Wie zijn wij?

... en waarom hebben wij actiegroep Stadspark Natuurlijk! opgericht?

Wij zijn een groep omwonenden van het Stadspark, uit de vijf direct omliggende wijken Zeeheldenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Corpus den Hoorn en de Buitenhof.

In tegenstelling tot de draverijen hebben de muziekevenementen op de Drafbaan en elders in het park altijd geleid tot veel overlast voor omwonenden, in de vorm van langdurige herrie met doordringend gedreun van laagfrequent geluid en andere overlast als rommel, zwerfafval en vandalisme. Als omwonenden hebben we de ervaring dat klagen bij de gemeente tot niets leidt. Op initiatief van toenmalig PvdA-wethouder evenementen Roeland van der Schaaf werd in 2019 besloten dat er meer “reuring” in het park moest komen, zodat er veel meer mensen naar het Stadspark zouden gaan. Toenmalig directeur Bevrijdingsfestival Diederik van der Meijde had in interviews al te kennen gegeven dat het park wat hem betreft het “mooiste evenemententerrein van Nederland” was, dus omwonenden vreesden dat de reuring vooral luidruchtig zou zijn en dat dit ten koste zou gaan van de kleinschalige recreatie en de natuur.

Toen in 2020 bleek dat wethouder Jongman het voornemen had het contract met de drafsport op te zeggen, zodat haar collega Chakor van het terrein “het groenste en duurzaamste evenemententerrein” van Nederland kon maken, zagen we de bui hangen.

Als individuele omwonende begin je niets in deze stad. De gemeenteraad nam op 9 september 2020 het voorstel van Inge Jongman aan en Glimina Chakor zette de turbo erop om, ondanks corona en gebaseerd op een “boterzachte businesscase”, haar plannen zo snel mogelijk te verwezenlijken. De zorgen van omwonenden zou ze wegnemen door hun “het evenementenbeleid uit te leggen”.

Dat was het moment dat we besloten gezamenlijk in actie te komen.

Als actiegroep willen we zien te bereiken dat

  • het aantal geluidsdagen in het gehele Stadspark omlaag gaat naar minder dan 12 en zeker niet wordt uitgebreid;
  • het maximum toegestane aantal decibellen per evenement omlaag gaat, en ook de overlast door het laagfrequente geluid (bastonen) wordt aangepakt;
  • de schade aan flora en fauna in het Stadspark zoveel mogelijk beperkt wordt;
  • de gewone, kleinschalige recreatie in het Stadspark niet ondergeschikt wordt gemaakt aan luidruchtige evenementen;
  • er actief op wordt toegezien dat tijdens en na evenementen zwerfafval, vandalisme en overlast in het park en de aangrenzende wijken beperkt blijft.

Wil jij ook dat het Stadspark in de eerste plaats een groen, rustig park blijft voor kleinschalige, individuele recreatie waarin grote evenementen op de Drafbaan wel mogelijk blijven, maar geen hoofdrol gaan spelen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Met strijdbare groet,

Marieke Duijvestijn, Manon van der Meulen, Lucy Pijttersen, Alfred Somsen en Marleen van der Wilk

namens