Evenementen en overlast

Vanaf 1 juni is de klachtentelefoon voor overlast bij evenementen komen te vervallen. Vanaf heden kun je alleen nog digitale meldingen van overlast doen, via een nieuw formulier, speciaal voor klachten over evenementen. Ga daarvoor naar de site van de evenementenkalender toe en scrol omlaag tot je bij Vraag, klacht of bezwaar komt.

Evenementen op de Drafbaan en in het Stadspark in 2022

Welke evenementen vinden er plaats op de Drafbaan en in het Stadspark? Op de evenementenkalender ( https://gemeente.groningen.nl/evenementenkalender)

is te zien voor welke evenementen er nu een vergunning is aangevraagd voor het seizoen 2022. De grote evenementen staan er niet allemaal op (want zijn apart gepubliceerd) en regelmatig kijken is geen luxe, want elke week kan er een nieuwe aanvraag op verschijnen. Kijk dus wel geregeld, maar hou er rekening mee dat lang niet alles erop staat, of er tijdig op wordt gepubliceerd!

Op de Drafbaan zijn ons nu de volgende feesten bekend:

27 augustus Hullabaloo (zie: https://hullabaloofestival.nl/) klachtennummer organisatie: 035-2031682

15 september: Het Grootste Kennisfestival van het Noorden (zie de link)

In het Stadspark zelf worden zoals nu bekend de volgende evenementen gehouden:

16 augustus: Keipicknick (Voorpark) van 12.00-14.00 uur (Met DJ!) (Zie de link)

28 augustus Bommen Berendloop, halve marathon op de atletiekbaan (zie https://www.bommenberendloop.nl/)

Op de Suikerunie worden de volgende evenementen gehouden:

2 september: Sugarbeat, personeelsfeest UMCG (Zie de link)

17 september: Intimate Forest Sessions (Zie de link)

Alleen voor feesten waar een vergunning voor is verleend, – en die dus op de evenementenkalender staan – kun je bij de gemeente klagen over overlast. Bij overlast van andere, besloten feesten kun je de politie bellen: 0900-8844

Omdat voor de evenementen op de Drafbaan en de Suikerunie hoge geluidsnormen gelden, zal er naar verwachting veel lawaaioverlast zijn. Hoe het zit met het afval, is afwachten; er is van alles geroepen over duurzaamheid en geen plastic, maar wat dat voor het zwerfvuil, het vandalisme en de schade aan de natuur gaat betekenen is afwachten.

Tips voor wat te doen bij overlast

GELUIDSOVERLAST: onmiddellijk melden. Dit kan bij de gemeente vanaf 1 juni alleen nog maar digitaal, via een nieuw formulier, speciaal voor klachten over evenementen. Klik hier om bij de evenementenkalender te komen en scrol omlaag tot je bij Vraag, klacht of bezwaar komt. Vul je klacht in bij ‘het vakje `Klacht’.

Door op deze manier digitaal melding te doen komt jouw klacht direct binnen bij Stadsbeheer en Stadstoezicht en kan er zo nodig meteen wat aan de oorzaak van je klacht worden gedaan. Als je het formulier hebt ingevuld, kun je aangeven of je het wilt downloaden of afprinten. Je krijgt geen no-reply bericht terug, dus zorg ervoor dat je het opslaat of afdrukt als je een bewijs wilt hebben dat je een klacht hebt ingediend. Bij het downloaden valt op dat langere antwoorden niet in zijn geheel worden weergegeven, dus hou de toelichting zo kort mogelijk!

Ook kun je na afloop nog melding doen. (Ons advies is dat te doen, want elke klacht telt!) Soms is het ook mogelijk om telefonisch een klacht in te dienen bij de organisatie. Maar alleen klachten die bij de gemeente binnenkomen, tellen mee voor de `vinkjes’. Daarom adviseren wij om bij overlast altijd een digitale melding te doen bij de gemeente, ook al heb je de organisatie al telefonisch gemeld dat je overlast ervaart.

