Evenementen en overlast

HET EVENEMENTENSEIZOEN 2023 staat weer voor de deur. Wil je weten welke feestjes er gepland zijn, kijk dan op de site van de gemeente. De echt grote feesten (vanaf 25.000 man publiek) kun je vinden op de jaarplanning 2023. Als daar een evenementenvergunning voor wordt aangevraagd, worden ze ook op de Evenementenkalender 2023 vermeld – waar ook de wat kleinere feesten op staan.

WAT TE DOEN BIJ OVERLAST

Bij geluidsoverlast: Weet je niet waar het geluid vandaan komt, kijk dan eerst op de Evenementenkalender en zoek daar de vermoedelijke bron van het lawaai op. Heb je er veel last van, doe dan liefst onmiddellijk een melding bij de gemeente. Dat kan het beste digitaal, via de computer of je telefoon: klik hier naar het speciale klachtenformulier en vul het zo volledig mogelijk in. Helemaal aan het eind, na op “verzenden” te hebben gedrukt, bestaat de mogelijkheid om het formulier af te drukken of als pdf te downloaden. Wil je zelf bewijs dat je een melding hebt gedaan, dan adviseren we je dat laatste te doen. De gemeente geeft aan dat de digitale meldingen direct worden doorgegeven aan de handhavende ambtenaren. Je kunt overigens ook de volgende dag(en) nog digitaal melding doen.

Feesten die binnen worden gehouden of via alternatieve kanalen worden aangekondigd staan niet altijd op de evenementenkalender. Heb je last van feestrumoer, maar je weet niet om welk partijtje het gaat, kijk dan ook eens op de DJ Partyguide. En maak er melding van!

Vorig jaar heeft de gemeente besloten de speciale klachtentelefoon op te heffen. Wil je per se de gemeente bellen, dan kan dat via een meldnummer : 050-5875885 of via het algemene nummer 14 050 , maar helaas alleen tijdens kantooruren. Het is de vraag of je dan alleen aangehoord wordt of dat er daadwerkelijk iets met je klacht wordt gedaan. Nieuw is de optie via whats app. We hebben nog geen ervaring hiermee, dus we kunnen niet vertellen of dat werkt. Maar je kunt het allicht proberen: 06-12823973. Helaas worden ook die berichten alleen tijdens kantooruren uitgelezen.

Bij sommige evenementen heeft de organisator een telefoon voor klachten ingesteld. Dat kun je dan vinden op de website van het evenement. Zie hiervoor de Evenementenkalender.

Andere overlast: Bovenstaande geldt met name voor geluidsoverlast, maar er bestaat ook andere overlast, zoals rotzooi, vernielingen, zwerffietsen etc. Als dit met evenementen te maken heeft, moet je dat ook melden via het speciale klachtenformulier.

Bij zware (gewelds)overtredingen, brand of vernielingen kun je het beste bellen met de politie (0900-8844) of met 112 als het dringend is. En vergeet niet om foto’s te nemen, dat kan belangrijk zijn.

Voor degenen die zich afvragen hoe ze hun straat of wijk kunnen bereiken of verlaten: kijk op Groningen Bereikbaar. De evenementenorganisaties horen in de week voorafgaand folders in de wijken te verspreiden, maar of dat gebeurt en of dat goed gebeurt, is altijd weer een vraag. Volgens de gemeente is Groningen Bereikbaar de snelste manier om erachter te komen hoe je moet rijden.

Verwacht je zoveel overlast dat je gedurende het feest liever elders bent? Ook dat kun je (digitaal) melden aan de gemeente als klacht. Ons advies is dat te doen, omdat de gemeente daarmee ook een overzicht krijgt van het aantal mensen dat hun huis vanwege een festival ontvlucht.

De gemeente meet standaard op een aantal plaatsen hoe hoog de geluidsbelasting is. Maar omdat de normen in Groningen erg hoog liggen, kun je best last hebben van de herrie, terwijl het geluid dan toch binnen de normen valt. Daarom is het belangrijk steeds te melden dat je overlast ervaart. Denk niet: dat horen ze toch zelf wel? Als jij het niet aangeeft dat je er last van hebt, wordt het niet geregistreerd en telt het niet mee.

Ten slotte: Stadspark Natuurlijk! wil graag op de hoogte blijven van hoeveel overlast er ervaren wordt. Dus als je een melding hebt gedaan van overlast, zouden we het fijn vinden als je ons daar ook kort een berichtje over stuurt, met vermelding van de wijk of straat waarin je woont. Dat kan via de mail of via het contactformulier. We gaan vertrouwelijk met je informatie om en delen persoonlijke gegevens nooit met derden!

