Nieuws uit de media

In de linkse Groninger politiek staat de hele mensheid centraal, niet de mensen zelf, betoogt Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 20-10-21.

De introductie voor eerstejaars studenten vond dit jaar voor een deel in het Stadspark plaats, met een informatiemarkt op de Drafbaan en een picknick in het Voorpark. Maar ook na die tijd wisten de studenten het Stadspark te vinden. Het leidde tot een ongekende troep, zo meldde o.a. jongerenstadsblog Sikkom op 18-augustus 2021. Dat belooft wat voor de toekomst, als de gemeente vol in gaat zetten op de wens voor “meer reuring in het Stadspark”.

Op de allerlaatste dag van de draverijen in het Stadspark wint Herman Hazelaar de “Glimina Chakor & Inge Jongman Bedankt!” trofee. De beide wethouders waren niet zo sportief om die zelf uit reiken of een vertegenwoordiger te sturen.

Op 1 augustus werden de laatste draverijen ooit op de drafbaan in het Stadspark gehouden. Dat gebeurde onder grote belangstelling. Diverse media deden er verslag van, zoals Bram Hulzebos in de Gezinsbode, en Henk Elderman van RTVNoord. En de ludieke luchtactie van Peter Delis uit Bant bleef ook niet onopgemerkt:

“Einde 135 jr Drafsport. Schaam u diep B&W”.

Wat de vuurwerkvergunning aan Hullabaloo betreft, wast de gemeente haar handen in onschuld, zo staat te lezen in dit artikel van Thereza Langeler in het Dagblad van het Noorden van 29 juli. De provincie gaat erover, de gemeente adviseert slechts, en dat advies gaat uit van het huidige beleid, dus we konden moeilijk anders, zo verdedigt de voorlichter zich tegen de kritische vragen van het DvhN.

De vuurwerkvergunning voor Hullabaloo op 28 augustus kan worden opgevat als een dikke vinger richting omwonenden, schrijft Bram Hulzebos in de Gezinsbode op 25 juli. En hij vreest voor Leeuwardense toestanden als er niet serieus naar betrokken Stadjers wordt geluisterd.

Op 18 juli en 1 augustus vinden de laatste koersen plaats op de Drafbaan in het Stadspark. Tot groot verdriet van velen en niet in de laatste plaats van de KHRV. Ze hebben alle reden om boos te zijn op de politici in Groningen, maar maken toch een groots gebaar: de raadsleden krijgen allemaal een gratis kaartje voor de koersen. “Sans rancune”, zoals Kees de Bock van de KHRV het stelt in dit interview op OOGtv. En de eerste van die twee laatste koersdagen was alvast een succes: alle beschikbare plaatsen waren uitverkocht, en de toeschouwers, waaronder veel gezinnen met kinderen, kregen waar voor hun geld met veel extraatjes en spannende races. Lees de verslagen op Oogtv en op RTVNoord.

De door de gemeenteraad aangenomen Visie op het Stadspark is gebaseerd op leugens en maakt van het park een verdienmodel, betoogt Saskia Sterkman in dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden op 10-6-2021.

Om mensen vanwege corona de binnenstad uit te lokken moeten plekken als het Stadspark meer onder de aandacht komen, vindt het college, volgens dit bericht op RTVNoord. Dan is het wel belangrijk dat ze meer en betere afvalcontainers zullen plaatsen.

Wat is dat toch met inspraak in Nederland? vraagt Herman Blom zich af in het Dagblad van het Noorden op 5-7-21. Daarin spreekt hij zijn afschuw uit over de manier waarop democratische besluiten tot stand komen met zogenaamde burgerparticipatie. Refererend aan het opiniestuk van Frits Poelman op 27-5-21 in diezelfde krant pleit ook hij voor een andere bestuurscultuur. Laatste alinea van dit opiniestuk luidt: Laat besturen, van gemeenten of provincies, inderdaad voor een andere bestuurscultuur kiezen. Laten die raden meer zelf beslissen, en zich minder richten op doe- of participatiedemocratie, en vooral minder machteloos activisme. Laat bijvoorbeeld de drafbaan en het Stadspark zoals ze zijn, dan heb je daar ook geen overbodige inspraak over nodig!

