Wie zijn wij?

... en waarom hebben wij de Vereniging Stadspark Natuurlijk! opgericht?

De Vereniging Stadspark Natuurlijk! is de formele opvolger van de gelijknamige actiegroep die in het najaar van 2020 werd opgericht als protest tegen de plannen van het college van B&W om de drafbaan in het Stadspark om te vormen tot een evenemententerrein voor grote openluchtfestivals. In tegenstelling tot de draverijen hebben die in het recente verleden geleid tot veel overlast voor omwonenden, in de vorm van langdurige herrie met doordringend gedreun van laagfrequent geluid en andere overlast als rommel, zwerfafval en vandalisme. De gemeente Groningen heeft die overlast echter altijd als collateral damage beschouwd: een vervelend maar onontkoombaar gevolg van het evenementenbeleid waarvan de ernst steevast werd gebagatelliseerd, dit tot woede van een grote groep Stadjers die er in hun dagelijks leven de gevolgen van merkten.

Inspanningen van de drafsport om de drafbaan voor de paardensport te behouden en de voormalige actiegroep Stadspark Natuurlijk! konden het tij helaas niet keren, waarna de gemeenteraad in juni 2021 het definitieve besluit nam om het contract met de drafsport op te zeggen zodat er meer reuring kon worden gerealiseerd op de drafbaan en in het Stadspark zelf. De actiegroep Stadpark Natuurlijk! werd te verstaan gegeven dat zij werd gezien als een verzameling individuele Stadjers en dus niet als serieuze gesprekspartner voor de gemeente werd beschouwd.

Daarom hebben we op 24 augustus 2021 de Vereniging Stadspark Natuurlijk! opgericht. Dat betekent dat we nu een formele status als bewonersorganisatie hebben en om die reden met de gemeente en de politiek om de tafel kunnen om de belangen te behartigen van de vele Stadjers die te lijden hebben van de overlast door evenementen op de voormalige drafbaan en in het Stadspark en die prijs stellen op het Stadspark als rustig en groen natuurgebied.

Als vereniging streven wij naar:

  • het tegengaan van overlast door evenementen op de voormalige drafbaan en in het Stadspark zelf;
  • het behoud van het karakter van het Stadspark als rustig natuurgebied ten behoeve van kleinschalige en individuele recreatie voor alle Stadjers.

Het bestuur bestaat uit:

Manon van der Meulen – voorzitter; Alfred Somsen – penningmeester; Lucy Pijttersen – secretaris; Marleen van der Wilk – algemeen bestuurslid; Marieke Meeder – algemeen bestuurslid.

Wil jij ook dat het Stadspark in de eerste plaats een groen, rustig park blijft voor kleinschalige, individuele recreatie waarin evenementen mogelijk blijven zonder overlast voor de bewoners van omliggende en verder gelegen wijken? Neem dan contact met ons op via de contactpagina en meld je aan als lid van de Vereniging Stadspark Natuurlijk!. Hoe meer leden, des te groter de vuist die we kunnen maken.

En o ja, we heffen géén contributie!

Met strijdbare groet,

Manon van der Meulen, Alfred Somsen, Lucy Pijttersen, Marleen van der Wilk en Marieke Meeder

namens