de bewoners van de zuidwestelijke wijken, die door de overheersende noordenwind het overgrote deel van de overlast kregen te verduren. De wind is een factor van belang, maar ook een grillige, waar je niet van op aan kunt.

ʻDrie of vier keer per jaar moet zoiets kunnen’, zei een buurtgenoot na afloop van Stadspark Live, waarmee hij de mening van veel omwonenden weergaf. 4 keer per jaar (dus in het zomerseizoen) een groot festival op de Drafbaan, we tekenen ervoor! Helaas is de werkelijkheid een andere: niet 4 keer, maar 12 keer per zomer is de realiteit, en misschien nog wel meer. En dan moet je daar nog de 12 feesten bij optellen die in de zomer op het Suikerunieterrein zijn toegestaan, waar praktisch dezelfde omwonenden overlast van ervaren. Op het stadhuis beseft men kennelijk niet dat door die overmaat aan feesten de leefbaarheid in de omliggende buurten (waar ook veel nieuwe woningen zijn en worden gebouwd) in de zomer ernstig in het gedrang komt.

Maar het lijkt er niet op dat het rustiger zal worden in het park, althans niet als het aan de Stadse beleidsmakers ligt. Afgaande op de geluiden die na afloop van de evenementen te horen waren, wordt het eerder alle dagen feest dan dat er zorg gedragen wordt voor gezonde leefomstandigheden voor de inwoners. Geluidsoverlast is als stressverhogende factor een bedreiging voor de volksgezondheid, maar voor die boodschap zijn de beleidsmakers tot nu toe doof gebleken. Al kan dat laatste natuurlijk ook door een teveel aan luidruchtige feestjes zijn veroorzaakt…

O ja, wat de poll over de meest gewenste opvolger van Guns ’n Roses betreft: de winnaar was Bruce Springsteen. Er is nu eenmaal baas boven baas!

*Cijfers en ramingen aantal klachten over 2019, 2020 en 2021, zie de ontwerpgemeentebegroting 2021, hoofdstuk 6.1.3 e.v.

Een ouderwets festivalseizoen

Na twee jaar corona is het festivalseizoen 2022 weer ouderwets van start gegaan. De evenementenbranche en de jongeren in Stad kunnen hun geluk niet op. Eindelijk weer eens keihard losgaan, daar is behoefte aan, volgens de organisator van een studentenfeestje. Het is uiteraard te begrijpen dat met name jongeren die in hun sociale contacten en fysieke behoeften erg te lijden hebben gehad van de corona-maatregelen, toe zijn aan een verzetje. En er is niets mis met een feestje op zijn tijd, mits dat niet ten koste gaat van anderen. Gelukkig dat de gemeente zich heeft kunnen voorbereiden en er dankzij de wijze lessen uit het verleden op kan toezien dat de regels niet worden overtreden.

Maar van dat laatste hebben wij als omwonenden van het Stadspark nog niet zo veel gemerkt, of liever gezegd: niets. In het festivalseizoen 2022 dat eind april begon met Helden van Oranje op 26 april zijn nu, eind mei, dus iets meer dan een maand later, al 5 grote evenementen geweest en een paar ervan hebben voor zo veel overlast gezorgd dat de omwonenden zelfs binnen, op het kleinste kamertje, niet aan het gedreun en de herrie konden ontsnappen. Tel maar even na: 26 april Helden van Oranje, 27 april Kingsland, 5 mei Bevrijdingsfestival, 20 mei (illegaal?) feest op de Suiker en 28 mei Paradigm op de Suiker. Al die keren waaide de wind uit het noorden, en waren steeds de zuidelijke stadswijken de klos.

Ho, wacht even, zal de gemeente zeggen, de Suikerunie is niet het Stadspark, dat telt dus niet mee (“Het is een ander terrein, er loopt een spoorlijn tussen,”‘ zo stelde een gemeenteambtenaar in 2016 tijdens een hoorzitting over een bezwaar dat een omwonende had ingediend tegen een overdaad aan herrie). Misschien was dat dan ook wel de reden dat de klachtentelefoon* op 28 mei niet bereikbaar was zodat de bewoners uit Laanhuizen, de Grunobuurt, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Hoornse Park tijdens Paradigm alleen omslachtig via een digitaal formulier hun grieven konden uiten.

De zomer is nog lang en er zullen dus nog wel (veel) meer feestjes volgen waar omwonenden horendol van worden, zonder dat de gemeente adequaat optreedt. Wat dat betreft is het inderdaad een ouderwets festivalseizoen.

