Nieuwsbrieven Vereniging Stadspark Natuurlijk!

– Opgericht 24-8-2021, KvK nr. 83801782 –

De aankondiging dat we onze actiegroep wilden omvormen tot een vereniging bleef niet zonder gevolgen. Ondanks de vakantietijd meldden zich vrijwel onmiddellijk 45 mensen aan als lid, zodat de vereniging op het moment van oprichting 45 leden telde. Een mooi resultaat en een duidelijk signaal dat onze vereniging in een behoefte voorziet en bestaansrecht heeft als vertegenwoordiger van Stadjers bij de ontwikkelingen van het Stadspark en de omvorming van de drafbaan als evenemententerrein.

Op het moment van schrijven, precies twee week later, is het ledental gegroeid tot 69. Opvallend is dat de leden niet beperkt blijven tot bewoners van de vijf wijken die direct rond het Stadspark zijn gelegen, maar ook verder weg wonen, in wijken als de Oosterpoort, Helpman, Paddepoel, het Centrum, Hoogkerk en Vinkhuizen. In totaal vertegenwoordigen de huidige leden van Stadspark Natuurlijk 20 wijken! Opnieuw een teken dat het Stadspark allang een park is voor alle Stadjers en dat de overlast door de evenementen in het stadspark niet beperkt blijft tot de directe omgeving.

Dat zullen wij in onze toekomstige gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en de politiek dan ook benadrukken.

Na de oprichting van de vereniging is een persbericht verstuurd naar de pers, de gemeente, het college van B&W en raadsleden van alle partijen. Ook OOGtv besteedde aandacht aan het persbericht. Inmiddels is het verplichte papierwerk afgerond en staat de vereniging Stadspark Natuurlijk! nu als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, wat ons een sterkere positie geeft als belangenbehartiger dan toen we nog een actiegroep waren.

De website is inmiddels aangepast aan onze nieuwe status. Deze blijft voor iedereen toegankelijk, alleen zal de Nieuwsbrief in de toekomst alleen nog aan de leden van de vereniging worden toegestuurd. Dit is dan ook de laatste Nieuwsbrief die op de website zal worden gepubliceerd en aan anderen dan onze leden wordt verstuurd.

Op de oprichtingsvergadering is kort gesproken over toekomstige stappen en acties. Omdat maar een klein deel van de leden daar aanwezig kon zijn en de focus lag op de daadwerkelijke oprichting van de vereniging zijn we daar niet al te lang mee bezig geweest, maar uiteraard hebben toekomstige ontwikkelingen en initiatieven onze aandacht. Graag horen we van jullie welke ideeën er daarover bij jullie leven! Ook horen we graag welke speciale deskundigheid er bij jullie aanwezig is. Dus heb je een idee of een speciale deskundigheid die van pas kan komen, laat het ons weten!

De vereniging heft geen contributie. Het oprichten van een vereniging kost echter wel iets (eenmalig) en daarnaast zijn er (lage) terugkerende kosten, zoals het abonnement voor de website, en wellicht in de toekomst, als het evenementenseizoen weer losbarst, uitgaven voor flyers e.d. , een en ander afhankelijk van wat we willen ondernemen. Een aantal leden heeft aangegeven daar graag een bijdrage voor te willen leveren. In de bij deze mail meegestuurde notulen van de oprichtingsvergadering (alleen voor leden)  staat vermeld hoe men een donatie aan de vereniging kan doen.  

Wat te doen bij overlast door evenementen?

Afgelopen weekend kregen we enkele meldingen van overlast door muziek uit het gebouw bij de Drafbaan en van de Zonneweide in het Stadspark zelf. Omdat er op de evenementenkalender geen muziekevenementen waren aangegeven, kon dit twee dingen betekenen:

1) een besloten feest (was op de Drafbaan het geval – feest van een studentenclub)

2) een illegaal feest (was op de Zonneweide het geval, een technorave die tot zondagochtend 8.00 uur duurde)

In beide gevallen kun je de gemeente niet bellen, want het overlastnummer: 050-36711 33 is alleen bereikbaar tijdens openbare evenementen waarvoor een vergunning is verleend. De enige oplossing die je dan rest, is de politie te bellen op nummer 0900-8844.

In het geval van de Drafbaan had dat effect en merkte de melder na een uur dat de overlast was opgehouden; de technorave is de hele nacht doorgegaan, maar onduidelijk is of iemand de politie ook heeft gebeld.

Wat je in elk geval wel kunt doen bij alle vormen van overlast door evenementen, legaal of illegaal, besloten of openbaar, is een digitale melding maken bij de gemeente, via het Meldpunt Overlast en Zorg.

Ga daarvoor naar de gemeentelijke site en klik door naar het formulier. Er zal dan weliswaar geen directe actie worden ondernomen, maar de gemeente komt zo wel op de hoogte van de overlast door feestjes die bijdragen aan de vermindering van onze leefkwaliteit. Immers, als je last hebt van feestrumoer, maakt dat voor je beleving niet uit of het om een legaal of een illegaal feest gaat. Bij een digitale melding stuurt de gemeente je per mail een ontvangstbevestiging; onze tip is om deze bevestigingsmail goed te bewaren: voor je zelf heb je dan een bewijs dat je een klacht hebt ingediend voor een bepaald evenement, wat mogelijk later van pas kan komen. Tot nu toe doet de gemeente uiterst schimmig en bagatelliserend over het aantal klachten bij evenementen. Het bewaren van “hard bewijs” kan daarom geen kwaad.

Ten slotte nog dit: 69 leden is uiteraard een mooi aantal leden voor een beginnende bewonersvereniging, maar hoe meer leden, hoe sterker de vuist die we naar de gemeente kunnen maken. Dus ken je nog mensen die belangstelling kunnen hebben voor het lidmaatschap, wijs ze dan op ons bestaan en op de informatie die op de website staat. Contact met ons is mogelijk via het contactformulier en via ons e-mailadres: stadspark.natuurlijk@gmail.com. En ben je nog geen lid, maar wil je dat worden, laat het ons weten, dan sturen we je het inschrijvingsformulier en de statuten toe.

Voor de duidelijkheid: lid ben je pas als je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld en ondertekend, en dat bij het bestuur, digitaal of per post (adres staat erop) hebt ingeleverd.

Als vereniging Stadspark Natuurlijk! onderschrijven we de wens van de gemeente dat het Stadspark een park voor alle Stadjers moet zijn. Echter, in onze optiek ís het Stadspark dat allang en willen we ervoor zorgen dat het Stadspark ook aantrekkelijk blijft voor die mensen die het park bezoeken vanwege hun behoefte aan rust en ontspanning in de natuur. Bij het aantal en het soort evenementen dat de gemeente op de Drafbaan wil realiseren, moeten de belangen van omwonenden in de nabije en verre omtrek worden meegewogen, zodat die “feestjes” ook echt een feestje voor iedereen kunnen zijn. 

Daar zullen wij ons hard voor maken!

Met strijdbare groet,

Alfred, Marleen, Marieke, Manon en Lucy

namens de Vereniging Stadspark Natuurlijk!

logo