Verdere links naar relevante informatie

Meer groen in een stedelijke omgeving draagt bij aan de volksgezondheid en voorkomt doden, zo blijkt een studie die gepubliceerd is in The Lancet van 1 oktober 2021. De conclusie van dit onderzoek luidt: Een groot aantal vroegtijdige sterfgevallen in Europese steden kan worden voorkomen door de blootstelling aan groene ruimte te vergroten en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame, leefbare en gezonde steden.

Nu de rechter een voorlopige streep heeft getrokken door het houden van festivals in natuurgebied De Groene Ster bij Leeuwarden (zie ook ons bericht van 7-7-21) , twijfelen organisatoren of ze daar überhaupt nog wel iets willen organiseren. Lees hier wat Stichting de Groene Ster Duurzaam daarvan vindt.

Burgerparticipatie is niet vrijblijvend, betoogt Bert Meijberg in het Dagblad van het Noorden op 6-10-2021. Als de overheid een participatietraject inzet en vervolgens niets doet met de uitkomst omdat die anders is dan verwacht of gehoopt, neemt de betrokkenheid van de burgers alleen maar af. Een stelling die wij kunnen onderschrijven, getuige de afhandeling van de Herijkingsvisie Stadspark.

Waarom burgerparticipatie niet goed werkt en zelfs het tegendeel bereikt als wat het woord suggereert, betoogt Michiel Stapper in zijn proefschrift dat hij op 20 november aan de Universiteit van Amsterdam heeft verdedigd. Lees hier waarom.

Hoe het ook kan, laten ze in Amsterdam zien, waar de Vereniging Vrienden van het Vondelpark zich bezighoudt met het beheer van het park, daarbij gebruikmakend van omwonenden en natuurliefhebbers. Zo voelen de omwonenden zich betrokken en kan de gemeente haar aandacht, tijd en geld besteden aan nuttiger zaken dan aan repeterende strijd met bewoners.

Het besluit om in het Stadspark met de Drafsport te stoppen is al jaren geleden in het geniep besloten, zo betoogt Kees de Bock in dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden.

Op 2 juni heeft de gemeenteraad van Groningen definitief besloten dat het afgelopen is met de Drafsport in Groningen. Op de site van de Drafvereniging kun je lezen wanneer de laatste koersen deze zomer nog – met publiek – gehouden zullen worden.

Foto: Simone Grimmius

De roep om stilte klinkt steeds luider.De kleine geluiden verbinden ons met onze omgeving. Dat zorgt ervoor dat we ons veilig voelen, dat is een evolutionair principe. Als de omgevingsgeluiden overstemd worden, dan voelen we ons onveilig en moeten onze ogen harder de omgeving scannen – wat veel meer onrust geeft. ” Aldus geluidswetenschapper Tjeed Andringa van de RUG in dit artikel in Trouw. Ook in Trouw een interview met de Amerikaanse onderzoeker Kenya Williams, die voor meer stilte in stedelijke gebieden pleit. “Stedelijke stilte maakt gezond en gelukkig: ‘Geluid is vaak een ondergeschoven kindje in stadsplanning’”

Het einde voor de drafsport lijkt in Groningen nu toch echt in zicht te komen: de rechter heeft het verzoek van de KHRV om de ontruimingsbescherming te verlengen, afgewezen. De Drafbaan moet nu op 27 augustus ontruimd zijn.

Binnen de gemeente Groningen heeft natuurbescherming een lage prioriteit. Het lijkt erop dat “natuurcompensatie”een toverwoord is geworden waarmee onbekommerd met stukjes groen geschoven mag worden om andere ambitieuze doeleinden te kunnen realiseren. Maar het ene stukje groen is het andere niet. In dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 18-4-2021 leggen de auteurs uit waarom het geen goed idee is om natuurverlies op het Suikerunieterrein te compenseren met nieuw aan te leggen natuur op een ander waardevol natuurterrein, de voormalige vloeivelden.