*Update 15-6-2022: Vanaf 1 juni is de klachtentelefoon komen te vervallen. Vanaf die datum kun je alleen nog digitaal melding doen van overlast door evenementen via een nieuw formulier, dat je via deze link direct kunt bereiken. De raadsfractie van de Stadspartij 100% voor Groningen heeft op 15 juni 2022 het college gevraagd of het vervallen van de klachtentelefoon op korte termijn kan worden teruggedraaid. Daarop heeft wethouder Chakor verklaard dat de gemeente wil werken aan een telefoonlijn met een voicemailsysteem, waarop klachten kunnen worden ingesproken. Wordt vervolgd…

Heftig dagje

Heftig dagje

Dat was een heftig dagje, die 26e april. Nadat we bij de provincie bezwaar hadden gemaakt tegen de vuurwerkvergunning op Kingsland, vernamen we dat de hoorzitting over die bezwaren pas weken ná de bewuste dag zou worden gehouden. Dat zou betekenen dat het vuurwerk in elk geval zou doorgaan, ook al zouden we naderhand misschien gelijk krijgen. Dat ontmoedigende beleid is er waarschijnlijk de oorzaak van dat steeds minder mensen besluiten niet meer op die manier te protesteren tegen voorgenomen beleid; het kalf is dan al verdronken, dus waarom zou je de put nog dempen?

Vandaar dat we te elfder ure toch nog besloten een uiterste poging te doen het vuurwerk tegen te houden door bij de rechtbank in Groningen een zogenaamde Voorlopige Voorziening aan te vragen. (Zie ons vorige bericht). Dat werd onverwacht een veel grotere juridische zaak dan we hadden gedacht, want de rechtbank in Groningen achtte zich niet bevoegd in dezen en verwees de zaak door naar de Raad van State in Den Haag, die er diezelfde dag nog een uitspraak over moest doen. De uitspraak kwam om even na zessen ’s avonds en was voor ons een teleurstelling: het vuurwerk mocht doorgaan. Deze uitspraak was gebaseerd op drie hoofdargumenten:

  1. We hadden de voorlopige voorziening op het laatste moment aangevraagd, waardoor de organisator mogelijk in financiële problemen zou komen en het festival slechte publiciteit zou kunnen krijgen;
  2. Het vuurwerk zou maar beperkt van omvang zijn en geen grote vervuiling of natuurverstoring tot gevolg hebben;
  3. de provincie heeft de afsteker van het vuurwerk erop gewezen dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, waaronder een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming. Maar het besluit waarover de RvS oordeelde, is de vergunning krachtens het Vuurwerkbesluit. En voor dat besluit is het mogelijk ontbreken van de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming niet van belang.

Deze argumenten zijn vooral formeel en gaan over een afweging van belangen. Wat je daarvan ook mag vinden, feit is dat het hoogste rechtscollege van het land geoordeeld heeft dat het vuurwerk kan doorgaan. (De volledige uitspraak valt hier te lezen.) De inhoudelijke behandeling van ons bezwaar bij de provincie moet echter nog steeds plaatsvinden. Op de speciale hoorzitting die naar verwachting eind mei of begin juni zal plaatsvinden, kunnen we uitgebreid toelichten waarom we van mening zijn dat het vuurwerk geen onderdeel van het evenement had mogen zijn. Daarbij is het opvallend dat in een plaats als Meppel het vuurwerk op Koningsdag juist is afgelast (daar heeft de `tand des tijds’ dus wel toegeslagen), en ook de gemeente Groningen heeft meer oog voor de belangen van de natuur dan de provincie: zo is het vlaggen op de Der Aa-kerk verboden vanwege de in de toren broedende slachtvalk.

We kijken met andere woorden uit naar de hoorzitting, waar ook andere bezwaarmakers voor uitgenodigd zullen worden. Misschien wordt dat wel de lakmoesproef voor het natuurbeleid van onze provincie.

Wij kijken ernaar uit en houden iedereen op de hoogte!

De geschiedenis herhaalt zich…

(update 26-4: de Raad van State heeft ons verzoek tot Voorlopige Voorziening omtrent de vuurwerkvergunning afgewezen. Het vuurwerk gaat dus door!).

… en we leren er niet van. Dat kun je wel concluderen als je de provinciale bekendmakingen leest van verleende vergunningen. Op 23-3-2022 lezen we tot onze stomme verbazing dat er toestemming is verleend om vuurwerk af te steken tijdens het Kingsland festival op 27-4-2022: “Aan Masterpyrotech hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 te Groningen. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 27 april 2022 tussen 18:00 en 24:00 uur tijdens het Kingsland Festival.”

Het is als een déjà-vu. In dit blog hebben we op 23 juni 2021 onder de kop `Een knallend feestje’ onze ontzetting geuit over de vuurwerkvergunning die was verleend voor Hullaballoo op 28 augustus van het afgelopen jaar. Provincie en stadsbestuur zaten met de handen in het haar en putten zich uit in excuses dat dit had kunnen gebeuren. Van dat geknal is niets gekomen, niet omdat onze bestuurders eindelijk eens met de vuist op tafel durfden te slaan, maar omdat corona weer eens de spelbreker was.