ZICHTBARE OVERLAST: rotzooi, vernielingen, zwerffietsen etc. Maak een foto, of beter nog: maak van te voren een foto van de plek waar je rommel of vernielingen verwacht (je tuin, de stoep, de straat etc). En maak van diezelfde plek een foto tijdens en na afloop. Is er zichtbaar verschil te zien, stuur deze foto’s dan op naar de gemeente via deze link: https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden Bij zware overtredingen moet je natuurlijk óók bellen met de politie (0900-8844) en bij calamiteiten bel je 112.

Verwacht je zoveel overlast dat je gedurende het feest liever elders bent? Ook dat kun je (digitaal) melden aan de gemeente als klacht. Ons advies is dat te doen, omdat de gemeente daarmee ook een overzicht krijgt van het aantal mensen dat hun huis vanwege een festival ontvlucht.

De gemeente meet standaard op een aantal plaatsen hoe hoog de geluidsbelasting is. Maar omdat de normen in Groningen erg hoog liggen, kun je best last hebben van de herrie, terwijl het geluid dan toch binnen de normen valt. Daarom is het belangrijk steeds te melden dat je overlast ervaart. Denk niet: dat horen ze toch zelf wel? Als jij het niet aangeeft dat je er last van hebt, hebben ze er geen aandacht voor en telt het niet mee.

Achtergelaten afval is ook overlast

LINKS NAAR DOCUMENTATIE OVER OVERLAST DOOR EVENEMENTEN

Ook in Amsterdam hebben ze de ervaring dat voor een gezellig feestje de belangen van omwonenden worden opgeofferd. Omwonenden van het festivalterrein N1 hebben hun eigen belangenvereniging opgericht en tekenen het ene bezwaar na het andere aan. Je kunt er alles over vinden op hun site GeenN1. Opmerkelijk om te zien hoeveel parallellen er zijn!

Na de onverwachte overlast door de Rooftop Sessions op het Forum op 25 juni 22 werd voor een deel van de Stadjers plotseling duidelijk hoe groot de impact van muziekevenementen kan zijn op je persoonlijke leven. RTVNoord ging op 3 juli ’22 in een serieus artikel uitgebreid in op het verband tussen de geluidsnormen en de daadwerkelijke overlast.

Hoe erg is dat nou, muziekfestivals in de openlucht? Lees meer over de kwalijke gevolgen ervan op de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Voor de festivalgangers kan te harde muziek op termijn levenslange gevolgen hebben, lees hier het verhaal van Davy, ooit dol op hardcore festivals, maar nu constant geplaagd door hinderlijk oorsuizen dat nooit meer overgaat.

Geluidsoverlast van festivals is lastig te meten, valt te lezen op de site van de Stichting Natuurbehoud ZO. De lage bastonen, die in dBC worden gemeten (toegestane norm in Groningen 100-115) veroorzaken trillingen die aan de ene kant de festivalbezoekers een kick geven, maar tegelijkertijd bijzonder storend zijn voor de (verre) omgeving. Hoe lager de trillingen in Herz (onder de 70), hoe vervelender het is voor omwonenden.

In de gemeente Zwolle, ook een feeststad van jewelste, zijn vanaf 2021 lagere geluidsnormen vastgesteld. Zie deze link, waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de normen die vlak voor het podium gelden en de normen die voor de meest belaste gevels gelden. In vergelijking met Groningen betekent dat een wezenlijke verlaging van de normen!

Ook in België worden in diverse studentensteden heel wat strengere geluidsnormen gesteld dan in Groningen (zie de blz, 12, 21 en 45).

In Leeuwarden hebben omwonenden en natuurliefhebbers veel last van evenementen die in natuurgebied De Groene Ster worden georganiseerd. Lees hier meer over op de site van De Groene Ster Duurzaam. Veel informatie over overlast, decibellen en een koppige overheid die blijft vasthouden aan een achterhaald evenementenbeleid.

Ook elders in het land stuiten wanhopige omwonenden en natuurliefhebbers op een overheid die de oordoppen van de muziekevenementen in heeft als ze naar die bewoners luisteren. Zie hier een bericht uit de Stentor van 5 februari 2022 over de vruchteloze strijd van omwonenden tegen de komst van het pretpark Soestdijk. Vervang Soest door Groningen en Soestdijk door Stadspark, en zoek de verschillen.