Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Welkom op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk!

Speciaal voor de aanstaande verkiezingen op 14, 15 en 16 maart hebben we dit bericht gewijd aan de standpunten die de verschillende partijen hebben over hun visie op het Stadspark, de evenementen op de Drafbaan en de overlast van diezelfde evenementen. Want onze keuze in het stemhokje bepaalt welke partijen er de komende 4 jaar in de gemeenteraad zitting zullen nemen. De grootste partijen zullen naar verwachting het college van B&W vormen en dus het beleid bepalen.

Wat er op de Drafbaan en in het Stadspark gaat gebeuren, is afhankelijk van welke partijen in het college van B&W komen te zitten. Het valt echter niet mee om snel een overzicht te krijgen wat elke partij met het Stadspark en de evenementen voorheeft. De partijprogramma’s zijn bij elke partij weer anders van opzet en de vele ronkende woorden kunnen verbloemen welke betekenis erachter schuilgaat.

Daarom hebben we ten behoeve van onze achterban en andere belangstellenden een alternatieve stemwijzer gemaakt.

 • Ten eerste hebben we alle partijen 5 stellingen voorgelegd met het verzoek aan te geven of ze voor of tegen de stelling zijn met de mogelijkheid hun keuze kort toe te lichten.
 • Daarnaast hebben we alle partijprogramma’s doorgenomen op de steekwoorden Stadspark, natuur, evenementen en (geluids)overlast en per partij kort hun visie op die onderwerpen samengevat. En omdat woorden en daden niet altijd samengaan hebben we ook het stemgedrag in de gemeenteraad bekeken op 3 onderwerpen die met het Stadspark en de evenementen te maken hebben. Tezamen vormt dit alles een soort alternatieve stemwijzer. Ga voor het overzicht van de partijprogramma’s en het stemgedrag naar de pagina Stemwijzer Stadspark Natuurlijk!

We zijn ons ervan bewust dat iedereen zijn eigen afweging wil maken. We hebben ons hierbij dan ook onthouden van commentaar en geven niet meer informatie dan wat de partijen zelf hebben gezegd, geschreven en hoe ze gestemd hebben. Iedereen mag daaruit zelf een conclusie trekken. Het is uiteraard aan te raden om zelf meer informatie te verzamelen door bijvoorbeeld de partijprogramma’s door te lezen en verkiezingsbijeenkomsten te volgen of te bezoeken. En wil je het grote lijsttrekkersdebat op OOGtv van 14-3 terugzien, klik dan hier. Een waarschuwing vooraf: in dat lijsttrekkersdebat ging het nauwelijks over de natuur of het Stadspark en al helemaal niet over overlast door evenementen. Wees je er bovendien van bewust dat alle partijen zichzelf in verkiezingstijd van hun beste kant laten zien. Wat er na de verkiezingen van alle mooie woorden overblijft, is dan ook nog maar de vraag

Hieronder vind je de 5 stellingen met daarbij aangegeven welke partijen voor of tegen de stelling waren.

Antwoorden op de stellingen

De 16 partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn, op volgorde van plaats op het stembiljet:

1. GroenLinks. 2. PvdA. 3. D66, 4. SP (Socialistische Partij), 5. VVD, 6. CU (ChristenUnie), 7. PvdD (Partij voor de Dieren), 8. CDA, 9. Stadspartij, 10. S&S (Student & Stad) 11. PVV., 12. PZ (Partij van de Zuinigheid), 13. PvhN (Partij voor het Noorden), 14. FvD, 15. BvNL, 16 TD (Teunis Dokter).

De PvdA en S&S hebben niet of pas na publicatie op onze stellingen gereageerd. Zij ontbreken in onderstaand overzicht. D66 had de antwoorden naar een verkeerd adres gestuurd. Die antwoorden zijn inmiddels toegevoegd.

1. Het economische voordeel van grote evenementen op de Drafbaan is voor de stad zo groot dat het opweegt tegen de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende en verder gelegen wijken.

Ja, zeiden: VVD, CDA,

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, SP, CU, PvdD, Stadspartij, PVV, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

2. De uitgeroepen klimaatnoodtoestand, en de aangenomen motie van juni 2021 over tegengaan overlast Drafbaan, kunnen leiden tot minder grote evenementen en halvering van het aantal “geluidsdagen” op de Drafbaan.

Ja, zeiden: SP, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvnN, FvD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, CU, PVV, BvNL, TD

3. Ten behoeve van de leefbaarheid en de volksgezondheid moet er in stedelijk gebied meer aandacht komen voor het belang van rust en natuur in groene gebieden zoals het Stadspark.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

4. Omwonenden van festivalterreinen die overlast ervaren van grote evenementen, moeten meer zeggenschap krijgen over de voorwaarden waaronder die evenementen plaatsvinden.

Ja, zeiden: GroenLinks, D66, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, PZ, PvhN, FvD, BvNL, TD

Nee, zeiden: –

5. De lasten van grote, wijkoverstijgende evenementen moeten evenredig worden verdeeld over alle inwoners van de stad. Daarom is het noodzakelijk grote evenementen te spreiden over de hele stad en niet alleen maar te concentreren op de Drafbaan en het Stadspark.

Ja, zeiden: SP, CU, PvdD, CDA, Stadspartij, PVV, PvhN, FvD, TD

Nee, zeiden: GroenLinks, D66, VVD, PZ, BvNL

Het veel uitgebreidere en volledige overzicht met de toelichting van de partijen op hun keuze vind je op pagina Stellingen over het Stadspark en evenementen:

2 gedachtes over “Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 1. Kees de Bock

  Wat een goed en leuk initiatief om een alternatieve Stemwijzer Stadspark te ontwikkelen. En ook vooral creatief en hopelijk constructief voor het maken van keuzes in het stemhokje. Vooral die laatste twee aspecten zullen nodig zijn in de barre strijd om behoud van en leefbaarheid in en rondom het Stadspark. Ik zelf ben erg betrokken bij het Stadspark maar omdat ik “op de Poffert” woon in Westerkwartier mag ik niet in de Stad stemmen. Toch zou ik graag een stemadvies willen afgeven en dat advies luidt: “Stem Lokaal”! De samenvoeging van 3 lokale politieke partijen biedt de kans voor alle Groningers om een “vette” stempel te kunnen gaan drukken op het beleid. Dus de Stadspartij (100% voor de Stad Groningen) is een gedegen optie en verdient een dikke kans. Negatief stemadvies geef ik af voor Groen Links. Uit niets is gebleken de afgelopen vier jaren dat deze partij haar idealen heeft geprobeerd te verwezenlijken in en rondom het Stadspark. Enorme kletspraat en wartaal naast onverklaarbare keuzes heeft deze grootste politieke partij de burger en Stadsparkwijkbewoners opgedrongen. Moeten we nooit meer toelaten met ons allen. Succes!

  Like

 2. Roel Harkema

  Groen Links heeft voor mij totaal afgedaan. Die zijn ook op andere dossiers volledig door het ijs gezakt. Natuurlijk ga ik stemmen, dat blijft de beste optie. Helaas ligt de echte macht niet bij de passanten uit de politiek maar bij geduldige ambtenaren die er al jaren zitten en gewoon het juiste moment voor voldoende draagvlak afwachten. Op afwijkende onwelgevallige inbreng vanuit omgeving of andere betrokken zitten deze deskundigen niet te wachten, hooguit alleen op leuke ideetjes.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s