Maar nu is corona verleden tijd en zou je toch denken dat er inmiddels op het provinciehuis lering is getrokken. Want alle argumenten die we toen aanvoerden om een dergelijke vergunning te verbieden gelden nu nog steeds, en zelfs in versterkte mate:

  • – slecht voor het milieu en het klimaat, die sinds juli 2021 in nog beroerdere staat blijken te verkeren dan toen;
  • – slecht voor de natuur, voor de dieren die door dat geknal verschrikt worden wat eind april – midden in het broedseizoen! – , bovendien tot ernstige verstoring kan leiden met mislukte broedsels als gevolg;
  • – onrust bij omwonenden en hun huisdieren in de omgeving van het Stadspark;
  • – dat er nu, terwijl er in hartje Europa een oorlog woedt, getraumatiseerde vluchtelingen worden opgevangen, ook in Groningen, die vuurwerk eerder met bominslagen zullen associëren dan met een vrolijk feestje.

Wij staan paf. En we hopen dat er massaal bezwaar zal worden gemaakt tegen deze verleende vergunning. En dat de politieke partijen die zich hard maken voor het milieu zich eindelijk eens duidelijk van hun groene kant laten zien door hier paal en park aan te stellen met alle middelen waarover ze beschikken. Inmiddels heeft de Partij voor de Dieren zowel in de gemeenteraad als in de provinciale staten hierover vragen gesteld. Over de organisator van dit festijn die argeloos besloten heeft dat vuurwerk wel een leuk idee is voor een feestje in de lente en de geest van de tijd kennelijk niet aanvoelt zwijgen we maar. In de vergunning wordt ervan uitgegaan dat deze organisator zelf gaat toetsen wat het effect is van dat vuurwerk. Weer een gevalletje van de slager die zijn eigen vlees keurt…

Stadspark Natuurlijk! heeft inmiddels een bezwaar ingediend, net als diverse andere organisaties. Dit bezwaar zal naar verwachting pas na 27-4 worden behandeld, zodat het vuurwerk daardoor niet kan worden tegengehouden. Maar in elk geval is daarmee een duidelijk signaal afgegeven en kan het voor de toekomst gevolgen hebben.

Update 26-4: Inmiddels heeft Stadspark Natuurlijk! de rechter gevraagd om het vuurwerk via een voorlopige voorziening tegen te houden. De zaak zou hier in Groningen om 14.00 uur dienen, maar is doorgeschoven naar de Raad van State. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de kern van de zaak in de wet Natuurbeheer en- bescherming ligt, waar de rechtbank hier niet toe bevoegd is.

De Raad van State heeft aan het einde van de middag beslist dat ons verzoek tot voorlopige voorziening is afgewezen. Het vuurwerk kan dus doorgaan.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

De Groningse kiezers hebben gesproken en in de Groninger politiek is men nu druk bezig met het vierjaarlijkse spelletje ʻtafelschikking’. Wie mag er plaats nemen aan de hoofdtafel en zitting nemen in het nieuwe college van B&W, en wie moet genoegen nemen met een oppositiestoeltje in de gemeenteraad? Het oude college is afgestraft met het verlies van precies voldoende zetels om een streep door de oude coalitie te halen. Er moet een nieuw geluid gaan klinken, maar welk geluid? Waar leggen de heren en dames politici hun oren te luisteren? In de wijken waar de woningnood door de torenhoge prijzen en het gebrek aan doorstroming hoog is? In huizen waar mensen zich wanhopig afvragen hoe ze vanwege de idioot hoge energieprijzen rond moeten komen? Of in de polder De Oude Held waar de grutto’s zijn teruggekeerd, misschien wel voor de allerlaatste keer vanwege de onnavolgbare natuurcompensatie die het oude college voor ogen staat? Het is een puzzel waarbij het misschien wel kiezen is tussen alleen maar kwaden.

Ondertussen is het lente geworden en staat het Stadspark in bloei. Overal waar je kijkt, zie je kleur: het felroze van de bloeiende parkframbozen, het geel van het speenkruid, het felle wit van de bosanemonen en het paars van de maartse viooltjes. Die laatste kleur is met een lantaarntje te zoeken. Tien jaar geleden zag je ze nog wel hier en daar, maar elk jaar waren het er minder, en dit jaar lijken ze helemaal verdwenen te zijn, alleen in de Heemtuin staan er nog een paar.  De witte sterretjes van de bosanemonen zijn in elk geval nog wel te bewonderen in het park, maar ook die worden steeds zeldzamer. Wellicht zijn ze over een paar jaar ook niet meer in het Stadspark te vinden.

Hoe erg is dat? De meeste mensen die het park bezoeken zullen moeite hebben om al die soorten planten uit elkaar te houden. Vroeger stond biologie gelijk aan botanie en wist iedereen wat het verschil was tussen bosanemonen en madeliefjes. Maar tegenwoordig? Allebei witte sterretjes, wat maakt het uit? Dus hoe erg is het, als er planten verdwijnen die toch vrijwel niemand meer herkent? Maar we schreeuwen wel moord en brand dat in Afrika de laatste neushoorns zo ernstig worden bedreigd dat hun soort binnenkort alleen nog maar in dierentuinen te zien zal zijn. En we hebben er grote moeite mee dat in Indonesië de orang-oetans in hun voortbestaan worden bedreigd. Dát vinden we wel erg, want is een soort eenmaal uitgestorven, dan komt die nooit meer terug. En het verdwijnen van een soort heeft vaak ook direct gevolgen voor andere soorten, als een dominosteentje dat omvalt in een rij. Neushoorns en orang-oetans spreken natuurlijk meer tot de verbeelding van bosanemonen en maartse viooltjes. Maar het gaat om hetzelfde probleem, de verschraling van de biodiversiteit, wat uiteindelijk een bedreiging zal vormen voor het leven op aarde en ons eigen voortbestaan als mens.

