Nieuws uit de media

Ondanks de mooie woorden van het College van B&W over burgerparticipatie voelen Stadjers zich steeds minder serieus genomen door de politiek, zo stelt Bram Hulzebos in de Groninger Gezinsbode van 5 mei, waarbij hij het gedoe rond de Drafbaan als voorbeeld geeft

Bebouwing langs de randen, uitdagend ontwerp en vooral bewonersparticipatie, betoogt architect Peter Michiel Schaap van het architectuurcentrum Platform GRAS in zijn opiniestuk over de Herijking Visie Stadspark in het Dagblad van het Noorden van 27-3-21. Hij heeft in elk geval een consistente visie, wat meer is dan je van het gemeentelijke plan kunt zeggen.

Het gaat goed met de natuur in het Stadspark, schrijft Oogtv op haar site. Door minder vaak te maaien, is het aantal soorten vogels en zoogdieren toegenomen. Dit staat te lezen in een Ecologisch rapport dat onlangs is verschenen waarin met name de ijsvogel wordt genoemd als soort waar het goed mee gaat. Die vooruitgang geldt echter niet voor het aantal planten en insecten, zo staat er ook in het rapport te lezen. Dat blijft gelijk of gaat zelfs achteruit. En of de ijsvogel er nog gaat broeden, is maar de vraag. De gemeente heeft bij de voorjaarsschoonmaak alle beschermende struiken voor hun nestplaatsen gerooid.

Kaalslag in plaats van beschermend struikgewas

De Partij voor de Dieren is een posteractie begonnen om het Stadspark te beschermen tegen herrie van evenementen, zo staat in dit artikel van Oogtv te lezen. Het filmpje zelf valt hier op Facebook te bekijken (en te beluisteren…). De raamposter kan worden aangevraagd bij de Partij voor de Dieren, afdeling Groningen.

De steun van het Amsterdamse college van B&W voor de evenementensector valt niet bij iedereen goed, zo kunnen we lezen in dit opiniestuk in het Parool van 9-3-21.

Signalen uit Amsterdam beloven stadsbewoners die op hun rust zijn gesteld niet veel goeds. In het Parool van 26-2-2021 staat dit opiniestuk te lezen over de controverse tussen festivalliefhebbers en omwonenden.

Het belang van de stad als geheel is een ander dan dat van de omwonenden“, verklaart burgemeester Halsema van Amsterdam tijdens de verhitte discussie in de gemeenteraad over het evenementenbeleid. Lees hier het artikel in het Parool. Het is te hopen dat de politiek in Groningen het belang van omwonenden wel laat meewegen in de discussie.

De noodlijdende evenementenindustrie moet geholpen worden en daarom wil men in Amsterdam in de komende jaren toegeeflijker zijn wat betreft vergunningen voor festivals. Nieuwe evenementenbeleid met betere regels ter bestrijding van overlast gaan pas 2023 in, om de evenementensector te steunen, zo staat in het Parool van 17-2-2021 te lezen.

De nota Herijking visie Stadspark stuit op verbazing en onbegrip bij de drafsport en omwonenden, zo valt te lezen in dit artikel in de Gezinsbode van 22-2-2021

Volgens de nota Herijking visie Stadspark kunnen de Stadjers het Stadspark niet vinden. Deze op 21-2-21 genomen foto’s vertellen een ander verhaal.

De Gezinsbode bericht over de plannen tot het openstellen van de Drafbaan om er te chillen. En er is sprake van een nieuw Stadsstrand en een hondenspeelplaats.

De in 2020 gerealiseerde hondenspeelplaats in het Stadspark

Wordt de Drafbaan straks een verzamelplaats voor paardenkrachten in plaats van paarden? RtvNoord stond stil bij de plannen om parkeerplaatsen uit het park naar de Drafbaan te verplaatsen.

Oogtv berichtte als volgt over de nota “Stadspark, park voor de stad”:Het gemeentebestuur legt structureel jaarlijks 720 duizend euro opzij om het Stadspark weer aantrekkelijk te maken voor alle Stadjers.

Op 17 februari 2021 presenteerde het college van B&W het voorstel voor hun herijkte visie Stadspark, getiteld “Stadspark, park voor de stad”. Lees hier de eerste impressie

Het groenplan van het college lijkt verdacht veel op oude wijn in nieuwe zakken, zo staat in dit artikel van RTVNoord te lezen.

Vanwege de te verwachten dip in festivals wil de drafsportvereniging nog 2 jaar lang kunnen koersen in het Stadspark; een en ander om het 100-jarig bestaan nog te kunnen vieren, staat te lezen in dit artikel uit de Groninger Gezinsbode

De drafsportvereniging neemt juridische stappen om in 2021 voor het laatst volwaardig te kunnen koersen. Lees deze artikelen op Oogtv en RTVnoord.

Laat het Stadspark voor de Groningers blijven, betoogt Harrie Hartel in een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 11-12-2020.

Dat het in Groningen met de inspraak van burgers bedroevend is gesteld, blijkt uit dit artikel met filmpje van Bram Hulzebos in de Gezinsbode van 21-11-2020 . Het gedoe rond de Drafbaan en het Stadspark is een van de genoemde voorbeelden.

Geluidsoverlast is een bedreiging voor de volksgezondheid, betoogt Sander van Walsum in de Volkskrant. Lees hier zijn column over de pretherrie die de stilte verdrijft en het algemeen belang schaadt, omdat overheden het particulier belang voor laten gaan.

In de Groninger politiek begint het besef door te dringen dat inwoners veel te weinig te zeggen hebben over wat er in hun eigen leefomgeving gebeurt. Lees bijvoorbeeld dit artikel maar in het Dagblad van het Noorden.

Tunnelvisie of framing? Bram Hulzebos signaleert in de Gezinsbode dat het evenementenbeleid in Leeuwarden akelig veel overeenkomsten vertoont met dat van Groningen.

Af en toe een feestje. Dat is de visie van wethouder Chakor op de plannen voor de Drafbaan en de rest van het Stadspark. Lees hier het onthutsende interview dat Bram Hulzebos voor de Gezinsbode met de wethouder had.

Gerommel en gerammel – lees hier de column van Bram Hulzebos uit de Groninger Gezinsbode over het raadsbesluit om het contract met de Drafsport op te zeggen en de drafbaan voor te bereiden op een rumoerige toekomst als evenemententerrein.

Lees wat het IVN vindt van de plannen om van het Stadspark een pretpark te maken. Dit opiniestuk verscheen op 26 augustus 2020 in het Dagblad van het Noorden.