Links naar interessante sites

Festivals zorgen voor een afvalberg van jewelste, volgens dit artikel in het AD van 8-7-22: 2,33 kilo per bezoeker. Dat moet anders, maar de grote vraag is hoe.

Kunstlicht zorgt voor verstoring van de biologische klok van dieren. En diverse plannen voor het Stadspark maken dat ook daar de nachtelijke duisternis deels moet wijken voor kunstlicht. Wat dat voor gevolgen zal hebben, weten we nog niet, maar er is genoeg reden om ons zorgen te maken, blijkt uit dit interview met ecoloog Kamiel Spoelstra, in de Volkskrant van 17 mei 2022.

In Groningen zijn verschillende groeperingen en clubs actief die strijden voor het bedreigde groen in Stad en nabij ommeland. Hier plaatsen we de links naar de sites van een aantal van die organisaties.

De Bomenridders en de Bomenwachters houden de bomen in de stad scherp in de gaten en slaan alarm als er onverantwoord of illegaal gekapt dreigt te worden; ook de Werkgroep Bomen houdt zich daarmee bezig (de laatste heeft geen website, maar zit op facebook en Twitter).

Het IVN is met name actief in de voorlichting over de natuur en wil kennis erover verder verspreiden via werkgroepen en cursussen. Ook organiseert het themawandelingen waarvan sommige in het Stadspark!

De Vleermuizenwerkgroep komt op voor de vleermuizen; bijzondere zoogdieren die vooral ’s nachts leven en in oude gebouwen en bomen wonen. Het Stadspark is een belangrijk gebied voor deze nachtelijke jagers. Ook deze organisatie organiseert cursussen met als doel meer kennis verspreiden over deze nachtdieren.

Burgerparticipatie werkt lang niet altijd zoals het is bedoeld en kan zelfs verdere ongelijkheid tussen burgers in de hand werken, betoogt Michiel Stapper in zijn proefschrift dat hij aan de UVA heeft verdedigd. Met name bij de uitvoering van de nieuwe omgevingswet voorziet hij problemen, omdat ambtenaren en professionele ontwikkelaars die rechtstreeks met burgers gaan onderhandelen daar doorgaans veel bedrevener in zijn dan burgers wier professionaliteit op andere terreinen ligt. Hij pleit dan ook voor meer bemoeienis van gemeenteraadsleden.

Meer groen in een stedelijke omgeving draagt bij aan de volksgezondheid en voorkomt doden, zo blijkt een studie die gepubliceerd is in The Lancet van 1 oktober 2021. De conclusie van dit onderzoek luidt: Een groot aantal vroegtijdige sterfgevallen in Europese steden kan worden voorkomen door de blootstelling aan groene ruimte te vergroten en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame, leefbare en gezonde steden.

Burgerparticipatie is niet vrijblijvend, betoogt Bert Meijberg in het Dagblad van het Noorden op 6-10-2021. Als de overheid een participatietraject inzet en vervolgens niets doet met de uitkomst omdat die anders is dan verwacht of gehoopt, neemt de betrokkenheid van de burgers alleen maar af. Een stelling die wij kunnen onderschrijven, getuige de afhandeling van de Herijkingsvisie Stadspark.

Hoe het ook kan, laten ze in Amsterdam zien, waar de Vereniging Vrienden van het Vondelpark zich bezighoudt met het beheer van het park, daarbij gebruikmakend van omwonenden en natuurliefhebbers. Zo voelen de omwonenden zich betrokken en kan de gemeente haar aandacht, tijd en geld besteden aan nuttiger zaken dan aan repeterende strijd met bewoners.

Nu de rechter een voorlopige streep heeft getrokken door het houden van festivals in natuurgebied De Groene Ster bij Leeuwarden (zie ook ons bericht van 7-7-21) , twijfelen organisatoren of ze daar überhaupt nog wel iets willen organiseren. Lees hier wat Stichting de Groene Ster Duurzaam daarvan vindt.

Het besluit om in het Stadspark met de Drafsport te stoppen is al jaren geleden in het geniep besloten, zo betoogt Kees de Bock in dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden.