Dus ja, het maakt uit dat er planten uit het Stadspark verdwijnen, ook al herken je ze misschien niet. Het verdwijnen van soorten vindt niet alleen ver weg plaats in Afrika of Indonesië, maar ook dichtbij, in het Stadspark, ʻhet park voor de hele stad’. Het is dus maar te hopen dat bij de collegevorming en in de nieuwe gemeenteraad ruimte is voor een nieuw geluid, dat aandacht vraagt voor de biodiversiteit in onze stad. We wensen onze gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders naast een luisterend oor ook een vooruitziende blik en veel wijsheid toe.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk!

Speciaal voor de aanstaande verkiezingen op 14, 15 en 16 maart hebben we dit bericht gewijd aan de standpunten die de verschillende partijen hebben over hun visie op het Stadspark, de evenementen op de Drafbaan en de overlast van diezelfde evenementen. Want onze keuze in het stemhokje bepaalt welke partijen er de komende 4 jaar in de gemeenteraad zitting zullen nemen. De grootste partijen zullen naar verwachting het college van B&W vormen en dus het beleid bepalen.

Wat er op de Drafbaan en in het Stadspark gaat gebeuren, is afhankelijk van welke partijen in het college van B&W komen te zitten. Het valt echter niet mee om snel een overzicht te krijgen wat elke partij met het Stadspark en de evenementen voorheeft. De partijprogramma’s zijn bij elke partij weer anders van opzet en de vele ronkende woorden kunnen verbloemen welke betekenis erachter schuilgaat.

Daarom hebben we ten behoeve van onze achterban en andere belangstellenden een alternatieve stemwijzer gemaakt.

  • Ten eerste hebben we alle partijen 5 stellingen voorgelegd met het verzoek aan te geven of ze voor of tegen de stelling zijn met de mogelijkheid hun keuze kort toe te lichten.
  • Daarnaast hebben we alle partijprogramma’s doorgenomen op de steekwoorden Stadspark, natuur, evenementen en (geluids)overlast en per partij kort hun visie op die onderwerpen samengevat. En omdat woorden en daden niet altijd samengaan hebben we ook het stemgedrag in de gemeenteraad bekeken op 3 onderwerpen die met het Stadspark en de evenementen te maken hebben. Tezamen vormt dit alles een soort alternatieve stemwijzer. Ga voor het overzicht van de partijprogramma’s en het stemgedrag naar de pagina Stemwijzer Stadspark Natuurlijk!

We zijn ons ervan bewust dat iedereen zijn eigen afweging wil maken. We hebben ons hierbij dan ook onthouden van commentaar en geven niet meer informatie dan wat de partijen zelf hebben gezegd, geschreven en hoe ze gestemd hebben. Iedereen mag daaruit zelf een conclusie trekken. Het is uiteraard aan te raden om zelf meer informatie te verzamelen door bijvoorbeeld de partijprogramma’s door te lezen en verkiezingsbijeenkomsten te volgen of te bezoeken. En wil je het grote lijsttrekkersdebat op OOGtv van 14-3 terugzien, klik dan hier. Een waarschuwing vooraf: in dat lijsttrekkersdebat ging het nauwelijks over de natuur of het Stadspark en al helemaal niet over overlast door evenementen. Wees je er bovendien van bewust dat alle partijen zichzelf in verkiezingstijd van hun beste kant laten zien. Wat er na de verkiezingen van alle mooie woorden overblijft, is dan ook nog maar de vraag

Hieronder vind je de 5 stellingen met daarbij aangegeven welke partijen voor of tegen de stelling waren.

Antwoorden op de stellingen

De 16 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn, op volgorde van plaats op het stembiljet:

1. GroenLinks. 2. PvdA. 3. D66, 4. SP (Socialistische Partij), 5. VVD, 6. CU (ChristenUnie), 7. PvdD (Partij voor de Dieren), 8. CDA, 9. Stadspartij, 10. S&S (Student & Stad) 11. PVV., 12. PZ (Partij van de Zuinigheid), 13. PvhN (Partij voor het Noorden), 14. FvD, 15. BvNL, 16 TD (Teunis Dokter).

De PvdA en S&S hebben niet of pas na publicatie op onze stellingen gereageerd. Zij ontbreken in onderstaand overzicht. D66 had de antwoorden naar een verkeerd adres gestuurd. Die antwoorden zijn inmiddels toegevoegd.

1. Het economische voordeel van grote evenementen op de Drafbaan is voor de stad zo groot dat het opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende en verder gelegen wijken.

Ja, zeiden: VVD, CDA,

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, SP, CU, PvdD, Stadspartij, PVV, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

2. De uitgeroepen klimaatnoodtoestand, en de aangenomen motie van juni 2021 over tegengaan overlast Drafbaan, kunnen leiden tot minder grote evenementen en halvering van het aantal “geluidsdagen” op de Drafbaan.

