Geframed beeld van Stadspark als uitgestorven recreatiegebied kenmerkt herijkingsvisie stadspark

GEFRAMED BEELD VAN STADSPARK ALS UITGESTORVEN RECREATIEGEBIED KENMERKT HERIJKINGSVISIE STADSPARK

Afgelopen week presenteerde de gemeente het concept voor de herijkingsvisie Stadspark, getiteld Stadspark, park voor de stad. Volgens deze herijkingsvisie weten de Stadjers het park onvoldoende te vinden.

Dat het park bij de Stadjers niet bekend zou zijn werd meteen al gelogenstraft, toen vorig weekend het lentezonnetje scheen en grote aantallen Stadjers het Stadspark bezochten en nadat er de week ervoor ook al volop op de vijvers werd geschaatst. Stadspark Natuurlijk! las de herijkingsvisie en zette niet alleen vraagtekens bij deze framing van het park, maar ook bij de voorstellen die de gemeente doet om het park in de toekomst “aantrekkelijker” te maken.

De eerste indruk van de herijkingsvisie is die van een slordige lappendeken van allerlei ideeën en suggesties over het Stadspark. Het is erg moeilijk er een lijn in te ontdekken. Aan de ene kant worden er merkwaardige, concrete voorstellen gedaan (“openluchtbioscoop op het voormalige basketbalterrein”), aan de andere kant is deze herijkingsvisie uiterst vaag over een van de belangrijkste onderdelen van het Stadspark, de invulling van de Drafbaan. Dat valt onder een andere besluitvormingsprocedure en is dan ook een losstaand proces, maar getuige de vele uiteenlopende suggesties die er in déze herijkingsvisie vermeld worden – openstelling buiten de evenementen om voor individuele recreatie (“vliegeren”), aanleg van een wandelterrein, maar ook van een parkeerterrein en horeca, een hotel en een congrescentrum – lijkt het erop dat de gemeente nog geen idee heeft wat ze buiten de evenementen om met de Drafbaan wil. Voor de rest van het Stadspark worden er luchtkastelen gebouwd van vage ideeën, zoals een Stadsstrand terwijl men nog geen goed beeld heeft van de waterkwaliteit, en men zwijgt over concrete problemen als zwerfafval en overlast in een natuurgebied. Men heeft het vooral over het enthousiasmeren van nieuwe bezoekers, maar over de behoeften van de huidige recreanten en het beter betrekken van omwonenden bij het Stadspark geen woord. Als men het over sport heeft, dan wordt alleen sporten in groeps- of verenigingsverband genoemd. Dat hondenuitlaters, wandelaars en hardlopers op individuele basis in het park in de frisse lucht kunnen bewegen en op die manier gezond bezig zijn, wordt niet als positief aspect vermeld, laat staan dat er voorstellen worden gedaan om deze individuele sportieve recreatie te ondersteunen en te stimuleren. Het tekent de vooringenomenheid waarmee deze herijkingsvisie is opgesteld, alsof een park voor de stad alleen waarde heeft als er massale publieke belangstelling komt. O.i. is deze visie nog niet rijp voor besluitvorming.

Daarbij speelt een ander aspect mee: over de negatieve gevolgen van evenementen in het park, in de vorm van geluidsoverlast, verstoring van de natuur, verkeersproblematiek, zwerfafval en het managen van dronken of stonede bezoekers wordt niet gesproken. Op onze vragen erover verwijst de gemeente naar het Strategisch Evenementenbeleid, dat in de zomer wordt behandeld.


Met andere woorden: men wil met deze herijkingsvisie Stadspark een besluit nemen over een op onderdelen uiterst vage invulling, terwijl de voorwaarden daarvoor nog niet vaststaan. O.i. is het beter besluitvorming over de herijkingsvisie Stadspark uit te stellen tot na de besluitvorming over het Strategisch Evenementenbeleid. Want ook al staat er dat men in het park alleen evenementen wil toestaan die “kleinschalig en gemoedelijk van aard zijn, en daardoor geen noemenswaardige belasting voor de omgeving vormen”, het is wel van belang om te weten wat daar dan precies onder wordt verstaan. Zo vinden wij het opmerkelijk dat een festival als Rapalje, in het verleden toch altijd goed voor twee geluidsdagen met 8- tot 10.000 bezoekers en een hele week afsluiting van een flink stuk park, in deze herijkingsvisie wordt omschreven als een activiteit “met geringe impact op de omgeving”.
Stadspark Natuurlijk! heeft de stellige indruk dat deze visie is opgesteld vanuit een geframed beeld van het Stadspark als uitgestorven gebied waar behalve hondenuitlaters en hardlopers geen mens komt. Dat beeld klopte in 2018 al niet toen wethouder Van der Schaaf in het Stadsparkpaviljoen de plannen lanceerde voor meer reuring in het Stadspark, en nu, in coronatijd, klopt het helemaal niet meer. Ook in 2018 al was het park op zonnige dagen en met name in het weekend een plek die de Stadjers in groten getale wisten te vinden, wat voor een gezellige drukte zorgde die door sommige dagelijkse bezoekers zelfs al te druk werd gevonden. En nu in coronatijd kan het park eigenlijk op geen enkel tijdstip meer uitgestorven worden genoemd. Altijd zijn er wel Stadjers te vinden – ook jonge Stadjers, zoals studenten – die er wandelen, sporten, spelletjes doen of in kleine groepjes chillen, precies die dingen die B&W voor zich zien als ze het hebben over de invulling van de Drafbaan buiten de evenementen om.