De gemoederen over de besluitvorming over de Drafbaan en het Stadspark zijn nog niet bedaard. Vooral het optreden van wethouder Chakor leidt tot vernietigende commentaren in de pers. Zo bericht Therese Langeveldt in het Dagblad van het Noorden op 4 juni dat diverse raadsleden aan het verhaal van de wethouder “geen touw meer kunnen vastknopen.” Stadspark Natuurlijk! vindt het des te schandelijker dat de raad desondanks ingestemd heeft met de plannen!

En Robert Pastoor schrijft op de website van RTVNoord dat de wethouder een streepje achter haar naam heeft.

Drafbaan of geen Drafbaan, paarden horen bij Groningen, vindt de Vereeniging van Volksvermaken. En ze komen voor volgend jaar met een nieuw plan om paardenraces in de stad te houden, zo bericht de Gezinsbode.

RTVNoord bericht als volgt over de besluitvorming in de gemeenteraad over het Evenemententerrein Stadspark. Ook Oogtv wijdt er aandacht aan.

In de Gezinsbode van 3 juni wordt uitgebreid verslag gedaan van de voor de Drafsport en het Stadspark dramatische gemeenteraadsvergadering van 2 juni j.l.

2 juni is D-day voor het Stadspark, volgens dit artikel in het Dagblad van het Noorden.

In de Gezinsbode van 26-5 breken tal van bekende Groningers een lans voor het behoud van de drafsport. Kijk wie het zijn en lees het artikel van Bram Hulzebos via deze link naar de digitale krant.

Ook RTVNoord en Oogtv besteedden aandacht aan deze actie van Groninger prominenten.

Is burgerparticipatie in Groningen een wassen neus? vraagt Stadspark Natuurlijk! zich af in dit opiniestuk in het Dagblad van het Noorden op 25-5-21.

Ondanks de mooie woorden van het College van B&W over burgerparticipatie voelen Stadjers zich steeds minder serieus genomen door de politiek, zo stelt Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 5 mei, waarbij hij het gedoe rond de Drafbaan als voorbeeld geeft

Bebouwing langs de randen, uitdagend ontwerp en vooral bewonersparticipatie, betoogt architect Peter Michiel Schaap van het architectuurcentrum Platform GRAS in zijn opiniestuk over de Herijking Visie Stadspark in het Dagblad van het Noorden van 27-3-21. Hij heeft in elk geval een consistente visie, wat meer is dan je van het gemeentelijke plan kunt zeggen.

Het gaat goed met de natuur in het Stadspark, schrijft Oogtv op haar site. Door minder vaak te maaien, is het aantal soorten vogels en zoogdieren toegenomen. Dit staat te lezen in een Ecologisch rapport dat onlangs is verschenen waarin met name de ijsvogel wordt genoemd als soort waar het goed mee gaat. Die vooruitgang geldt echter niet voor het aantal planten en insecten, zo staat er ook in het rapport te lezen. Dat blijft gelijk of gaat zelfs achteruit. En of de ijsvogel er nog gaat broeden, is maar de vraag. De gemeente heeft bij de voorjaarsschoonmaak alle beschermende struiken voor hun nestplaatsen gerooid.

Kaalslag in plaats van beschermend struikgewas

De Partij voor de Dieren is een posteractie begonnen om het Stadspark te beschermen tegen herrie van evenementen, zo staat in dit artikel van Oogtv te lezen. Het filmpje zelf valt hier op Facebook te bekijken (en te beluisteren…). De raamposter kan worden aangevraagd bij de Partij voor de Dieren, afdeling Groningen.

De steun van het Amsterdamse college van B&W voor de evenementensector valt niet bij iedereen goed, zo kunnen we lezen in dit opiniestuk in het Parool van 9-3-21.

Signalen uit Amsterdam beloven stadsbewoners die op hun rust zijn gesteld niet veel goeds. In het Parool van 26-2-2021 staat dit opiniestuk te lezen over de controverse tussen festivalliefhebbers en omwonenden.