Ja, zeiden: SP, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvnN, FvD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, CU, PVV, BvNL, TD

3. Ten behoeve van de leefbaarheid en de volksgezondheid moet er in stedelijk gebied meer aandacht komen voor het belang van rust en natuur in groene gebieden zoals het Stadspark.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

4. Omwonenden van festivalterreinen die overlast ervaren van grote evenementen, moeten meer zeggenschap krijgen over de voorwaarden waaronder die evenementen plaatsvinden.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

5. De lasten van grote, wijkoverstijgende evenementen moeten evenredig worden verdeeld over alle inwoners van de stad. Daarom is het noodzakelijk grote evenementen te spreiden over de hele stad en niet alleen maar te concentreren op de Drafbaan en het Stadspark.

Ja, zeiden: SP, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PVV, PvhN, FvD, TD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, PZ, BvNL

Het veel uitgebreidere en volledige overzicht met de toelichting van de partijen op hun keuze vind je op pagina Stellingen over het Stadspark en evenementen:

Stadspark niet langer een plek voor de happy few – voortaan is iedereen welkom!

Wat een opluchting en wat fijn voor alle Stadjers die tot nu toe niet in het Stadspark mochten komen! Het Stadspark wordt een park voor de hele stad!” zo staat het letterlijk in de aanhef van de Nieuwsbrief Zuid die de gemeente op 21 januari verstuurde. En het ontwerp voor het nieuwe evenemententerrein op de plaats van de “monumentale drafbaan” wordt bovendien “eerst besproken met bewoners en andere betrokkenen”.

Dat het Stadspark nu níét een park is voor de hele stad, wisten we niet. Toegangspoortjes waar je wordt gecontroleerd alvorens je het park mag betreden hebben wij nooit gezien en geen BOA die ons in het park heeft aangehouden met de vraag of wij er wel mogen komen. En dan die bewoners met wie gesproken gaat worden… Bewoners waarvan? Van het Stadspark of van die monumentale drafbaan? Dus de vleermuizen, de vogels en de regenwormen? Wat een overwinning voor de Partij van de Dieren! De echte bewoners van de drafbaan worden eindelijk serieus genomen als gesprekspartners en belanghebbenden!

Of ligt het anders? Natuurlijk ligt het anders. Als je iets verder doorleest in de nogal onzorgvuldig geschreven aankondiging kun je doorklikken naar een collegebrief aan de raad. En dan blijkt dat het niet zozeer om het hele Stadspark gaat, maar alleen om de drafbaan, die nu “Evenemententerrein Stadspark” wordt genoemd. En ook dat er nog heel wat onzekerheden zijn; B&W vraagt geld om plannen te realiseren die verre van duidelijk zijn, sterker nog, die regelrecht in tegenspraak zijn met de belofte van pakweg een jaar geleden, toen vol trots de ambitie werd uitgesproken dat hier het “groenste evenemententerrein van Nederland” werd gerealiseerd. Die verduurzaming was de kern van het beleid, maar uit de raadsbrief blijkt dat het verduurzamen nog even op zich laat wachten. Corona en zo. Ondertussen vraagt B&W wel veel geld voor tijdelijke, niet duurzame oplossingen. En er wordt alvast begonnen met het asfalteren van de sintelbaan. Dat was volgens de brief de beste oplossing, maar “groen” kun je dat niet noemen. Ook wil de gemeente een paar ton investeren in de metamorfose van de parkeerplaats aan de Concourslaan in een skatebaan. Ondertussen is niet duidelijk waar de te verwachten drommen Stadjers en anderen die het park per auto willen bezoeken, dan kunnen gaan parkeren. (In de Herijking Visie Stadspark was sprake van een parkeerplaats op die monumentale drafbaan…) En hoe de verkeersstroom zal worden geregeld nu men het park autoluw wil maken is ook nog een raadsel. Die essentiële vraag waar veel van afhangt, ook voor de invulling van de rest van het Stadspark, wordt evenmin beantwoord. Maar uit beantwoording aan de raad werd wel duidelijk dat men de skaters niet op de Drafbaan plant omdat het nieuwe evenemententerrein vanwege opbouw en afbraak van festivals 100 dagen per jaar afgesloten zal zijn voor het publiek!

Dus het nieuwe parkterrein dat voor de hele stad is bedoeld is bijna een derde deel van het jaar dicht. Daar bestaat een goed Nederlands woord voor: volksverlakkerij.

Ons advies aan de raad: stel besluitvorming hierover uit totdat álle plannen duidelijk zijn. En let op de volgorde waarin B&W de plannen aanbiedt. Niet eerst de details, maar eerst de grote lijnen. En geld uitgeven voor tijdelijke, niet duurzame oplossingen is simpelweg verspilling van geld dat beter ergens anders aan kan worden besteed. Bijvoorbeeld aan zaken die daadwerkelijk bijdragen aan verduurzaming.