Volgens de inventarisering van Stadspark Natuurlijk! onder haar aanhang beschouwen de meeste respondenten het parkgedeelte van het Stadspark als een natuurgebied dat plaats kan bieden aan bescheiden recreatie, maar dat beslist niet gebruikt mag worden als evenemententerrein. Ook geven de respondenten aan dat de overlast door evenementen door de gemeente zwaar wordt onderschat. Stadspark Natuurlijk! is dan ook van mening dat er in het huidige Stadspark geen extra publieksevenementen hoeven te komen, maar dat men die nieuwe initiatieven beter kan bewaren voor invulling op de Drafbaan, die als hoogwaardig “groen” evenemententerrein ontwikkeld moet worden. Daarmee kan een nieuwe groep bezoekers aangetrokken worden en kunnen ook nieuwe horecavoorzieningen op een aantrekkelijke plek komen, die goed te managen is wat betreft de negatieve aspecten van grote bezoekersaantallen, zoals zwerfafval, wild geparkeerde fietsen en scooters, natuurverstoring en vandalisme door dronken bezoekers.

Ten slotte vinden we het bijzonder dat er door de Klankbordgroep om cultuurhistorische redenen concrete voorstellen worden gedaan voor het weghalen van de lage begroeiing langs de Verzetsstrijderslaan in Laanhuizen, zónder daar met de bewoners van deze straat zelf over in contact te zijn getreden. Het roept de vraag op hoe representatief de Klankbordgroep – die geheimhoudingsplicht had – is voor de omwonenden en recreanten.


De Herijkingsvisie Stadspark gaat de komende 4 weken een inspraakprocedure in. Op 8000 adressen rondom het Stadspark zal de gemeente een brief bezorgen waarin hiervoor aandacht wordt gevraagd. Zie ook de link die we op onze pagina “Agenda” hebben gezet. Stadspark Natuurlijk! zal zelf ook met een inspraakreactie komen.

12 gedachtes over “Geframed beeld van Stadspark als uitgestorven recreatiegebied kenmerkt herijkingsvisie stadspark

 1. willy

  keurige en zeer informatieve reactie. (jullie) hebben een brede kennis van de problemen en naar mijn menig ook van de ambtelijke wereld. Heel veel respect. Bedankt.

  Like

 2. Jan Peutz

  Het Stadspark is in de huidige staat bijzonder aantrekkelijk. De evenementen zijn niet talrijk maar voldoende. De drafevenementen zijn het kloppend hart van de drafbaan. Ook het jaarlijkse Peerdespul op 28 augustus is laagdrempelig en trekt veel mensen uit stad en regio. De regiokampioenschappen van de KNHS op de Drafbaan in juli trekt ruiters en amazones uit de wijde omgeving. Nog een paar leuke muziekevenmenten erbij en het programma is vol. Deze organiseren zal trouwens niet meevallen is de afgelopen wel gebleken. Iets wat niet op natuurlijke manier ontstaat door ondernemers zal met politieke druk niet tot wasdom komen. Laat het zoals het is en kom zeker niet aan de drafbaan want ook die is beschikbaar voor alle Stadjers!!

  Like

 3. Chris

  Ik dank jullie ook voor jullie inzet. Erger me enorm aan het opslokken van de randjes stadspark (gasunie, kantoorgebouwen.etc.) Laat staan als ze middenin willen gaan bouwen. Ook een voetbalveld hoort er niet. En geen betonnen bospaden. Een park moet een stukje natuur zijn.

  Like

 4. Ineke

  Het is heel duidelijk met deze dagen en de sneeuw dagen hoe er genoten wordt van DIT stadspark hier hoeven echt geen grote veranderingen in te komen…. behalve meer auto’s er uit !

  Like

  1. Dag Ineke,
   In de Herzieningsvisie Stadspark wordt een aanzet gegeven voor het autoluw maken van het park. Dus dat is wel een positief punt van de visie. Dat brengt natuurlijk wel andere problemen met zich mee, zoals parkeerproblemen. Wij willen ons als actiegroep echter voornamelijk bezighouden met de overlast. Daar ligt onze focus.

   Like

 5. Bertine Beugels

  Goeie acties! Ik neem aan dat jullie ook de raadsleden al geïnformeerd hebben, die moeten tenslotte het besluit nemen. Wat zijn zo globaal hun reacties?
  Ik weet via via – ben dus niet echt goed geïnformeerd – dat er een sterke lobby van uit cultuur (Oosterpoort) is. Men gokt op grote namen tijdens de evenementen en internationale belangstelling (vgl. Eurosonic) en dan is het Stadspark redelijk goed bereikbaar vanaf het station.
  Bertine Beugels

  Like

 6. Hans van der Veen

  Ik ben het helemaal eens met deze reactie. De wethouder gaf destijds op de meeting al aan dat hij (nu zij) nooit in het stadspark komt. Het lijkt erop dat de wethouder+opstellers van de gemeentelijke visie nog steeds nooit in het park komen. Zij denken en menen te weten vanachter hun buro wat het beste is. Op alle punten sta ik achter de reactie en ik zou sowieso nog wel willen toevoegen dat wat mij betreft de brede autobanen uit het stadpark gehaald mogen worden. Een breed fietspad levert al genoeg mogelijkheid voor auto’s en trekkers van de gemeente (!) om overal te komen. Doodlopende toegangen voor autoverkeer luwen het probleem. Ik zou zo’n idee zo kunnen uitwerken, als regelmatige wandelkaad door mijn stadspark. Hondenuitlaatbedrijven (mind my words: die komen er straks na corona steeds meer) parkeren maar aan de rand van het park… En daarnaast, wat mij zo vreselijk steekt, dit wordt allemaal ondersteund vanuit een groenlinkse wethouder. Waar slaat dat groen in die naam op?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s