Goede Voornemens

Welkom op de site van de vereniging Stadspark Natuurlijk! Op déze plek vind je ons blog met regelmatig een nieuw bericht over de ontwikkelingen rondom de Drafbaan en de besluitvorming over het Stadspark. Wie wij zijn en waarom we deze vereniging hebben opgericht kun je lezen op de pagina “Wie zijn wij”. Wil je contact met ons, ga dan naar de pagina “Contact en Credits“. Het laatste nieuws over het park en het evenementenbeleid in kranten en nieuwssites vind je op “Nieuws uit de media“. En op de Agenda kun je de actuele stand van zaken in de gemeentelijke politiek volgen en zien welke evenementen er op de drafbaan en in het park gepland staan.

GOEDE VOORNEMENS

Tegen het einde van het jaar zijn de goede voornemens en de nieuwjaarswensen niet van de lucht. Iedereen wenst elkaar een goede toekomst toe, waarin alles beter zal zijn dan nu. Maar zal dat ook gelden bij de ontwikkelingen rond de Drafbaan en het Stadspark?  

Momenteel is de pas aangestelde parkregisseur bezig met verkennende gesprekken met diverse organisaties en personen met de bedoeling eind januari een parkcommissie te vormen die als adviescommissie de gemeente zal adviseren over de ontwikkelingen volgens de Stadsparkvisie. Het bestuur van Stadspark Natuurlijk! heeft tijdens een wandeling door het Stadspark kennisgemaakt met de parkregisseur. Het was een prettige kennismaking, waarin beide partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren. Uit het gesprek werd duidelijk dat de parkcommissie voor het Stadspark wordt opgezet als een adviescommissie, naar het voorbeeld van de parkcommissie voor het Noorderplantsoen – waar in november nogal wat om te doen is geweest. Het is de bedoeling dat deze Stadsparkcommissie gaat bestaan uit maximaal 10 leden die representatief moeten zijn voor de gehele bevolking van Groningen. Deze commissie zal regelmatig bijeenkomen om advies te geven over ingediende plannen en initiatieven. Tevens wil de gemeente dat de beoogde leden de Stadsparkvisie onderschrijven. Nu is deze visie een 72 bladzijden tellend document waarin tal van speerpunten worden aangestipt die deels tegenstrijdig lijken te zijn, zoals het versterken van de biodiversiteit en het behoud van rust aan de ene kant, met aan de andere kant de wens voor meer reuring en grotere publiekstrekkers. Dat betekent dat er door de Stadsparkcommissie keuzes moeten worden gemaakt en in dat verband is de samenstelling van de Stadsparkcommissie van groot belang. Wie nemen daar zitting in en spelen de zienswijzen die veel Stadjers destijds hebben ingediend nog een rol? Is er voor de commissie voldoende ruimte om rekening te houden met de veel geuite wens tot behoud van rust en natuur in het park? Maar los daarvan: de commissie doet niet meer dan adviezen geven, die de gemeente rustig naast zich meer kan leggen.

Dat hadden wij graag anders gezien toen wijzelf destijds het idee van een Stadsparkcommissie opperden. Naar het voorbeeld van de manier waarop het Vondelpark in Amsterdam wordt beheerd, hadden wij het idee geopperd voor een Stadsparkcommissie die een coördinerende rol speelt bij activiteiten en beheer van het park, om het kwetsbare park beter te kunnen beschermen. Maar dat idee vond hier geen voedingsbodem.

Alle goede bedoelingen ten spijt: het stelt ons teleur dat de gemeente geen lering heeft getrokken uit de recente ontwikkelingen binnen de parkcommissie van het Noorderplantsoen en gewoon volgens het vertrouwde recept door wil gaan, waarbij de gemeente de regie volledig in handen heeft. Wim Koks van de SP heeft hier in de gemeenteraad vragen over gesteld. Het antwoord van B&W is te vinden via deze link. Het is zo vaag en algemeen dat je er alle kanten mee op kunt en stelt daarom niet echt gerust. En het feit dat de gemeente alvast besloten heeft om de parkeerplaats aan de Concourslaan aan te wijzen als locatie voor het skatepark zonder dat de nog samen te stellen stadsparkcommissie daar een advies over heeft kunnen uitbrengen, kan als een veeg teken worden opgevat. Hoe serieus neemt B&W die stadsparkcommissie eigenlijk? Vooralsnog heeft Stadspark Natuurlijk! voor 2022 het goede voornemen om goed contact te houden met de parkregisseur en met een positief-kritische houding deel te gaan nemen aan de Stadsparkcommissie.

In november 2021 speelde de inspraak op de Omgevingsvisie, die momenteel in de week ligt voor aanname in de gemeenteraad. De gemeente heeft nu een reactienota geschreven voor de Omgevingsvisie, waarin een overzicht staat van alle ingebrachte zienswijzen, met vermelding van hoe ze daarmee willen omgaan. Ook Stadspark Natuurlijk! had een korte zienswijze geschreven.

Het goede nieuws is dat de gemeente inhoudelijk heeft gereageerd op onze voorstellen, dat is al meer dan wat er vorig jaar met onze zienswijze op de Visie Stadspark gebeurde.

Het slechte nieuws: de gemeente vindt haar inhoudelijke argumenten beter dan de onze en neemt onze suggesties, voorstellen of zorgen niet over.

Dus:

– geen nadruk op rust en ontspanning in grote groene gebieden zoals het Stadspark.

– geen oog voor onze zorg over een extra fietsverbinding langs de heemtuin.

– geen heldere belangenafweging tussen grote evenementen en het effect daarvan op omwonenden, want die is in juni 2021 al geweest. Een argument dat formeel klopt maar inhoudelijk niet.

– geen aanvullende tekst over monitoring en bijsturen van beleid op basis van resultaten van monitoring. Het bestemmingsplan zou voldoende waarborg bieden.

Uiteindelijk een teleurstellende reactie, we zullen moeten blijven opletten bij alle komende ontwikkelingen.

De verkiezingen komen eraan! Op 16 maart 2022 kunnen de Stadjers naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Om te weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de ontwikkelingen binnen het Stadspark en de Drafbaan is het goed om niet alleen naar hun verkiezingsprogramma te kijken, maar ook naar het stemgedrag in de afgelopen jaren. Want de goede voornemens zijn altijd wel volop te vinden in de verkiezingsprogramma’s, maar bij de uitwerking ervan laat de praktijk nog wel eens te wensen over. Stadspark Natuurlijk! zal de komende maanden uitgebreid aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen besteden. Hou de site dus in de gaten.

Ten slotte willen we graag afsluiten met een nieuwjaarswens:

We wensen iedereen een voorspoedig, gezond 2022 toe, waarin het Stadspark naast een gezellige plek voor alle Stadjers ook de rust en stilte kan blijven bieden aan die Stadjers die het park waarderen om de weldadige combinatie van natuur en rust.

En op de Drafbaan is een feestje op zijn tijd prima, maar met mate, en met voldoende aandacht voor de aanslag die die feestjes hebben om de omgeving en omwonenden.

Alfred, Lucy, Manon, Marieke en Marleen, namens

2 gedachtes over “Goede Voornemens

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s