Goede Voornemens

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park en het evenementenbeleid in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“. En op de Agenda kun je de actuele stand van zaken in de gemeentelijke politiek volgen en zien welke evenementen er op de drafbaan en in het park gepland staan.

GOEDE VOORNEMENS

Tegen het einde van het jaar zijn de goede voornemens en de nieuwjaarswensen niet van de lucht. Iedereen wenst elkaar een goede toekomst toe, waarin alles beter zal zijn dan nu. Maar zal dat ook gelden bij de ontwikkelingen rond de Drafbaan en het Stadspark?  

Momenteel is de pas aangestelde parkregisseur bezig met verkennende gesprekken met diverse organisaties en personen met de bedoeling eind januari een parkcommissie te vormen die als adviescommissie de gemeente zal adviseren over de ontwikkelingen volgens de Stadsparkvisie. Het bestuur van Stadspark Natuurlijk! heeft tijdens een wandeling door het Stadspark kennisgemaakt met de parkregisseur. Het was een prettige kennismaking, waarin beide partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren. Uit het gesprek werd duidelijk dat de parkcommissie voor het Stadspark wordt opgezet als een adviescommissie, naar het voorbeeld van de parkcommissie voor het Noorderplantsoen – waar in november nogal wat om te doen is geweest. Het is de bedoeling dat deze Stadsparkcommissie gaat bestaan uit maximaal 10 leden die representatief moeten zijn voor de gehele bevolking van Groningen. Deze commissie zal regelmatig bijeenkomen om advies te geven over ingediende plannen en initiatieven. Tevens wil de gemeente dat de beoogde leden de Stadsparkvisie onderschrijven. Nu is deze visie een 72 bladzijden tellend document waarin tal van speerpunten worden aangestipt die deels tegenstrijdig lijken te zijn, zoals het versterken van de biodiversiteit en het behoud van rust aan de ene kant, met aan de andere kant de wens voor meer reuring en grotere publiekstrekkers. Dat betekent dat er door de Stadsparkcommissie keuzes moeten worden gemaakt en in dat verband is de samenstelling van de Stadsparkcommissie van groot belang. Wie nemen daar zitting in en spelen de zienswijzen die veel Stadjers destijds hebben ingediend nog een rol? Is er voor de commissie voldoende ruimte om rekening te houden met de veel geuite wens tot behoud van rust en natuur in het park? Maar los daarvan: de commissie doet niet meer dan adviezen geven, die de gemeente rustig naast zich meer kan leggen.

Dat hadden wij graag anders gezien toen wijzelf destijds het idee van een Stadsparkcommissie opperden. Naar het voorbeeld van de manier waarop het Vondelpark in Amsterdam wordt beheerd, hadden wij het idee geopperd voor een Stadsparkcommissie die een coördinerende rol speelt bij activiteiten en beheer van het park, om het kwetsbare park beter te kunnen beschermen. Maar dat idee vond hier geen voedingsbodem.

Alle goede bedoelingen ten spijt: het stelt ons teleur dat de gemeente geen lering heeft getrokken uit de recente ontwikkelingen binnen de parkcommissie van het Noorderplantsoen en gewoon volgens het vertrouwde recept door wil gaan, waarbij de gemeente de regie volledig in handen heeft. Wim Koks van de SP heeft hier in de gemeenteraad vragen over gesteld. Het antwoord van B&W is te vinden via deze link. Het is zo vaag en algemeen dat je er alle kanten mee op kunt en stelt daarom niet echt gerust. En het feit dat de gemeente alvast besloten heeft om de parkeerplaats aan de Concourslaan aan te wijzen als locatie voor het skatepark zonder dat de nog samen te stellen stadsparkcommissie daar een advies over heeft kunnen uitbrengen, kan als een veeg teken worden opgevat. Hoe serieus neemt B&W die stadsparkcommissie eigenlijk? Vooralsnog heeft Stadspark Natuurlijk! voor 2022 het goede voornemen om goed contact te houden met de parkregisseur en met een positief-kritische houding deel te gaan nemen aan de Stadsparkcommissie.

In november 2021 speelde de inspraak op de Omgevingsvisie, die momenteel in de week ligt voor aanname in de gemeenteraad. De gemeente heeft nu een reactienota geschreven voor de Omgevingsvisie, waarin een overzicht staat van alle ingebrachte zienswijzen, met vermelding van hoe ze daarmee willen omgaan. Ook Stadspark Natuurlijk! had een korte zienswijze geschreven.

Het goede nieuws is dat de gemeente inhoudelijk heeft gereageerd op onze voorstellen, dat is al meer dan wat er vorig jaar met onze zienswijze op de Visie Stadspark gebeurde.

Het slechte nieuws: de gemeente vindt haar inhoudelijke argumenten beter dan de onze en neemt onze suggesties, voorstellen of zorgen niet over.

Dus:

– geen nadruk op rust en ontspanning in grote groene gebieden zoals het Stadspark.

– geen oog voor onze zorg over een extra fietsverbinding langs de heemtuin.

– geen heldere belangenafweging tussen grote evenementen en het effect daarvan op omwonenden, want die is in juni 2021 al geweest. Een argument dat formeel klopt maar inhoudelijk niet.

