Hoe komen we van de drafsport af?

De laatste koersdag in het Stadspark op 1 augustus 2021 vond onder grote publieke belangstelling plaats.

Op 18 juli en 1 augustus a.s. worden de laatste paardenkoersen op de Drafbaan in het Stadspark verreden. Het college van B&W en de evenementensector kraaien victorie, maar ook zijn er vele Stadjers die dit besluit onnodig vinden en niet begrijpen waarom dit ingrijpende besluit moest worden genomen. Onder hen natuurlijk ook de mensen van de drafsport zelf, die alle mogelijke moeite hebben gedaan om compromissen te vinden waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Tevergeefs, zoals we weten.

Om de drafsport voor de laatste maal in het zonnetje te zetten, plaatsen we hier een ingezonden stuk van Kees de Bock, bestuurslid van de KHRV. Deze bijdrage heeft hij tijdens de laatste inspreekmogelijkheid in mei j.l. voor de gemeenteraad voorgedragen, onder de titel: Opfriscursus: Hoe komen we van de Drafsport af?

Een leerzame cursus die veel vertelt over het politieke spel in de gemeente Groningen en niet alleen op het verdrijven van de drafsport betrekking heeft.

Welkom!

WELKOM BIJ DE OPFRISCURSUS VOOR LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN DE GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN.

Mijn naam is Kees de Bock en ik ben weer uw docent. Opfrissen omdat de oorspronkelijke basiscursus “Hoe komen we van de Drafsport af” van vlak voor 9 september 2020 ook al weer wat is weggezakt. Maar ik moet zeggen dat die wel z’n vruchten heeft afgeworpen. Het huurcontract met de KHRV is opgezegd op basis van onvolledige informatie en de rechter heeft de gemeente inzake het ontruimen in het gelijk gesteld op basis van foute cijfers. Geweldig resultaat.  Ik ga ervan uit dat de drafsport na deze opfriscursus definitief geëlimineerd kan worden uit het Stadspark.

Net zoals bij de basiscursus blijven enkele zaken wel van belang. U bent nu namelijk politicus, maar wel gewoon als burger geboren. Omdat die twee rollen kunnen conflicteren is het van het grootste belang dat u op tijd de opfriscursus volgt. Het gevaar bestaat anders dat u de grip op de situatie verliest, u zich dingen gaat afvragen en dat u zelfs gaat twijfelen over uw standpunten. Dat moeten we niet hebben en daarom herhaal ik nog even de 9 belangrijke regels.

1. Verspreid zo veel mogelijk cijfers die ongunstig zijn voor behoud van de drafsport. Of ze kloppen doet er niet toe, als de getallen maar afschrikken. Dat blijkt immers afdoende effect te sorteren.

2. Er worden enkel door externe bureaus onderzoek verricht en het resultaat staat al vast. Een ieder kan zich dan makkelijk verschuilen achter hun eenzijdige conclusies. En die conclusies kunnen gebruikt worden om de Raad over de streep te trekken.

3. Als het een nadeel voor de drafsport oplevert dan cijfers direct ophogen zoals de tienduizenden euro’s voor de rijplaten of tonnen voor onderhoud op de drafbaan, en laat die enkel ten laste van de drafsport komen.

4. Blijf bezwaren tegen de drafsport te allen tijde benadrukken en zeker als de KHRV overlevingspogingen onderneemt. Want het was geweldig dat zelfs de rechter oreerde dat het juryhuisje in de weg staat terwijl de KHRV al meer dan een jaar aangeeft dat alles behalve de sintelbaan weg mag.  

5. Als de drafsport door blijft zaniken dat ze willen blijven koersen, is het van belang dat u zegt dat er in 2020 een “democratisch” besluit is genomen. Weliswaar op basis van merendeels dubieus onderzoek maar gewoon volhouden. Dit maakt immers dat hun alternatieven niet in overweging genomen behoeven te worden.

6. Vraag uzelf nooit af of u oordeelt over een situatie waar u niets vanaf weet of geen enkele feeling mee hebt. Om dit te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat u alle bedenkelijke aspecten van de drafsport voor ogen blijft houden, zoals het dierenwelzijn en uiteraard het verderfelijke gokken.

7. Blijf uitstralen dat evenementen geen keerzijde hebben en enkel geweldig, duurzaam en groen zijn. Benadruk dat de evenementen nooit te combineren zijn met drafsport. Vermijd daarbij wel lastige vragen omtrent de afgelopen 20 jaar.

8. Kom als collegevertegenwoordiger nooit in contact met de drafsport. En raadsleden enkel op invitatie. Bezoek nooit een koers, ga er überhaupt nooit heen en ga nimmer zomaar in gesprek. Negeer alles en houdt dat vol. Het zijn immers slechts burgers?

9. Vraag u nooit af of u wel de juiste besluiten heeft genomen als volksvertegenwoordiger. Verander in ieder geval nooit van mening. Blijf bij uw standpunt, wat er ook gebeurt. Weg met die drafsport!  

Ik hoop oprecht dat deze opfriscursus daartoe heeft bijgedragen, dank u wel voor uw belangstelling.

Kees de Bock, bestuurslid KHRV

Als een cynisch bedankje aan de twee verantwoordelijke wethouders werd een van de koersen op 1 augustus naar hen vernoemd; de Glimina Chakor & Inge Jongman-bedankt trofee werd gewonnen door pikeur Jim Veldman met Herman Hazelaar. Beide wethouders schitterden bij de uitreiking overigens door afwezigheid.

Een uitgebreid verslag van deze laatste, mooie, koersdag is te lezen in dit door Geert Koops geschreven artikel van het Dagblad van het Noorden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s