Evenementen en overlast

HET EVENEMENTENSEIZOEN 2022 VOOR BUITENEVENEMENTEN IS MIN OF MEER VOORBIJ. Stadspark Natuurlijk! heeft op basis van de bevindingen van haar achterban een evaluatierapport gemaakt en dat aan de eigen leden, de wethouder, de gemeenteraad en de pers gestuurd. Oogtv heeft daar al kort over bericht. Wil jij ook weten wat de bevindingen van de Stadjers zijn over de overlast van de buitenevenementen? Klik dan door naar de pagina Nieuws van Stadspark Natuurlijk!.

Een van de kritiekpunten die we hebben is dat de klachtentelefoon voor overlast bij evenementen is komen te vervallen. Vanaf 1 juni kun je alleen nog digitaal melding van overlast doen. Voor de evenementen die op de site van de evenementenkalender staan kun je een klacht indienen via het formulier op die site. Het speciale klachtenformulier wordt nog steeds “verbeterd”, maar van een automatische bevestiging dat je een klacht hebt ingediend, is geen sprake. Wil je een bevestiging dat je die klacht hebt ingediend, dan moet je het zelf uitprinten. (en daar kun je volgens de gemeente geen rechten aan ontlenen!)

Deze procedure geldt voor alle evenementen die op de evenementenkalender staan. Op het formulier zelf worden de evenementen waarvoor een vergunning is gegeven automatisch zichtbaar gemaakt, zodat je de goede kunt aanklikken. Staat het evenement er niet bij, dan kun je de optie “anders” aanklikken en aangeven wat jij als de vermoedelijke oorzaak van de overlast ziet.

Een probleem hierbij is wel dat je bij nachtelijke overlast van evenementen binnen niet altijd weet waar het lawaai vandaan komt. Ook hier is de wind weer leidend: ga allereerst na waar de wind vandaan komt. Binnenevenementen staan de ene keer wel, de andere keer niet op evenementenkalender, maar de site Partyagenda van DJ Guide is meestal goed op de hoogte. Daar kun je ook evenementen vinden die in Martiniplaza plaatsvinden en ook de feestjes in de Totohal, of liever gezegd het Feest en Partycentrum Stadspark aan de Concourslaan 10 staan erop vermeld. Verwarrend is dat die laatste locatie meestal wordt aangeduid als “Evenemententerrein Stadspark”, terwijl het uitsluitend het oude tribunegebouw van de drafbaan betreft. Staat er niets op de kalender, maar denk je dat het geluid toch daarvandaan komt, dan kan het om een besloten feest gaan, van bijvoorbeeld een studentenvereniging. Bellen met het Partycentrum is dan de snelste weg: 050-3146223 en 06-25204227. Ten slotte kun je via de site van Paradigm achterhalen wat er op het Suikerunieterrein voor feestjes worden gegeven. In de winter gebeurt dat weliswaar binnen, maar dat wil niet zeggen dat je daar niets van zult horen.

Als het evenement weer achter de rug is, lijkt het weinig zin te hebben om nog melding te gaan doen. Maar alleen klachten die bij de gemeente binnenkomen, tellen mee voor de `vinkjes’. Daarom adviseren wij om bij overlast altijd een digitale melding te doen bij de gemeente, ook al is het voor je gevoel mosterd na de maaltijd. Daarvoor kun je per 12-11 alleen het speciale klachtenformulier gebruiken. Vind je het klachtenformulier onvoldoende, of wil je een ontvangstbevestiging van je melding, laat dat dan weten aan het evenementenmanagement: em@groningen.nl

Je kunt ook altijd nog de politie bellen: 0900-8844. Maar die heeft tijdens het weekend meestal meer zaken aan het hoofd, dus of het zal helpen is de vraag.

