Stadspark Natuurlijk! in het nieuws

Plan buitenbioscoop in de raad besproken

Alfred Somsen (VSN!) in gesprek met RTVNoord (foto M. van der Meulen)

Op initiatief van Stadspark Natuurlijk! en met actieve medewerking van de Boomwachters en het IVN werd er op 31-5 een raadscommissievergadering gehouden over het plan om in het Stadspark een permanente buitenbioscoop op te zetten. De meningen van de verschillende partijen waren verdeeld, zo bleek uit dit verslag op RTVNoord. Maar niets staat nog vast. De raadsvergadering is terug te kijken op de site van de gemeenteraad. Ook vind je daar alle stukken.

Stadpark Natuurlijk! maakt bezwaar tegen plannen buitenbioscoop

In onze Nieuwsbrief van februari 2023 maakten we melding van onze bezwaren tegen de komst van de buitenbioscoop. Oogtv maakte hier op 28-2-23 melding van op hun nieuwssite onder de kop: “Bewonersorganisatie hekelt inspraakproces rond buitenbios in Stadspark: ‘Burgerparticipatie ver te zoeken“.

Bezwaren vuurwerk Kingsland gegrond verklaard:

De Commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen heeft het bezwaar dat Stadspark Natuurlijk! in april j.l. had ingediend tegen de toestemming om op het feest Kingsland van 27 april jl. vuurwerk af te mogen steken, gegrond verklaard. Lees ook de artikelen op OogTv en het Dagblad van het Noorden over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

Deze uitspraak bracht wel het een en ander teweeg onder het feestvierende deel van de Stadjers: de JOVD schaarde zich meteen onder onze critici, zonder veel blijk van benul of kennis van zaken te geven. Nu worden we een clubje “zeurderige natuurbeschermers” genoemd. Voor de goede orde: de provincie is verplicht om bij vergunningen voor vuurwerk naar mogelijke natuur- en milieuschade te kijken. Dat staat gewoon in de wet. Bij Kingsland hadden ze dat niet gedaan en daar hebben wij met succes bezwaar tegen gemaakt. En evenmin gehinderd door enige kennis van zaken roept Stadsblog Sikkom moord en brand over de uitspraak van de bezwarencommissie van de provincie over het vuurwerk op Kingsland. Stadspark Natuurlijk! wordt uitgemaakt voor een stelletje zeurders uit Laanhuizen en de Grunobuurt die een listig draaiboek hebben ontwikkeld om dingen die mensen leuk vinden tegen te kunnen houden. Behalve dat Sikkom aantoonbare onzin verkondigt, – want de vergunning is nog lang niet afgegeven, dat wordt dus nog een dingetje – en veel te voorbarige conclusies trekt, zijn wij wel benieuwd naar dat zogenaamde draaiboek…

Dat het in de week van 19 juni niet alleen een feestje was in het Stadspark kwam ook Oogtv ter ore. Op 20 juni interviewden ze onze voorzitter Manon van der Meulen over haar ervaringen. Ook lieten ze raadslid Hans Moerkerk aan het woord over het verdwijnen van het klachtennummer.

Studenten van de opleiding voor journalistiek in Groningen besteedden ook aandacht aan de overlastperikelen rond het Stadspark. Lees hier het interview dat Nena Veenstra had met Stadspark Natuurlijk! op hun site TotdeMax!

Onze gang naar de rechter in een uiterste poging het vuurwerk op Kingsland op 27-4 tegen te houden, is niet onopgemerkt gebleven. Zowel lokale, regionale als nationale nieuwsmedia besteedden er aandacht aan; het Dagblad van het Noorden had een uitgebreid interview met onze voorzitter Manon van der Meulen, waarin ook aandacht was voor onze argumenten om het tegen te willen houden. En RTVNoord bleef niet achter met eveneens een lang bericht waarin quotes van onze site werden gebruikt en een reactie van Manon van der Meulen. Daar is ook een link te vinden naar de volledige uitspraak. Ook in het liveblog van de NOS was er aandacht voor, net als op Nu.nl. Opvallend was dat ons standpunt in deze publicaties serieus genomen werd en we ook om reactie werden gevraagd. Ook al hebben we deze slag verloren, we proeven er wel uit dat er een omslag plaatsvindt in het denken over grote festivals. Misschien heeft het mensen aan het denken gezet hoe ze in de toekomst festivals kunnen organiseren zonder overbodige en vervuilende onderdelen zoals vuurwerk.