Het belang van de stad als geheel is een ander dan dat van de omwonenden“, verklaart burgemeester Halsema van Amsterdam tijdens de verhitte discussie in de gemeenteraad over het evenementenbeleid. Lees hier het artikel in het Parool. Het is te hopen dat de politiek in Groningen het belang van omwonenden wel laat meewegen in de discussie.

De noodlijdende evenementenindustrie moet geholpen worden en daarom wil men in Amsterdam in de komende jaren toegeeflijker zijn wat betreft vergunningen voor festivals. Nieuwe evenementenbeleid met betere regels ter bestrijding van overlast gaan pas 2023 in, om de evenementensector te steunen, zo staat in het Parool van 17-2-2021 te lezen.

De nota Herijking visie Stadspark stuit op verbazing en onbegrip bij de drafsport en omwonenden, zo valt te lezen in dit artikel in de Gezinsbode van 22-2-2021

Volgens de nota Herijking visie Stadspark kunnen de Stadjers het Stadspark niet vinden. Deze op 21-2-21 genomen foto’s vertellen een ander verhaal.

De Gezinsbode bericht over de plannen tot het openstellen van de Drafbaan om er te chillen. En er is sprake van een nieuw Stadsstrand en een hondenspeelplaats.

De in 2020 gerealiseerde hondenspeelplaats in het Stadspark

Wordt de Drafbaan straks een verzamelplaats voor paardenkrachten in plaats van paarden? RtvNoord stond stil bij de plannen om parkeerplaatsen uit het park naar de Drafbaan te verplaatsen.

Oogtv berichtte als volgt over de nota “Stadspark, park voor de stad”:Het gemeentebestuur legt structureel jaarlijks 720 duizend euro opzij om het Stadspark weer aantrekkelijk te maken voor alle Stadjers.

Op 17 februari 2021 presenteerde het college van B&W het voorstel voor hun herijkte visie Stadspark, getiteld “Stadspark, park voor de stad”. Lees hier de eerste impressie

Het groenplan van het college lijkt verdacht veel op oude wijn in nieuwe zakken, zo staat in dit artikel van RTVNoord te lezen.

Vanwege de te verwachten dip in festivals wil de drafsportvereniging nog 2 jaar lang kunnen koersen in het Stadspark; een en ander om het 100-jarig bestaan nog te kunnen vieren, staat te lezen in dit artikel uit de Groninger Gezinsbode

De drafsportvereniging neemt juridische stappen om in 2021 voor het laatst volwaardig te kunnen koersen. Lees deze artikelen op Oogtv en RTVnoord.

Laat het Stadspark voor de Groningers blijven, betoogt Harrie Hartel in een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 11-12-2020.

Dat het in Groningen met de inspraak van burgers bedroevend is gesteld, blijkt uit dit artikel met filmpje van Bram Hulzebos in de Gezinsbode van 21-11-2020 . Het gedoe rond de Drafbaan en het Stadspark is een van de genoemde voorbeelden.

Geluidsoverlast is een bedreiging voor de volksgezondheid, betoogt Sander van Walsum in de Volkskrant. Lees hier zijn column over de pretherrie die de stilte verdrijft en het algemeen belang schaadt, omdat overheden het particulier belang voor laten gaan.

In de Groninger politiek begint het besef door te dringen dat inwoners veel te weinig te zeggen hebben over wat er in hun eigen leefomgeving gebeurt. Lees bijvoorbeeld dit artikel maar in het Dagblad van het Noorden.

Tunnelvisie of framing? Bram Hulzebos signaleert in de Gezinsbode dat het evenementenbeleid in Leeuwarden akelig veel overeenkomsten vertoont met dat van Groningen.

Af en toe een feestje. Dat is de visie van wethouder Chakor op de plannen voor de Drafbaan en de rest van het Stadspark. Lees hier het onthutsende interview dat Bram Hulzebos voor de Gezinsbode met de wethouder had.

Gerommel en gerammel – lees hier de column van Bram Hulzebos uit de Groninger Gezinsbode over het raadsbesluit om het contract met de Drafsport op te zeggen en de drafbaan voor te bereiden op een rumoerige toekomst als evenemententerrein.

Lees wat het IVN vindt van de plannen om van het Stadspark een pretpark te maken. Dit opiniestuk verscheen op 26 augustus 2020 in het Dagblad van het Noorden.