ZICHTBARE OVERLAST: rotzooi, vernielingen, zwerffietsen etc. Maak een foto, of beter nog: maak van te voren een foto van de plek waar je rommel of vernielingen verwacht (je tuin, de stoep, de straat etc). En maak van diezelfde plek een foto tijdens en na afloop. Is er zichtbaar verschil te zien, stuur deze foto’s dan op naar de gemeente via deze link: https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden Bij zware overtredingen moet je natuurlijk óók bellen met de politie (0900-8844) en bij calamiteiten bel je 112.

Verwacht je zoveel overlast dat je gedurende het feest liever elders bent? Ook dat kun je (digitaal) melden aan de gemeente als klacht. Ons advies is dat te doen, omdat de gemeente daarmee ook een overzicht krijgt van het aantal mensen dat hun huis vanwege een festival ontvlucht.

De gemeente meet standaard op een aantal plaatsen hoe hoog de geluidsbelasting is. Maar omdat de normen in Groningen erg hoog liggen, kun je best last hebben van de herrie, terwijl het geluid dan toch binnen de normen valt. Daarom is het belangrijk steeds te melden dat je overlast ervaart. Denk niet: dat horen ze toch zelf wel? Als jij het niet aangeeft dat je er last van hebt, hebben ze er geen aandacht voor en telt het niet mee.

Achtergelaten afval is ook overlast

LINKS NAAR DOCUMENTATIE OVER OVERLAST DOOR EVENEMENTEN

Ook in Amsterdam hebben ze de ervaring dat voor een gezellig feestje de belangen van omwonenden worden opgeofferd. Omwonenden van het festivalterrein N1 hebben hun eigen belangenvereniging opgericht en tekenen het ene bezwaar na het andere aan. Je kunt er alles over vinden op hun site GeenN1. Opmerkelijk om te zien hoeveel parallellen er zijn!

Na de onverwachte overlast door de Rooftop Sessions op het Forum op 25 juni 22 werd voor een deel van de Stadjers plotseling duidelijk hoe groot de impact van muziekevenementen kan zijn op je persoonlijke leven. RTVNoord ging op 3 juli ’22 in een serieus artikel uitgebreid in op het verband tussen de geluidsnormen en de daadwerkelijke overlast.

Hoe erg is dat nou, muziekfestivals in de openlucht? Lees meer over de kwalijke gevolgen ervan op de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Voor de festivalgangers kan te harde muziek op termijn levenslange gevolgen hebben, lees hier het verhaal van Davy, ooit dol op hardcore festivals, maar nu constant geplaagd door hinderlijk oorsuizen dat nooit meer overgaat.

Geluidsoverlast van festivals is lastig te meten, valt te lezen op de site van de Stichting Natuurbehoud ZO. De lage bastonen, die in dBC worden gemeten (toegestane norm in Groningen 85-100) veroorzaken trillingen die aan de ene kant de festivalbezoekers een kick geven, maar tegelijkertijd bijzonder storend zijn voor de (verre) omgeving. Hoe lager de trillingen in Herz (onder de 70), hoe vervelender het is voor omwonenden.

Ook in België worden in diverse studentensteden heel wat strengere geluidsnormen gesteld dan in Groningen (zie de blz, 12, 21 en 45).

In Leeuwarden hebben omwonenden en natuurliefhebbers veel last van evenementen die in natuurgebied De Groene Ster worden georganiseerd. Lees hier meer over op de site van De Groene Ster Duurzaam. Veel informatie over overlast, decibellen en een koppige overheid die blijft vasthouden aan een achterhaald evenementenbeleid.

Ook elders in het land stuiten wanhopige omwonenden en natuurliefhebbers op een overheid die de oordoppen van de muziekevenementen in heeft als ze naar die bewoners luisteren. Zie hier een bericht uit de Stentor van 5 februari 2022 over de vruchteloze strijd van omwonenden tegen de komst van het pretpark Soestdijk. Vervang Soest door Groningen en Soestdijk door Stadspark, en zoek de verschillen.