Open brief aan de gemeenteraad over geluidsnormen

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom evenementen op de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. En op de pagina Evenementen en overlast vind je alle noodzakelijke informatie over de evenementen in het Stadspark en lees je hoe je een melding van overlast kunt doen.

Aan de gemeenteraad van Groningen

Geachte raadsleden,

Op 29 maart gaat u in een meningsvormende sessie praten over de geluidsnormen bij evenementen. Een onderwerp waar wij als ervaringsdeskundigen zeer bij betrokken zijn. Graag willen wij dan ook enige inzichten en vragen over dit onderwerp met u delen.

We hebben het memo dat de wethouder 15 december aan de raad heeft gestuurd, bestudeerd, alsmede het in 2018 opgestelde rapport van onderzoeksbureau Enneüs. Onze indruk is dat het laatste een ingewikkeld, technisch verhaal is met allerlei nuances, op grond waarvan de wethouder in haar memo concludeert:

De ervaring van geluidsoverlast is verschillend en van veel factoren afhankelijk. Het naar beneden bijstellen van geluidsnormen lijkt niet persé te leiden tot een daling van de ervaren overlast. We hebben daarom destijds op basis van dit rapport aangegeven geen reden te zien om de geluidsnorm aan te passen.”

Inmiddels zijn we vijf jaar verder. In 2021 heeft de raad het gemeentebestuur via een motie gesommeerd jaarlijks de overlast te monitoren. We verbazen ons er dan ook over dat in de stukken die bij de vergaderingen van 22 en 29 maart horen, geen overzicht te vinden is van die monitoring.  Want juist omdat de wethouder in haar memo aangeeft dat de ervaring van overlast van veel factoren afhankelijk is, is het interessant om concreet te zien hoeveel overlast er is gemeld en ook waarvandaan die overlast is gemeld.

In de week van 19-24 juni 2022 heeft de gemeente op diverse plaatsen decibelmetingen laten verrichten, mede op aandringen van Stadspark Natuurlijk! en met actieve hulp van verschillende leden die hun woning, gevel of balkon ter beschikking hebben gesteld. Het zou niet alleen interessant maar vooral ook verhelderend zijn om te weten wat de relatie is tussen de hoogte van de gemeten decibels en de herkomst van de overlastmeldingen. Deze gegevens moeten bij de gemeente bekend zijn. Als Stadspark Natuurlijk! hebben wij de wethouder en de Evenementendirectie om inzage in die gegevens gevraagd, maar daar tot op heden geen antwoord op gekregen.

Daarom verzoeken wij u als onze volksvertegenwoordigers om de wethouder te vragen deze gegevens openbaar te maken. Alleen als je weet bij welke decibelmetingen er overlast optreedt en hoeveel overlast er waar is gemeld, kun je een duidelijk beeld krijgen van de ernst van de overlast en de relatie tussen decibels en overlast, en wordt ook duidelijk hoe ver de overlast reikt.

Het bij de stukken van 22 en 29-3 gevoegde verhaal van mevrouw Sterkman over de geleden overlast bevestigt het beeld dat onze vereniging op basis van meldingen van onze aanhang heeft gekregen. De langdurige en veelvuldige overlast van de buitenevenementen maken de zomers voor de omwonenden in omliggende wijken tot een beproeving. Deze vorm van geluidsoverlast is een bron van stress en heeft gevolgen op zowel fysiek, psychisch als sociaal terrein. We vinden het treurig dat in het memo van de wethouder geen woord wordt gewijd aan de lichamelijke en geestelijke gevolgen voor de Stadjers die deze overlast structureel ervaren. Voor deze Stadjers is in de zomer de leefbaarheid in het geding.

Enige maanden geleden hebben wijzelf een evaluatie opgesteld over het Evenementenseizoen 2022. Die hebben wij u op 29 september 2022  toegestuurd. Mocht die aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u de evaluatie vinden via deze link.

