Nieuwsbrieven Stadspark Natuurlijk!

Nieuwsbrief Stadspark Natuurlijk!, nr. 14;

1-6-2021

Dag allemaal,

Een korte Nieuwsbrief, die gewijd is aan de gemeenteraadsvergadering van morgen, 2 juni 2021.

Daarin zullen de plannen voor de Drafbaan en het Stadspark aan de orde komen. Niet als hamerstukken, maar als discussiestukken met daarna besluitvorming.

Dat betekent dat er nog heel wat kán veranderen aan wat het college van B&W wil.

Stadspark Natuurlijk! heeft vernomen dat er al een aantal moties in de maak zijn die morgen ingediend zullen worden. Deze moties zijn voor een deel gebaseerd op de inspraakbijdragen van o.a. het IVN en Stadspark Natuurlijk!

Hoe de hazen zullen lopen morgen, staat nog niet vast, al is het goed je te realiseren dat de coalitiepartijen de meerderheid hebben; tot nu toe hebben zij zich niet erg kritisch getoond ten opzichte van het college, ondanks de ladingen kritiek die tegen de plannen is gekomen. Houden ze hun poot stijf, dan maken de moties weinig kans. Maar wie weet?

Wil je de gemeentraadsvergadering thuis volgen, dan kun je dat doen via de link van de gemeenteraad:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/02-juni/16:30

De plannen voor het Stadspark staan als punt 7 op de agenda. Het kan vanwege alle moties en discussies een latertje worden!

Het Dagblad van het Noorden zal naar verwachting morgen een groot artikel publiceren over het Stadspark en de Drafbaan, waarin voor- en tegenstanders aan het woord komen.

Ten slotte, voor degenen die zaterdag j.l. hebben meegeholpen met de schoonmaakactie in het park: op onze website staat een impressie met foto’s van de door ons gevonden “schatten”.  

Laten we duimen voor een gunstige stemming morgen in de gemeenteraad!

Hartelijke en strijdbare groet,

logo