Stadspark Natuurlijk! in bezwaar tegen vuurwerk tijdens Kingsland Festival, kopte Oogtv op 21-4-22. Het bezwaar zal pas behandeld worden na Koningsdag, en kan het vuurwerk voor deze keer dus niet tegenhouden. Maar het kan er wel voor zorgen dat er in de toekomst geen vuurwerk meer mag worden afgestoken in de broedtijd.

Ter gelegenheid van de verkiezingen op 16-3-22 werd Stadspark Natuurlijk! geïnterviewd voor de Verkiezingskrant van de Stadspartij. `We worden volkomen genegeerd door het college’, was de veelzeggende kop.

De stemwijzer van Stadspark Natuurlijk! is in de media niet onopgemerkt gebleven. In een bericht van 1-3-2022 bracht Oogtv het nieuws erover, met een link naar de site, die daarna druk werd bezocht.

Buurten vrezen nog meer overlast door mega-concertplannen in het Stadspark, kopte het Dagblad van het Noorden op 31-1- 2021. Omliggende wijken vrezen toename overlast door de ambitieuze concertplannen voor de Drafbaan, zo staat in het Dagblad van het Noorden te lezen. Verslaggever Erik van der Veen sprak met Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk! en citeert uit haar mond: Het is nu al een dikke bende”. Verslaggever Erik van der Veen sprak met Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk! en geeft de zorgen weer die omwonenden uit nabije maar ook verder gelegen wijken kwelt. Immers, in het verleden bleek al dat er geen adequate handhaving is op overlast door zowel muziek, zwerfafval als terugkerend publiek dat zich misdraagt. Het zal alleen maar erger worden en overleg met de gemeente levert niets op.

Het nieuws dat Stadspark Natuurlijk! een vereniging is geworden, wordt ook door de plaatselijke media opgepikt. Lees hier het bericht dat Oogtv er op 27-8-2021 aan wijdde.

Op 29 mei houdt Stadspark Natuurlijk! een schoonmaakactie in het Stadspark, om op een positieve manier aandacht te geven aan het verzet tegen de plannen van de gemeente om het park in een pretpark te veranderen. Oogtv besteedt er als volgt aandacht aan.

Op 6 mei besteedde RTVNoord uitgebreid aandacht aan de plannen voor een openluchtbioscoop in het Stadspark naast de Kinderboerderij. Ook Stadspark Natuurlijk! werd gevraagd naar onze mening.

Naar aanleiding van ons blog op 3 mei interviewde Oogtv Stadspark Natuurlijk! over de inspraak van de Stadjers bij de plannen voor het Stadspark en de Drafbaan. Bekijk hier het filmpje met het interview.

De Buurtkrant van wijk De Buitenhof besteedt in maart ’21 aandacht aan de plannen voor het Stadspark met interviews met wethouder Inge Jongman, voorstander Rutger Noordam en tegenstander Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk!

Onze flyeractie is ook in de media niet onopgemerkt gebleven: zie dit artikel op de site van Oogtv van 3-2-21. Een dag later werd het flyeren met de camera gevolgd, klik hier voor het fragment op Oogtv van 4-2-21 februari

En ook bij Karel op Noord mochten we ons verhaal doen. Vanaf 20.11 hoor je Manon en Alfred op de radio van RTVNoord uitleggen waarom we ons zorgen maken.

De wijkkrant De Zuidwester van de zuidelijke stadswijken Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer sprak met Manon en Lucy over de oprichting van actiegroep Stadspark Natuurlijk! Lees hier het interview.

Voor een artikel over het bedroevende peil van burgerinspraak in de gemeente Groningen, sprak Bram Hulzebos met o.a. Stadspark Natuurlijk! Het artikel werd (met filmpje) op 21-11-2020 op de site van de Gezinsbode gepubliceerd.

Als reactie op een brief die de gemeente op 30 september aan bezorgde omwonenden stuurde, zond Stadspark Natuurlijk! op 5 oktober een open brief aan wethouder Chakor. In dit item van Oog-tv lichten Manon en Lucy ons standpunt toe.

In de Gezinsbode van 7 oktober besteedde Bram Hulzebos uitgebreid aandacht aan de open brief. Lees hier zijn artikel in de Gezinsbode.

Stadspark Natuurlijk! maakte de oprichting bekend via een persbericht. Oog-tv besteedde er op 22 september als volgt aandacht aan.