Evenementen en overlast

Illustratie Sjoerd Jousma, poster van Partij voor de Dieren

WAT TE DOEN BIJ OVERLAST DOOR EVENEMENTEN?

Heb je last van lawaai of rommel van een evenement, dan kun je telefonisch en/of digitaal een klacht indienen.

Telefonische klacht indienen

Op de evenementenkalender kun je een overzicht vinden van festivals en feesten waar een vergunning voor is aangevraagd. Bij overlast door evenementen waarvoor de gemeente een vergunning heeft verleend kun je tijdens het evenement zelf bellen met het overlastnummer: 050-36711 33.

Heb je last van feestrumoer van een evenement dat niet op evenementenkalender staat, dan zijn er twee mogelijkheden: 1) het gaat om een besloten feest of 2) het gaat om een illegaal feest. Dan kun je de gemeente niet bellen, want dan is het overlastnummer niet beschikbaar. Dan moet je de politie bellen op nummer 0900-8844.

Digitale klacht indienen

Een digitale klacht indienen bij de gemeente kan via het Meldpunt Overlast en Zorg. Ga daarvoor naar: https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden en klik door naar het formulier. Dit kan bij alle vormen van overlast door evenementen, legaal of illegaal, besloten of openbaar. Er zal dan weliswaar geen directe actie worden ondernomen, maar de gemeente komt zo wel op de hoogte van de overlast door feestjes die bijdragen aan de vermindering van onze leefkwaliteit. Immers, als je last hebt van feestrumoer, maakt dat voor je beleving niet uit of het om een legaal of een illegaal feest gaat. Bij een digitale melding stuurt de gemeente je per mail een ontvangstbevestiging; onze tip is om deze bevestigingsmail goed te bewaren: voor je zelf heb je dan een bewijs dat je een klacht hebt ingediend voor een bepaald evenement. Dat kan mogelijk later van pas komen. Tot nu toe doet de gemeente uiterst schimmig en bagatelliserend over het aantal klachten bij evenementen. Het bewaren van “hard bewijs” kan daarom geen kwaad. Wij adviseren om je meldingen zowel telefonisch als digitaal te doen!

LINKS NAAR VERDERE DOCUMENTATIE OVER OVERLAST DOOR EVENEMENTEN

Hoe erg is dat nou, muziekfestivals in de openlucht? Lees meer over de kwalijke gevolgen ervan op de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Geluidsoverlast van festivals is lastig te meten, valt te lezen op de site van de Stichting Natuurbehoud ZO. De lage bastonen, die in dBC worden gemeten (toegestane norm in Groningen 100-115) veroorzaken trillingen die aan de ene kant de festivalbezoekers een kick geven, maar tegelijkertijd bijzonder storend zijn voor de (verre) omgeving. Hoe lager de trillingen in Herz (onder de 70), hoe vervelender het is voor omwonenden.

In België worden in diverse studentensteden heel wat strengere geluidsnormen gesteld dan in Groningen (zie de blz, 12, 21 en 45).

In Leeuwarden hebben omwonenden en natuurliefhebbers veel last van evenementen die in natuurgebied De Groene Ster worden georganiseerd. Lees hier meer over op de site van De Groene Ster Duurzaam. Veel informatie over overlast, decibellen en een koppige overheid die blijft vasthouden aan een achterhaald evenementenbeleid.