Op de site van de Drafbaan valt te lezen wanneer er in 2021 nog gekoerst mag worden, bij voorkeur mét publiek. Of er nog meer koersen kunnen komen hangt af van de rechtszaak die de KHRV heeft aangespannen tegen de gemeente; op 13 april wordt die mondeling behandeld bij de Rechtbank Noord-Nederland. Het betreft een verzoek aan de rechter om ontruimingsbescherming te verlenen aan de KHRV opdat de koersen 12 maanden langer tot 04-01-2022 georganiseerd kunnen worden op de drafbaan in het Stadspark. De gemeente is voornemens om half augustus 2021 te beginnen met de werkzaamheden in het Stadspark om de drafbaan in te richten als mega-evenemententerrein. De KHRV wil echter graag het hele jaar onder gelijke condities kunnen blijven koersen om zo ook nog enkele meetings met talrijk publiek te kunnen organiseren. Daarbij speelt de gedachte bij de KHRV dat het na een (bijna) 100 jarige innige verbintenis tussen het Stadspark en de Drafsport niet meer dan normaal is dat er op een volwaardige manier afscheid kan  worden genomen. En het sterke vermoeden bestaat dat oprichter Jan Evert Scholten, schenker van het Stadspark aan de bevolking van Groningen en groot drafliefhebber er ook geen bezwaar tegen zou hebben gehad.

Er is sterk bewijs voor de stelling dat natuurgeluiden ons laten ontspannen en daardoor onze gezondheid verbeteren, blijkt uit een studie in het tijdschrift PNAS onder leiding van conservatiebioloog Rachel Buxton. De onderzoekers pleiten vooral voor maatregelen om de “soundscapes” in natuurgebieden en stadsparken te verbeteren, in het kader van de volksgezondheid. Dat betekent: het terugdringen van geluidshinder en het werken aan meer groen in de stad. Natuurbehoud staat vanwege klimaatverandering en biodiversiteit in de aandacht, zeggen zij. Het onderzoek wordt beschreven in een artikel in de Trouw van 23-3-21. Het originele Engelstalige artikel vind je via deze link.

In 2021 mag er in elk geval in juli en augustus nog gekoerst worden op de Drafbaan, zo valt te lezen op de site van Oogtv.

Keren de paarden toch nog terug op de Drafbaan? De Gezinsbode maakt melding van politieke wil om de Drafsport voor Groningen te behouden. Ook Oogtv en RtvNoord maken hier melding van.

Volgens de Oostenrijkse neurobioloog professor Günther Bernatzky heeft zachte, harmonieuze muziek een gunstige uitwerking op dieren, maar heeft te harde muziek juist een negatieve invloed op hun gezondheid en gedrag:Te harde, onrustige muziek met meer dan 120 slagen per minuut kan de gezondheid juist nadelig beïnvloeden. Het maakt dieren onrustig, veroorzaakt gehoorbeschadiging, gewichtsverlies, bloeddrukverhoging en het maakt dieren agressiever. Hoe harder de muziek en hoe langer het duurt, hoe schadelijker het effect. Met onharmonische muziek (of tonen, als je niet meer van muziek wilt spreken) kunnen ratten en muizen zelfs verjaagd worden.” Lees het artikel op de site van het Louis Bolk-instituut.

Er is een andere manier om met stadsparken om te gaan, zo stelt Wim Pijbes in de NRC van 27-2-21. Hij noemt het Spoorpark van Tilburg als voorbeeld van een park waar het beheer via een stichting dankzij burgerparticipatie plaatsvindt. Zouden we in Groningen de Vereeniging het Stadspark weer nieuw leven kunnen inblazen?

De drafsportvereniging is een crowdfundingactie gestart om nog een laatste seizoen te kunnen koersen in het Stadspark. Wil je de paarden in 2021 nog zien lopen in het Stadspark, kijk dan snel op de site van de drafsportvereniging. Of scan de QR-code op de poster bij de Drafbaan aan de Concourslaan.

Waarom wandelen in de groene natuur goed voor je is, is onlangs wetenschappelijk onderzocht, met een verrassende uitkomst. Nóg meer reden om te ijveren voor behoud van de rust en de natuur in het Stadspark,

Groningen heeft niet alleen een gewone en een nachtburgemeester, maar ook een Groene burgemeester. Lees op zijn blogstuk wat hij vond van het Stadspark, dat hij pas onlangs heeft ontdekt!

Ga voor links over geluidsoverlast naar de pagina Evenementen en overlast.