Stadspark Groningen

Historische achtergrond

Het Stadspark in Groningen is een ongeveer 140 hectare groot park aan de
zuidwestzijde van het centrum, gelegen tussen de wijken Grunobuurt, Corpus den Hoorn, Buitenhof en Laanhuizen. Het is een gemeentelijk monument.

De aanleg van het park was een initiatief van de Groninger industrieel Jan Evert Scholten, die in eerste instantie een plek zocht om zijn projecten en landbouwmachines te demonstreren. In 1909 richtte Scholten de Vereeniging Het Stadspark op met als doel geld in te zamelen voor een volkspark. Toen er voldoende geld was ingezameld, kon onder het toeziend oog van de vereniging met de aanleg worden begonnen. De vereniging bleef zich daarna bezighouden met het beheer van het park. Het park werd
ontworpen door de landschapsarchitect Leonard Springer, samen met de Groningse directeur van gemeentewerken J.A. Mulock Houwer. Veel werkzaamheden in het park werden verricht door werklozen in het kader van de werkverschaffing.

Monument voor J.E. Scholten aan de Concourslaan

Op 19 mei 1926 vond de officiële opening plaats van het centraal in het park gelegen Stadsparkpaviljoen. Daarmee was de aanleg van het park, die dertien jaar had geduurd, voltooid. In 1931 werd als eerbetoon aan Scholten een monument geplaatst op een prominente plek aan de Concourslaan.

Aantekening in het Gouden Boek

Voor Mulock Houwer werd als gedenkteken een eik geplaatst omgeven door een gesmeed hek.

De eik voor Mulock Houwer

Ter gelegenheid van de opening van het Paviljoen kreeg de vereniging geschenken, waaronder het “Gouden Boek”, een boek waarin de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van de vereniging konden worden opgetekend.

Het Gouden Boek

De Vereniging Het Stadspark werd in 1949 opgeheven, daarna nam de gemeente Groningen het beheer van het park op zich.

Vanaf de jaren ’50 deed er een hardnekkig gerucht de ronde dat Jan Evert Scholten de grond en het park aan de stad had geschonken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Drafbaan altijd een Drafbaan zou blijven. Toen B&W van Groningen in 2020 het voorstel deden om het contract met de drafsportvereniging op te zeggen, ging men op zoek naar schriftelijk bewijs voor het bestaan van dat geheimzinnige “legaat van Scholten”. Lees er meer over in het artikel van Henry van Voorn in Sport in Stad. Het legaat is tot op heden spoorloos…
(bron: Wikipedia, Gouden Boek, jaarverslagen Vereeniging Het Stadspark)

Stadshistoricus Beno Hofman deed op Oogtv in zijn programma de Stadswandeling op 23 november 2020 het Stadspark aan en bezocht een paar markante plekken.

Sinds de aanleg ruim een eeuw geleden is er heel wat veranderd. De laatste grote verandering dateert uit begin jaren ’70, toen de westelijke ringweg werd aangelegd en het park daardoor verdeeld werd in een oostelijke deel en een westelijk deel. Oftewel een voor- en een achterpark, zoals het in de volksmond heet. Een kaartje uit 1974 toont hoe het er toen uitzag. Merk op dat de grote Zonneweide op de tekening door paden in 3 stukken is verdeeld.

Op dit moment timmert de gemeente aan de weg met een speciale website over het Stadspark waarop je kunt zien wat er in het huidige stadspark te zien en te doen is.

Het Scholtensmonument aan de Concourslaan raakte in 2020 door een dodelijke aanrijding zwaar beschadigd. Maar er is goede hoop dat het in september ’21 weer hersteld zal zijn, zo bericht RTVNoord op 25 maart,

.