Het is onze vereniging niet te doen om een verbod op buitenevenementen. We leven immers in een stad met een groot aantal jongeren die behoefte hebben aan feesten. Maar het mag niet zo zijn dat er geen grenzen worden gesteld aan de voorwaarden voor die feesten. Immers, in de gemeente Groningen wonen nog altijd meer mensen bóven de 35 dan erónder. Voor een groot deel zijn dit mensen die bijvoorbeeld jonge kinderen hebben of werkzaam zijn in beroepen waarbij een gezonde en voldoende nachtrust essentieel  is.

Wij pleiten voor een betere balans tussen de verschillende belangen: enerzijds de behoefte aan evenementen, anderzijds de behoefte aan meer rust en minder overlast voor omwonenden. Daarom verzoeken wij u om u kritisch op te stellen bij de behandeling van dit onderwerp, te luisteren naar wat de gewone Stadjers u over de gevolgen van de overlast kunnen vertellen en ernaar te handelen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Stadspark Natuurlijk!

Alfred Somsen, Lucy Pijttersen, Manon van der Meulen, Marieke Meeder, Marleen van der Wilk.

Update 6-4-23

De meningsvormende raadsvergadering over geluidsnormen vond op 29-3-2023 plaats. Van deze vergadering zijn verslagen te vinden op Oogtv en in het Dagblad van het Noorden. Uit de discussie kwam duidelijk naar voren dat de overgrote meerderheid van de raad geen heil zag in het verlagen van de decibelnormen. Wel werd er gepleit voor “betere nazorg” (waarmee het herstel van de klachtentelefoon werd bedoeld), samenvoeging van de locatieprofielen voor Suikerunie en Stadspark en betere spreiding van evenementen.

Opmerkelijk was ook dat geen enkele partij de behoefte uitsprak om de monitoringscijfers over de week van 19-24 juni 2022 in te zien. Merkwaardig. Waar dient die monitoring dan voor? Toch om beter inzicht te krijgen in het verband tussen decibels en overlast? Behalve misschien als je het antwoord hoort dat Paul Grimmius van Paradigm namens de Evenementenorganisaties gaf toen hem werd gevraagd wat verlaging van de decibelnormen voor gevolgen zou hebben: hij voorspelde dat dan een aantal evenementenorganisaties de stad zouden verlaten en er minder grote evenementen konden worden georganiseerd. Dat kun je bijna zien als een dreigement waarvoor de raad blijkbaar terugschrikt. De hele vergadering valt terug te zien via deze link.

Een week later, op 5-4-2023 kwam het onderwerp geluidsoverlast nog even terug in de gemeenteraad toen een motie van de PVV en de PvhN Groningen in stemming werd gebracht, waarin om meer onderzoek werd gepleit. Op de indieners en de Stadspartij 100% Groningen na werd deze motie verworpen, omdat deze overbodig werd geacht om diverse redenen (“We weten heel goed waar de geluidsoverlast is” , “Ambtelijke capaciteit kan beter elders worden ingezet”, “Dat je geluid hoort, wil nog niet zeggen dat er sprake is van overlast”, “Overlast is subjectief”, enz.).

Kortom, we zullen dat onderzoek zelf moeten doen.

Een gedachte over “Open brief aan de gemeenteraad over geluidsnormen

 1. Kees de Bock

  Kenmerkend voor de manier van benaderen van het probleem van geluidsoverlast door de wethouder!
  Daarom voor u allen deze opdracht: “Zoek hieronder de verschillen?”
  “Het naar beneden bijstellen van geluidsnormen lijkt niet persé te leiden tot een daling van de ervaren overlast”.
  “Het naar beneden bijstellen van geluidsnormen lijkt persé niet te leiden tot een daling van de ervaren overlast”.
  Oplossing: De eerste zin staat als conclusie in de memo van de wethouder en de tweede zin is de interpretatie hoe de wethouder ermee om wenst te gaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s