– geen aanvullende tekst over monitoring en bijsturen van beleid op basis van resultaten van monitoring. Het bestemmingsplan zou voldoende waarborg bieden.

Uiteindelijk een teleurstellende reactie, we zullen moeten blijven opletten bij alle komende ontwikkelingen.

De verkiezingen komen eraan! Op 16 maart 2022 kunnen de Stadjers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Om te weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de ontwikkelingen binnen het Stadspark en de Drafbaan is het goed om niet alleen naar hun verkiezingsprogramma te kijken, maar ook naar het stemgedrag in de afgelopen jaren. Want de goede voornemens zijn altijd wel volop te vinden in de verkiezingsprogramma’s, maar bij de uitwerking ervan laat de praktijk nog wel eens te wensen over. Stadspark Natuurlijk! zal de komende maanden uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen besteden. Hou de site dus in de gaten.

Ten slotte willen we graag afsluiten met een nieuwjaarswens:

We wensen iedereen een voorspoedig, gezond 2022 toe, waarin het Stadspark naast een gezellige plek voor alle Stadjers ook de rust en stilte kan blijven bieden aan die Stadjers die het park waarderen om de weldadige combinatie van natuur en rust.

En op de Drafbaan is een feestje op zijn tijd prima, maar met mate, en met voldoende aandacht voor de aanslag die die feestjes hebben om de omgeving en omwonenden.

Alfred, Lucy, Manon, Marieke en Marleen, namens

Sportbestemming Drafbaan: licht aan het einde van de tunnel?

En weer is corona de spelbreker voor evenementen in vrijwel alle sectoren. Overal waar veel mensen gedurende langere tijd samenkomen moet gevreesd worden voor besmetting. Daarmee gaat er een streep door grote en kleine feestjes. Dat is in de eerste plaats een ramp voor de artiesten en de ondersteunende crewleden die er hun boterham mee verdienen, en daarnaast voor het publiek dat ernaar snakt om uit de coronacocon te komen. Dat dat droevig is en voor sommigen misschien wel rampzalig staat buiten kijf. Maar hoe erg en verdrietig ook, het stemt wel tot nadenken en roept de vraag op of er bij het evenementenbeleid van onze stad niet te veel belang wordt gehecht aan massa-evenementen van buitenproportionele omvang.

Dat had het stadsbestuur graag anders gezien toen het in juni 2020 het voortouw nam om de drafbaan om te turnen tot een grootschalig evenemententerrein. Met de zegen van de wethouder van sport werd de bestemming van misschien wel het grootste sportterrein van Groningen, de stad die zichzelf graag afficheert als topsportstad, veranderd in dat van een feestterrein. Er werd een jaar over gesteggeld, maar op basis van een businesscase die door experts onrealistisch en boterzacht werd genoemd, werd in juni 2021 het uiteindelijke besluit genomen. Ook toen heerste corona nog, maar dat zou snel veranderen en dus werd er haast gemaakt met het afserveren van de drafsport. Met hand- en spandiensten van Mojo werden er grote namen gecontracteerd, zodat er in juni 2022 in één week tijd in totaal meer dan honderdduizend mensen naar in elk geval 3 grote evenementen kunnen gaan. Dit alles vanwege de roem van Groningen als evenementenstad.

Desondanks zitten we voor de tigste keer in een lockdown terwijl er opnieuw zeer besmettelijke en mogelijk resistente virusvarianten op de loer liggen. Wat gaat dit betekenen? Weer uitstel en dus opnieuw een voormalige drafbaan die er als evenemententerrein misschien of vermoedelijk nog wel jaren kaal en verlaten bij blijft liggen?

Of wordt het tijd voor bezinning, durven bestuurders buiten de lijntjes te denken en gaan de gedachten uit naar misschien toch een andere bestemming voor het immens grote terrein? Bij de Stadjers, die grote groep mensen die bij burgerparticipatie in deze stad telkens weer over het hoofd worden gezien, leven er wel andere ideeën. Eén ervan willen we hieronder presenteren:

Geef de voormalige drafbaan haar sportbestemming terug en laat het een terrein worden waar verschillende populaire breedtesporten kunnen worden beoefend.

Eén groep heeft zich al nadrukkelijk gemeld: de skaters. Wat zou nou prachtiger zijn dan een deel van de drafbaan in te richten als skatebaan, en dan geen kleintje, maar een groot terrein waar plaats is voor zowel beginners als gevorderden en waar ook de toeschouwers plezier aan beleven. Zoiets is bijvoorbeeld te zien in Amsterdam, op het Zeeburgeiland, waar jong en oud op een prachtig, toegankelijk sportpark naar hartenlust aan het skaten zijn – en dus in de frisse lucht bewegen en tegelijkertijd sociale interactie hebben. Een ideale, sportieve buitenactiviteit waar in onze stad veel behoefte aan is, en niet alleen in coronatijd.

