Heftig dagje

Heftig dagje

Dat was een heftig dagje, die 26e april. Nadat we bij de provincie bezwaar hadden gemaakt tegen de vuurwerkvergunning op Kingsland, vernamen we dat de hoorzitting over die bezwaren pas weken ná de bewuste dag zou worden gehouden. Dat zou betekenen dat het vuurwerk in elk geval zou doorgaan, ook al zouden we naderhand misschien gelijk krijgen. Dat ontmoedigende beleid is er waarschijnlijk de oorzaak van dat steeds minder mensen besluiten niet meer op die manier te protesteren tegen voorgenomen beleid; het kalf is dan al verdronken, dus waarom zou je de put nog dempen?

Vandaar dat we te elfder ure toch nog besloten een uiterste poging te doen het vuurwerk tegen te houden door bij de rechtbank in Groningen een zogenaamde Voorlopige Voorziening aan te vragen. (Zie ons vorige bericht). Dat werd onverwacht een veel grotere juridische zaak dan we hadden gedacht, want de rechtbank in Groningen achtte zich niet bevoegd in dezen en verwees de zaak door naar de Raad van State in Den Haag, die er diezelfde dag nog een uitspraak over moest doen. De uitspraak kwam om even na zessen ’s avonds en was voor ons een teleurstelling: het vuurwerk mocht doorgaan. Deze uitspraak was gebaseerd op drie hoofdargumenten:

  1. We hadden de voorlopige voorziening op het laatste moment aangevraagd, waardoor de organisator mogelijk in financiële problemen zou komen en het festival slechte publiciteit zou kunnen krijgen;
  2. Het vuurwerk zou maar beperkt van omvang zijn en geen grote vervuiling of natuurverstoring tot gevolg hebben;
  3. de provincie heeft de afsteker van het vuurwerk erop gewezen dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, waaronder een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming. Maar het besluit waarover de RvS oordeelde, is de vergunning krachtens het Vuurwerkbesluit. En voor dat besluit is het mogelijk ontbreken van de ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming niet van belang.

Deze argumenten zijn vooral formeel en gaan over een afweging van belangen. Wat je daarvan ook mag vinden, feit is dat het hoogste rechtscollege van het land geoordeeld heeft dat het vuurwerk kan doorgaan. (De volledige uitspraak valt hier te lezen.) De inhoudelijke behandeling van ons bezwaar bij de provincie moet echter nog steeds plaatsvinden. Op de speciale hoorzitting die naar verwachting eind mei of begin juni zal plaatsvinden, kunnen we uitgebreid toelichten waarom we van mening zijn dat het vuurwerk geen onderdeel van het evenement had mogen zijn. Daarbij is het opvallend dat in een plaats als Meppel het vuurwerk op Koningsdag juist is afgelast (daar heeft de `tand des tijds’ dus wel toegeslagen), en ook de gemeente Groningen heeft meer oog voor de belangen van de natuur dan de provincie: zo is het vlaggen op de Der Aa-kerk verboden vanwege de in de toren broedende slachtvalk.

We kijken met andere woorden uit naar de hoorzitting, waar ook andere bezwaarmakers voor uitgenodigd zullen worden. Misschien wordt dat wel de lakmoesproef voor het natuurbeleid van onze provincie.

Wij kijken ernaar uit en houden iedereen op de hoogte!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s