Op 2 juni heeft de gemeenteraad van Groningen definitief besloten dat het afgelopen is met de Drafsport in Groningen. Op de site van de Drafvereniging kun je lezen wanneer de laatste koersen deze zomer nog – met publiek – gehouden zullen worden.

Muurschildering in gebouw Drafbaan

De roep om stilte klinkt steeds luider.De kleine geluiden verbinden ons met onze omgeving. Dat zorgt ervoor dat we ons veilig voelen, dat is een evolutionair principe. Als de omgevingsgeluiden overstemd worden, dan voelen we ons onveilig en moeten onze ogen harder de omgeving scannen – wat veel meer onrust geeft. ” Aldus geluidswetenschapper Tjeed Andringa van de RUG in dit artikel in Trouw. Ook in Trouw een interview met de Amerikaanse onderzoeker Kenya Williams, die voor meer stilte in stedelijke gebieden pleit. “Stedelijke stilte maakt gezond en gelukkig: ‘Geluid is vaak een ondergeschoven kindje in stadsplanning’”

Binnen de gemeente Groningen heeft natuurbescherming een lage prioriteit. Het lijkt erop dat “natuurcompensatie”een toverwoord is geworden waarmee onbekommerd met stukjes groen geschoven mag worden om andere ambitieuze doeleinden te kunnen realiseren. Maar het ene stukje groen is het andere niet. In dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 18-4-2021 leggen de auteurs uit waarom het geen goed idee is om natuurverlies op het Suikerunieterrein te compenseren met nieuw aan te leggen natuur op een ander waardevol natuurterrein, de voormalige vloeivelden.

Er is sterk bewijs voor de stelling dat natuurgeluiden ons laten ontspannen en daardoor onze gezondheid verbeteren, blijkt uit een studie in het tijdschrift PNAS onder leiding van conservatiebioloog Rachel Buxton. De onderzoekers pleiten vooral voor maatregelen om de “soundscapes” in natuurgebieden en stadsparken te verbeteren, in het kader van de volksgezondheid. Dat betekent: het terugdringen van geluidshinder en het werken aan meer groen in de stad. Natuurbehoud staat vanwege klimaatverandering en biodiversiteit in de aandacht, zeggen zij. Het onderzoek wordt beschreven in een artikel in de Trouw van 23-3-21. Het originele Engelstalige artikel vind je via deze link.

Volgens de Oostenrijkse neurobioloog professor Günther Bernatzky heeft zachte, harmonieuze muziek een gunstige uitwerking op dieren, maar heeft te harde muziek juist een negatieve invloed op hun gezondheid en gedrag:Te harde, onrustige muziek met meer dan 120 slagen per minuut kan de gezondheid juist nadelig beïnvloeden. Het maakt dieren onrustig, veroorzaakt gehoorbeschadiging, gewichtsverlies, bloeddrukverhoging en het maakt dieren agressiever. Hoe harder de muziek en hoe langer het duurt, hoe schadelijker het effect. Met onharmonische muziek (of tonen, als je niet meer van muziek wilt spreken) kunnen ratten en muizen zelfs verjaagd worden.” Lees het artikel op de site van het Louis Bolk-instituut.

Er is een andere manier om met stadsparken om te gaan, zo stelt Wim Pijbes in de NRC van 27-2-21. Hij noemt het Spoorpark van Tilburg als voorbeeld van een park waar het beheer via een stichting dankzij burgerparticipatie plaatsvindt. Zouden we in Groningen de Vereeniging het Stadspark weer nieuw leven kunnen inblazen?

Waarom wandelen in de groene natuur goed voor je is, is onlangs wetenschappelijk onderzocht, met een verrassende uitkomst. Nóg meer reden om te ijveren voor behoud van de rust en de natuur in het Stadspark,

Groningen heeft niet alleen een gewone en een nachtburgemeester, maar ook een Groene burgemeester. Lees op zijn blogstuk wat hij vond van het Stadspark, dat hij pas onlangs heeft ontdekt!

Ga voor links over geluidsoverlast naar de pagina Evenementen en overlast.