Daarnaast biedt het terrein nog genoeg ruimte voor andere sporten; wat bijvoorbeeld te denken van padelbanen, de sport waar Arjen Robben zich hard voor maakt? Of, in de winter als het vriest, een ijsbaan, die in de zomer dienst kan doen als skeelerbaan. Uitgekiend neergezette zonnepanelen kunnen zorgen voor de behoefte aan groene energie, zodat het terrein selfsupporting wordt. Voor een goede, op duurzaamheid gebaseerde, horecavoorziening is ook nog plaats genoeg.

Het staat of valt allemaal met de visie van bestuurders die al vanaf 2012 of wellicht nog eerder in de lobbyfuik van de evenementenbranche zijn terechtgekomen en een tunnelvisie hebben ontwikkeld waarin er maar één bestemming voor de drafbaan mogelijk is: die van evenemententerrein van on-Groningse proporties. Durven ze ooit nog eens uit die tunnel te komen of zitten ze er al zo diep in dat ze het licht aan de andere kant ervan niet meer zien, dat van de schijnwerpers van het mooiste sportpark van Nederland, waar in de eerste plaats de Stadjers zelf plezier aan beleven?

Het Stadspark met inbegrip van de Drafbaan was het geschenk van Jan Evert Scholten, die de stad een volkspark wilde schenken waar de Stadjers in de frisse lucht konden recreëren. Toen al dacht hij aan het belang van bewegen in de frisse lucht ten behoeve van de volksgezondheid. Een eeuw later moet dat belang nog steeds voorop staan bij stadsbestuurders die verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van hun burgers. Een laagdrempelig sportpark waar veel mensen en met name jongeren hun energie kwijt kunnen is een veel betere keuze dan een terrein dat er grote delen van het jaar verlaten bij blijft liggen, omdat de kastelen die erop gebouwd moeten worden, helaas uit gebakken lucht blijken te bestaan.

Het wordt tijd dat het mantra “Evenementen zijn goed voor de stad” verandert in “Gezonde burgers zijn goed voor de stad”. Dat vereist een andere blik, een andere manier van kijken naar wat echt belangrijk is, maar beleidsmakers die uit het juiste hout gesneden zijn, moeten die keuze durven maken en een in het verleden gemaakte keuze heroverwegen als die in het heden de verkeerde blijkt te zijn.

Geen daden maar woorden

Na alle voor de liefhebbers van natuur en rust teleurstellende besluiten die de Groninger politiek het afgelopen jaar heeft genomen, kwam de op 13 oktober jl. door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen motie voor vriend en vijand als een volkomen verrassing: Groningen roept de klimaatnoodtoestand uit! Volgens GroenLinks raadslid Ceciel Nieuwenhout, indiener van de motie, geeft Groningen hiermee een belangrijk signaal af, namelijk dat de tijd begint te dringen om nog wat tegen klimaatverandering te kunnen doen: “Dit is een belangrijk signaal, dat het ons menens is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis af te wenden, en dat gemeenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de klimaatdoelen zoals internationaal vastgelegd om de meest gevaarlijke vormen van klimaatverandering te voorkomen, te behalen.”

Het uitroepen van een noodtoestand wil nogal wat zeggen: normaal gesproken geeft dit de overheid vergaande bevoegdheden om besluiten te nemen die op grote tegenstand bij de burgers kunnen rekenen. Hierbij kun je denken aan een avondklok, stillegging van het openbare leven, toename van politiecontroles etc. Dus aan welke maatregelen moeten we denken als het om het uitroepen van de klimaatnoodtoestand gaat?

We kunnen ons hier heel wat bij voorstellen: een totaalverbod op vuurwerk, bijvoorbeeld. Of het terugdraaien van het omstreden besluit om het Suikerunieterrein voor woningbouw geschikt te maken zonder rekening te houden met de daar ontstane natuurgebieden. Of, en dat zou ons zeer dapper en lovenswaardig in de oren klinken, het halveren of zelfs volledig in de ban doen van het aantal grote en supergrote evenementen op de voormalige drafbaan in het Stadspark. Geen Guns N’ Roses of Green Day of andere wereldsterren meer die van heinde en verre komen aanvliegen om 50.000 fans uit heel het land een paar aangename uurtjes te bezorgen. Dat soort massale evenementen brengt een gigantische verkeersstroom op gang die de CO2-uitstoot een fikse boost geeft. Een besluit om daar een eind aan te maken zou daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten in de strijd om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Bovendien laat het zien dat Groningen, waar de evenementenbranche een verdienmodel van formaat is, bereid is echte offers te brengen. Greta Thunberg zou in haar handen klappen van vreugde!

Maar nee, zo ingrijpend is het uitroepen van de klimaatnoodtoestand niet: de motie houdt alleen in dat het College van B&W wordt opgeroepen om in Den Haag om (financiële) hulp te vragen om de Groningse klimaatdoelen makkelijker te kunnen maken. Dus wel in Den Haag om geld vragen en daar de verantwoordelijkheid leggen, maar niet zelf besluiten durven nemen die serieus bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Met het aannemen van deze motie laat de gemeenteraad zien dat men in Stad hecht aan het omgekeerde van een overbekend motto: geen daden maar woorden! Daar wordt het klimaat geen greintje beter van.