Leefbaarheid is een variabel begrip

Begin januari 2021 presenteert het college haar Meerjarenplannen Stadsontwikkeling voor de komende vier jaren. De koers die men daarbij heeft gekozen is verwoord in een bijlage met de fraaie titel “Leefkwaliteit verbindt alles wat we bedenken en doen”.

Stadspark Natuurlijk! nam deze bijlage door en ontdekte dat de gemeente het woord Leefkwaliteit nogal losjes gebruikt en niet per se in dezelfde betekenis als gewone Stadjers zouden denken.

We hebben de gemeenteraad dan ook een reactie gestuurd om de raadsleden op een drietal punten te wijzen die wij als omwonenden van het park eerder als een verslechtering dan een verbetering van de leefkwaliteit zien.

1.  Groen staat niet alleen voor meer bomen, maar ook voor de behoefte aan rust en stilte;

Uit het Meerjarenprogramma spreekt de ambitie om de leefbaarheid van de verschillende wijken te verbeteren en te waarborgen. Een belangrijke plaats daarvoor is ingeruimd voor het plan Vitamine Groen. Het achterliggende idee is “een basis te leggen voor een gemeente die steeds Groener, Gelukkiger en Gezonder wordt”. Als actiegroep hebben wij onze achterban, bestaande uit omwonenden en bezoekers van het Stadspark, een van de “groenste” gebieden van de stad, gevraagd wat men waardeert aan het park. Het antwoord daarop luidde vrijwel unaniem: behoefte aan rust en ontspanning in de groene natuur. Dat is echter in tegenspraak met de ambitie  “om van de drafbaan een landelijke evenementenlocatie van formaat te maken”. Openluchtevenementen, met name festivals met dance- en technomuziek, zorgen voor veel drukte, zwerfafval en geluidsoverlast. Dat staat haaks op de leefkwaliteit in de vorm van rust die een groen park kan bieden. Wij willen dat het college bij het realiseren van de ambitie om van Groningen een groenere, gelukkiger en gezondere stad te maken, er ook toe wordt verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen om de rust te waarborgen, als aspect van Leefkwaliteit in met name groene gebieden.

2. Geluidsoverlast door evenementen zorgt voor vermindering van Leefkwaliteit.   

Geluidsoverlast als bedreiging voor leefkwaliteit wordt in deze bijlage wel genoemd, maar alleen in de context van verkeerslawaai. Dat ook geluidsoverlast door evenementen een groot probleem is, proberen bewoners van deze stad al jaren onder de aandacht te brengen, zonder veel succes. In de wijken rond het Noorderplantsoen verlaten bewoners als het even kan hun huis in de periode dat Noorderzon er plaatsvindt. In de wijken rond het Stadspark en het Suikerunieterrein klagen bewoners eveneens al jaren vruchteloos over de veelheid aan evenementen die er op 3 locaties in een straal van 1 vierkante kilometer plaatsvinden. Van spreiding van deze evenementen is nauwelijks sprake, in de zomer is er binnen deze straal vrijwel wekelijks sprake van een evenement met geluidsoverlast. Wij vinden het werkelijk stuitend dat de gemeente de geluidsoverlast door evenementen in deze bijlage niet eens benoemt, laat staan dat er maatregelen tegen worden aangekondigd. Onze leefkwaliteit heeft nu al ernstig te leiden van geluidsoverlast door evenementen, en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Daarom willen wij dat de gemeente haar definitie van geluidsoverlast uitbreidt door daar ook geluidsoverlast door evenementen onder te laten vallen, waar ze gepaste maatregelen tegen moet nemen.

3. Het Stadspark heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming Groen.

In het Meerjarenprogramma staat over het Stadspark niets over de huidige kwaliteiten van het park, of over de eigenschappen die iets toevoegen aan de Leefkwaliteit van veel omwonenden en andere Stadjers. Niets over ecologisch belang en rust, wel over het “aantrekkelijker maken”, maar dan uitsluitend in de vorm van betere bereikbaarheid, commerciële mogelijkheden en evenementen. Van een groen college zou je toch anders verwachten!

Wij willen dat de gemeente haar vergaande plannen voor massale reuring in het Stadspark aanpast, zodat de bestemming Groen die het Stadspark volgens het huidige bestemmingsplan heeft, gehandhaafd blijft. Dit met het doel de leefkwaliteit van het park en omliggende wijken te waarborgen.

De Bijlage Leefkwaliteit verbindt alles wat we denken en doen is in te zien via deze link. (doorklikken met de pijltjes achter aan de zin)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s