Rust in het park, reuring op de Drafbaan

Rust in het park, reuring op de Drafbaan: een natuurlijke visie op het Stadspark

De toekomst van het Stadspark houdt de gemoederen aardig bezig. De gemeente heeft haar visie daarop verwoord in de vooringenomen collegebrief en de warrige, onsamenhangende nota Herijking Visie Stadspark. De laatste is een slordig in elkaar geflanste lappendeken van allerlei, elkaar deels tegensprekende visies, waarin het Stadspark vanuit verschillende kanten wordt belicht. Het valt niet mee om daar een lijn in te ontdekken en dat komt vooral omdat er geen overkoepelende visie aan ten grondslag ligt. De gemeente wil er van alles mogelijk maken, maar rust en drukte verdragen elkaar nu eenmaal niet, het is óf het een óf het ander. De indeling in zones die de gemeente daarvoor als “oplossing” aanbiedt, fungeert alleen op de tekentafel, maar in het echt lopen de lijnen door elkaar. Hoe je het wendt of keert, drukte en de herrie in de ene zone zullen onvermijdelijk invloed hebben op de natuur en de rust in de andere zone, ook al hebben die op de tekening een andere kleur gekregen. En dan hebben we het nog niet eens over de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Bestemming Groen voor een groen en rustig Stadspark moet zo blijven

Het bestemmingsplan geeft de grenzen aan voor wat er in een bepaald deel van de stad wel en niet mag gebeuren. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van álle betrokkenen, dus niet alleen die van plannenmakers, ondernemers of feestvierders, maar ook die van natuurliefhebbers en omwonenden. Het huidige bestemmingsplan schrijft voor dat het Stadspark minus de Drafbaan de bestemming “groen” heeft. Maar in de Herijking visie Stadspark staan veel punten die daarmee in strijd zijn. Wordt die zonder meer aangenomen, dan betekent dit dat er voor het Stadspark een locatieprofiel zal worden opgesteld dat met de huidige bestemming “groen” in strijd is. De consequentie daarvan is dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Stadspark Natuurlijk! vindt dat de bestemming “groen” leidend moet zijn, zodat aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig is.

Daarom komen wij met een andere visie op het Stadspark, een natuurlijke visie, die rekening houdt met:

 a) de wensen van de vele bezoekers en omwonenden; b) het huidige bestemmingsplan; c) de natuurlijke waarde van het park zelf als groene oase van rust en stilte; d) behoud van de aantrekkingskracht van het gehele Stadspark, inclusief Drafbaan, voor álle Stadjers, of ze nu voor de rust of voor reuring komen.

Onze visie op het Stadspark is niet ingewikkeld of onleesbaar, en laat zich in 8 woorden samenvatten:

Rust in het park, reuring op de drafbaan.

Als de voorgestelde plannen in de Herijking Visie Stadspark en het inspreekverslag worden bekeken met dat motto in het achterhoofd, is het buitengewoon simpel om te besluiten of een voorgesteld plan kan worden gerealiseerd of niet. Alle plannen die zijn ingediend kunnen simpelweg worden beoordeeld volgens de maatstaven  “rust” of “reuring”. Activiteiten die met individuele recreatie te maken hebben, zoals wandelen, van de natuur genieten of in kleine groepjes sporten of picknicken, zijn rustig en kunnen in het Stadspark plaatsvinden, activiteiten die meer publiek op hetzelfde moment aantrekken, zoals een bioscoop, een tof restaurantje met livemuziek of een georganiseerde barbecue voor een grote groep kunnen op de Drafbaan plaatsvinden.

Daarmee blijven de rust en de natuur in het Stadspark gehandhaafd, hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast en kan de Drafbaan buiten de grote evenementen om een zinvolle besteding krijgen terwijl de overlast van die drukkere activiteiten, zoals afval en parkeren van fietsen en scooters daar beter gemanaged kan worden.

Tot zover de Herijking Visie Stadspark. En dan nu de plannen voor de ontwikkeling van de drafbaan als evenemententerrein

De gemeente houdt vast aan de oorspronkelijke plannen om er een groot evenemententerrein van te maken voor evenementen tot maximaal 75.000 man publiek. Er wordt 1,6 miljoen voor begroot, maar over de omwonenden en de overlast wordt met geen woord gerept. Dat vinden wij als omwonenden onacceptabel! Er liggen 5 woonwijken rond het Stadspark waarin nog voortdurend wordt bijgebouwd (en in de hoogte, waar geluidsoverlast nog harder binnenkomt!). Bovendien komt er over enkele jaren een zesde woonwijk bij op het Suikerterrein. Hoe wil de gemeente de leefbaarheid in de wijken rondom het Stadspark garanderen? Kennelijk vindt de gemeente dat men in de woonwijken die overlast (die door de gemeente steevast wordt gebagatelliseerd, genegeerd of zelfs ontkend, maar door omwonenden zelf als ondraaglijk wordt omschreven en een reden voor verhuizing is) maar moet verdragen. Wij als omwonenden pikken die houding niet, het is een achterhaalde visie, die schreeuwt om herijking.

Omwonenden zijn niet tegen grote evenementen op de Drafbaan, maar tegen de OVERLAST van die evenementen.

Een professioneel evenemententerrein vraagt om een professionele oplossing tegen overlast. In de 1,6 miljoen die ervoor is uitgetrokken vinden we daar niets van terug. Wij als omwonenden eisen, behalve beter toezicht op het komende en gaande publiek langs de looproutes, ook oplossingen en voorzieningen die de zware geluidsoverlast tegengaan. Naast simpel toe te passen oplossingen als vervroeging eindtijd evenementen, toepassing van “slimme boxen” en verlaging van de maximaal toegestane decibels (A en C) moet er ook worden gedacht aan een fysieke voorziening. Wat te denken van een hoge en dikke geluidswal? Als je daar dan nog zonnepanelen op zet, levert dat ook nog eens groene energie op.

Dan is het evenemententerrein Drafbaan pas echt een groen evenemententerrein! Goed voor de evenementen, goed voor de omwonenden en goed voor het klimaat. Een win-win-win situatie!

2 gedachtes over “Rust in het park, reuring op de Drafbaan

 1. Jan Peutz

  Er is geen enkele reden om op deze plaats waar het woord “rust” nog betekenis heeft deze te gaan verstoren. De plannen brengen niets: alleen onrust , verstoring van het “leef”milieu , vernietiging van historische waarden zoals draverijen. verstoring van de natuur, tijdens de geplande evenementen geen toegang voor de Stadjer die even een ommetje wil maken, geen economische groei. Niets niets niets het brengt helemaal niets voor de stad Groningen. Een paar evenementen zijn leuk en daar wordt na vele jaren nog over gesproken. Rolling Stones en Tina Turner prima. Een zo’n evenement in de de 2 a 3 jaar is al veel . Meer en vaker is ongewenst en kost Groningen onvoorstelbaar veel ‘weggegooid’geld

  Like

 2. Marijke Hofman

  Het stadspark is goed zoals het nu is. Het ademt een aangename groene sfeer, de natuur is hoofdzaak. Iets meer onderhoud is wenselijk. Gebruikers zouden hun afval mee naar huis moeten nemen als de prullenbakken vol zijn.
  Evenementen met veel overlast van verkeer en geluid kunnen beter buiten de stad plaatsvinden.
  Marijke Hofman
  Witte de Withstraat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s