Achtergelaten afval is ook overlast

LINKS NAAR DOCUMENTATIE OVER OVERLAST DOOR EVENEMENTEN

Wat betreft de buitenevenementen heeft Stadspark Natuurlijk! vorig jaar op basis van de bevindingen van haar achterban een evaluatierapport gemaakt en dat aan de eigen leden, de wethouder, de gemeenteraad en de pers gestuurd. Oogtv heeft daar kort over bericht. Ons evaluatierapport is te vinden op deze link.

WOO-verzoek om overlastgegevens in 2022. Enkele leden van Stadspark Natuurlijk! hebben via een WOO-verzoek gevraagd om de overlastmeldingen in de tweede helft van juni 2022 en ook alle gegevens van overlast door Paradigm openbaar te maken. Deze gegevens zijn nu geanonimiseerd voor iedereen in te zien op de WOO-pagina van de gemeente.

De zo typische gemeentelijke reactie dat er met het weer geen rekening kan worden gehouden, klinkt niet alleen in Groningen maar ook elders waar sprake is van geluidsoverlast. In Haarlem veroorzaakte het techno-festival Awakenings extreem veel overlast. De schuldige? Het weer…

Niet alleen in Groningen maken omwonenden zich druk om de geluidsoverlast van openluchtevenementen. In Deventer heeft een omwonende met succes bezwaar gemaakt tegen een festival met als gevolg dat het nu niet door kan gaan. Interessante jurisprudentie voor als de gemeente de geluidsnormen niet voldoende wil verlagen! Een van de gedupeerde artiesten vindt het aflasten erg jammer, en pleit ervoor om de geluidsnormen te verlagen! Het item is te lezen via deze link bij de NOS.

Ook in Amsterdam hebben ze de ervaring dat voor een gezellig feestje de belangen van omwonenden worden opgeofferd. Omwonenden van het festivalterrein N1 hebben hun eigen belangenvereniging opgericht en tekenen het ene bezwaar na het andere aan. Je kunt er alles over vinden op hun site GeenN1. Opmerkelijk om te zien hoeveel parallellen er zijn!

Na de onverwachte overlast door de Rooftop Sessions op het Forum op 25 juni 22 werd voor een deel van de Stadjers plotseling duidelijk hoe groot de impact van muziekevenementen kan zijn op je persoonlijke leven. RTVNoord ging op 3 juli ’22 in een serieus artikel uitgebreid in op het verband tussen de geluidsnormen en de daadwerkelijke overlast.

Hoe erg is dat nou, muziekfestivals in de openlucht? De Nederlandse Stichting Geluidshinder geeft daar veel informatie over en heeft ook richtlijnen opgesteld voor het geluidsniveau bij verschillende soorten horeca en evenementen.

Voor de festivalgangers kan te harde muziek op termijn levenslange gevolgen hebben, lees hier het verhaal van Davy, ooit dol op hardcore festivals, maar nu constant geplaagd door hinderlijk oorsuizen dat nooit meer overgaat.

Geluidsoverlast van festivals is lastig te meten, valt te lezen op de site van de Stichting Natuurbehoud ZO. De lage bastonen, die in dBC worden gemeten (toegestane norm in Groningen 85-100) veroorzaken trillingen die aan de ene kant de festivalbezoekers een kick geven, maar tegelijkertijd bijzonder storend zijn voor de (verre) omgeving. Hoe lager de trillingen in Herz (onder de 70), hoe vervelender het is voor omwonenden.

Ook in België worden in diverse studentensteden heel wat strengere geluidsnormen gesteld dan in Groningen (zie de blz, 12, 21 en 45).

In Leeuwarden hebben omwonenden en natuurliefhebbers veel last van evenementen die in natuurgebied De Groene Ster worden georganiseerd. Lees hier meer over op de site van De Groene Ster Duurzaam. Veel informatie over overlast, decibellen en een koppige overheid die blijft vasthouden aan een achterhaald evenementenbeleid.

Ook elders in het land stuiten wanhopige omwonenden en natuurliefhebbers op een overheid die de oordoppen van de muziekevenementen in heeft als ze naar die bewoners luisteren. Zie hier een bericht uit de Stentor van 5 februari 2022 over de vruchteloze strijd van omwonenden tegen de komst van het pretpark Soestdijk. Vervang Soest door Groningen en Soestdijk door Stadspark, en zoek de verschillen.